X

Щодо конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 30 вересня 2017 року оголошено конкурс на зайняття 21 вакантної посади судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Документи для участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності подаються кандидатом на посаду судді поштою за адресою: 03109, м. Київ, вул. Механізаторів, 9, з додержанням затверджених рішенням Комісії від 30 вересня 2017 року Умов проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Документи для участі у конкурсі в інший спосіб (особисте подання, електронною поштою тощо) не приймаються.

Строк подання документів для участі у конкурсі – 15 календарних днів починаючи з 01 грудня 2017 року.

Умови проведення конкурсу
на зайняття вакантних посад суддів
Вищого суду з питань інтелектуальної власності

Із змінами, внесеними рішенням Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України від 18 грудня 2017 року № 130/зп-17

1. Конкурс на зайняття вакантних посад суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності (далі – конкурс) проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі – Комісія) відповідно до статей 33, 69, 79, 81, 83-88, пункту 15 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) та Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (далі – Положення).

2. Вакантними є 21 посада судді у Вищому суді з питань інтелектуальної власності.

3. До участі у конкурсі допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені Умовами проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності (далі – Умови), подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 33, 69 та 81 Закону вимогам до кандидата на посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності (далі – кандидат).

У осіб, які відповідають вимогам пункту 2 частини першої статті 33 Закону, на дату подання документів стаж професійної діяльності у сфері права, після здобуття вищої юридичної освіти, має становити 5 років, а також досвід професійної діяльності представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) – щонайменше 5 років до або після здобуття вищої юридичної освіти.

4. Строк подання документів для участі у конкурсі – 28 календарних днів, починаючи з 01 грудня 2017 року.

(пункт 4 із змінами, внесеними рішенням
Комісії від 18.12.2017 № 130/зп-17)

5. Документи подаються поштою за адресою: 03109, м. Київ, вул. Механізаторів, 9, у визначений строк, рекомендованим листом з повідомленням та можливістю отримання результатів пошуку через мережу інтернет виконаних операцій: дати відправки, проходження та отримання рекомендованого листа.

Документи для участі у конкурсі в інший спосіб (особисте подання, електронною поштою тощо) не приймаються.

6. Особи, які направили до Комісії документи 29 грудня 2017 року і пізніше, до участі у конкурсі не допускаються.

(пункт 6 із змінами, внесеними рішенням
Комісії від 18.12.2017 № 130/зп-17)

7. Для участі у конкурсі кандидат подає до Комісії:

1) письмову заяву про проведення кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі (далі – заява) згідно з додатком 1 до Умов;

2) копію паспорта громадянина України;

3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього;

4) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею;

5) декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді;

6) декларацію доброчесності судді;

7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності);

9) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави відповідно до пункту 15 Умов;

10) письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді згідно з додатком 5 до Положення;

11) згоду на проведення щодо нього спеціальної перевірки відповідно до закону згідно з додатком 6 до Положення;

12) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, встановленому законодавством про запобігання корупції;

13) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

14) заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади»;

15) документи, які підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 33 Закону;

16) компакт-диск з документами, визначеними Умовами, та інформацією про кандидата за формою згідно з додатком 2 до Умов.

Документи, визначені підпунктами 2–15 пункту 7 Умов, оформлюються у вигляді додатка до заяви, розміщені у порядку їх черговості, визначеному формою заяви, та пронумеровані згідно із загальною кількістю аркушів додатка.

Документи (матеріали), визначені Умовами, подаються до Комісії у папках-швидкозшивачах. Компакт-диск подається у пластиковому футлярі (для одного диска) і долучати до папки у файлі останнім додатком.

Всі аркуші документів нумеруються в правому верхньому куті простим олівцем. Кількість аркушів у одному томі не повинна перевищувати 250 аркушів. Аркуші справи, що складаються з декількох томів, нумеруються в кожному томі окремо.

8. Заява подається у друкованому вигляді, підписана власноруч.

До заяви додаються у повному обсязі всі наявні документи, визначені підпунктами 2–16 пункту 7 Умов.

9. Копія паспорта громадянина України подається у вигляді всіх заповнених сторінок.

Подаються копії всіх заповнених сторінок паспорта громадянина України.

Копія паспорта громадянина України у формі ID-картки повинна містити копії титульної та зворотної сторін, виготовлених на одному аркуші, де у верхній частині аркуша повинна бути копія титульної сторони картки, в нижній – зворотна. Разом з цим подається копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.

10. Анкета кандидата на посаду судді заповнюється відповідно до форми, визначеної додатком 8 до Положення, та оформлюється відповідно до таких вимог:

1) формат аркуша – А-4;

2) друкований вигляд;

3) шрифт – Times New Roman;

4) розмір шрифту – від 10 pt. і до 14 pt.

