X

Висновки Консультативної ради європейських суддів (CCJE)

 1. Висновок (2001) 1 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо стандартів незалежності судової влади та незмінюваності суддів.
 2. Висновок (2001) 2 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо фінансування та управління судами у контексті ефективності судової влади та статті 6 Європейської конвенції з прав людини.
 3. Висновок (2002) 3 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, питання етики,несумісної поведінки та безсторонності.
 4. Висновок (2003) 4 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо належної підготовки та підвищення кваліфікації суддів на національному та європейському рівнях.
 5. Висновок (2003) 5 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо права та практики призначення суддів до Європейського суду з прав людини.
 6. Висновок (2004) 6 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо справедливого суду в розумний строк та ролі судді в судових процесах з урахуванням альтернативних засобів вирішення спорів.
 7. Висновок (2005) 7 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи з питання «Правосуддя та суспільство».
 8. Висновок (2006) 8 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи з питання «Роль суддів у захисті верховенства права та прав людини в контексті тероризму».
 9. Висновок (2006) 9 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо ролі національних суддів у забезпеченні ефективного застосування міжнародного та європейського права.
 10. Висновок (2007) 10 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо судової ради на службі суспільства.
 11. Висновок (2008) 11 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень
 12. Висновок (2009) 12 Консультативної ради європейських суддів щодо питання про взаємовідносини суддів і прокурорів у демократичному суспільстві.
 13. Висновок (2010) 13 Консультативної ради європейських суддів щодо ролі суддів у виконанні судових рішень.
 14. Висновок (2011 ) 14 Консультативної ради європейських суддів з питання «Судочинство та інформаційні технології».
 15. Висновок (2012) 15 Консультативної ради європейських суддів стосовно спеціалізації суддів.
 16. Висновок (2013) 16 Консультативної ради європейських суддів про відносини між суддями та адвокатами
 17. Звіт (2013) 1 Консультативної ради європейських суддів про ситуацію стосовно судової влади та суддів в державах-членах Ради Європи
 18. Висновок (2014) 17 Консультативної ради європейських суддів щодо оцінювання діяльності суддів, якості правосуддя і поваги до незалежності судової влади
 19. Висновок (2015) 18 Консультативної ради європейських суддів щодо позиції судової влади та її відносин з іншими гілками державної влади
 20. Звіт (2015) 2 Консультативної ради європейських суддів про ситуацію стосовно судової влади та суддів в державах-членах Ради Європи
 21. Висновок (2016) 19Консультативної ради європейських суддів з питання «Про роль голів судів»
 22. Висновок (2017) 20 Консультативної ради європейських суддів про роль судів у забезпеченні єдності застосування закону;
 23. Висновок (2018) 21 Консультативної ради європейських суддів про запобігання корупції серед суддів;
 24. Висновок (2019) 22 Консультативної ради європейських суддів щодо ролі помічників суддів.
 25. Звіт (2019) 3 Консультативної ради європейських суддів про незалежність те неупередженість судової влади у державах-членах Ради Європи (видання 2019 року)
 26. Висновок (2020) 23 Консультативної ради європейських суддів щодо ролі асоціацій суддів у підтримці суддівської незалежності.
 27. Висновок (2021) 24 Консультативної ради європейських суддів щодо еволюції судових рад і їхньої ролі у незалежних і безсторонніх судових системах.
 28. Висновок (2022) 25 Консультативної ради європейських суддів про свободу вираження поглядів суддів
 29. Висновок (2023) 26 Консультативної ради європейських суддів щодо використання асистивних технологій у судочинстві