X

112/зп-24

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
01.05.2024
Дата надходження документа: 
01.05.2024
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
01.05.2024
112/зп-24
Про внесення змін до пункту 109 параграфа 8 розділу І, пункту 195 параграфа 15 розділу ІІІ Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 13.10.2016 № 81/зп-16

Вища кваліфікаційна комісія суддів України  у пленарному складі:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА (доповідач),

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА, Віталія ГАЦЕЛЮКА, Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Надії КОБЕЦЬКОЇ, Олега КОЛІУША, Руслана МЕЛЬНИКА, Олексія ОМЕЛЬЯНА, Андрія ПАСІЧНИКА, Романа САБОДАША, Сергія ЧУМАКА, Галини ШЕВЧУК,

розглянувши питання про внесення змін до пункту 109 параграфа 8 розділу І, пункту 195 параграфа 15 розділу ІІІ Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 13.10.2016 № 81/зп-16 (у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 19.10.2023 № 119/зп-23, зі змінами),

встановила:

Відповідно до частини першої статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України.

Частиною першою статті 98 Закону передбачено, що організаційними формами діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є засідання у пленарному складі Комісії, у складі її палат та колегій залежно від питань, визначених Законом та Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 19.10.2023 № 119/зп-23 Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Регламент), затверджений рішенням Комісії від 13.10.2016 № 81/зп‑16, викладено в новій редакції. Надалі рішеннями Комісії від 30.11.2023 № 150/зп‑23, від 11.01.2024 № 4/зп-24 та від 12.02.2024 № 58/зп-24 до Регламенту внесено зміни.

Пунктом 109 параграфа 8 розділу І Регламенту встановлено, що фіксування ходу засідання здійснюється шляхом ведення протоколу та (або) за допомогою технічних засобів. Вимоги щодо оформлення протоколу та його змісту передбачені пунктом 110 параграфа 8 розділу І Регламенту Комісії.

Пунктом 195 параграфа 15 розділу ІІІ Регламенту встановлено, що рішення Комісії за результатами засідань Комісії оприлюднюються на вебсайті Комісії не пізніше трьох робочих днів після складання їх повного тексту та підписання членами Комісії.

З метою оптимізації роботи Комісії та дотримання передбачених Регламентом строків виникла необхідність внесення змін до пункту 109 параграфа 8 розділу І та пункту 195 параграфа 15 розділу ІІІ Регламенту шляхом уточнення способу фіксування засідання Комісії та збільшення строку оприлюднення рішень Комісії на вебсайті Комісії з трьох до п’яти днів.

Відповідно до пунктів 203–205 розділу IV Регламенту зміни чи доповнення до цього Регламенту можуть бути ініційовані будь-яким членом Комісії. Питання про внесення змін чи доповнень до Регламенту виноситься на розгляд Комісії Головою Комісії та вирішується в організаційному засіданні. Зміни чи доповнення до Регламенту затверджуються чи відхиляються відповідним рішенням Комісії.

Заслухавши доповідача та обговоривши зазначене питання порядку денного засідання, Комісія вважає за необхідне внести відповідні зміни до пункту 109 параграфа 8 розділу І, пункту 195 параграфа 15 розділу ІІІ Регламенту Комісії.

Керуючись статтями 92, 98, 101 Закону, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

внести до Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 13.10.2016 № 81/зп-16 (у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 19.10.2023 № 119/зп-23, зі змінами), такі зміни:

1) пункт 109 параграфа 8 розділу І викласти в такій редакції: «Фіксування ходу засідання здійснюється шляхом ведення протоколу за допомогою системи технічної фіксації та протоколювання судового процесу з використанням технічних засобів та/або програмного засобу.»;

2) у пункті 195 параграфа 15 розділу ІІІ слова «трьох» замінити словом «п’яти».

Головуючий                                                                                                      Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                                  Михайло БОГОНІС

                                                                                                                           Віталій ГАЦЕЛЮК

                                                                                                                           Ярослав ДУХ

                                                                                                                           Роман КИДИСЮК

                                                                                                                           Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                                                           Олег КОЛІУШ

                                                                                                                           Руслан МЕЛЬНИК

                                                                                                                           Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                           Андрій ПАСІЧНИК

                                                                                                                           Роман САБОДАШ

                                                                                                                           Сергій ЧУМАК

                                                                                                                           Галина ШЕВЧУК