11. Мотиваційний лист повинен містити дату та підпис особи, яка його подає, та бути оформлений відповідно до таких вимог:

1) обсяг – до 2 аркушів;

2) формат аркуша – А-4;

3) друкований вигляд;

4) шрифт – Times New Roman;

5) розмір шрифту – 14 pt;

6) відступи: від лівого краю аркуша – 30 мм, від верхнього та нижнього – 20 мм, від правого – 10 мм.

12. Декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді заповнюється у паперовій формі та повинна відповідати затвердженій Комісією формі.

13. Декларація доброчесності судді заповнюється у паперовій формі та повинна відповідати затвердженій Комісією формі.

14. Подаються копії всіх заповнених сторінок трудової книжки, послужного списку (за наявності), крім того копія має бути належним чином засвідчена за місцем роботи кандидата.

Якщо на час звернення для участі у конкурсі особа, яка подає відповідні документи, не працює, копія трудової книжки, послужного списку (всіх заповнених сторінок) засвідчується нею особисто.

15. Подається медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382 та сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 року № 339, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за № 586/2390.

Довідка медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави подається за формою (133/о), затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року № 578, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2012 року за № 1405/21717 у разі її дійсності та видачі до 14 квітня 2017 року.

16. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подається особою як кандидатом на посаду судді шляхом відповідного її заповнення і підписання на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Для підтвердження факту подання цієї декларації особою подається до Комісії роздрукована копія відповідної декларації та посилання на неї, оформлене у друкованому вигляді на окремому аркуші, який має містити такі реквізити:

1) назву: «Посилання на інтернет-сторінку про розміщення декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

2) відповідне посилання на інтернет-сторінку;

3) дату подання декларації;

4) прізвище, ім’я, по батькові кандидата, підпис та дату заповнення відповідного аркуша.

17. Подаються копії всіх заповнених сторінок військового квитка або документу, що його замінює (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

18. Подається заява про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади».

У разі подання такої заяви за місцем роботи до Комісії подається копія цієї заяви, засвідчена в установленому порядку відповідальною особою за місцем роботи кандидата.

У разі проходження за місцем роботи перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», особа подає засвідчену в установленому порядку копію довідки про її результати.

19. Документами, які підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 33 Закону, є:

1) для підтвердження стажу роботи на посаді судді – копія трудової книжки;

2) для підтвердження досвіду професійної діяльності представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) – копія свідоцтва відповідного представника та копії документів, які підтверджують здійснення відповідної діяльності, зокрема:

а) договір, довіреність або інший документ, що відповідно до законодавства підтверджує повноваження патентного повіреного та засвідчує доручення особи на її представництво;

б) заявки на реєстрацію об’єкта права інтелектуальної власності з доданими до неї документами;

в) документи про результати розгляду заявок на реєстрацію об’єкта права інтелектуальної власності;

г) документи про оскарження рішень органів у справах інтелектуальної власності;

ґ) науково-дослідні роботи, частиною яких є патентні дослідження;

д) документи про доходи особи за період здійснення відповідної діяльності;

е) інші документи, які підтверджують здійснення відповідної діяльності;

3) для підтвердження досвіду професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності подаються копії таких документів:

а) копія свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю;

б) витяг з реєстру адвокатів;

в) договори або інші документи, що посвідчували повноваження адвоката на відповідне представництво особи у суді;

г) копії судових рішень й інші процесуальні документи, що підтверджують здійснення відповідного представництва;

ґ) документи про оскарження рішень органів у справах інтелектуальної власності;

д) про доходи особи у роки здійснення відповідної діяльності;

е) інші документи, які підтверджують здійснення професійної діяльності.

Якщо необхідність подання відповідних документів передбачена іншими підпунктами Умов, такі документи додатково не подаються.

20. На компакт-диску (формат CD-R, DVD-R) повинна бути створена папка із назвою відповідно до прізвища, ініціалів і року народження особи, яка подає ці документи (зразок: «Шевченко І.І. 1977»).

У цій папці мають міститися скановані копії усіх документів, які подаються особою для участі у конкурсі, а також заповнені у форматі файлу Microsoft Office (DOC, DOCX) інформаційні аркуші згідно з додатком 2 до Умов.

Вимоги до сканованих копій документів:

1) формат – PDF;

2) кожен документ повинен бути збережений окремими файлом;

3) назва файлу документа повинна містити прізвище, ініціали і рік народження особи, яка його подає, а також повне найменування документа (зразок: «Шевченко І.І. 1977. Копія паспорта громадянина України»).

Анкета кандидата на посаду судді зберігається також у файлі формату Microsoft Office (DOC, DOCX) з якого роздруковувалася її паперова форма.

21. Копії документів повинні бути:

1) виготовлені на одній стороні аркуша формату А-4 з відступом тексту від лівого краю аркуша 30 мм, від верхнього та нижнього – 20 мм, від правого – 10 мм;

2) доступними для читання;

3) повно і чітко відображати інформацію незалежно від її змісту;

4) посвідчені підписом кандидата на кожній сторінці, крім документів, які засвідчуються в іншому установленому порядку.

22. Документи, зокрема їх копії, подаються (заповнюються) особою, яка звертається із заявою.

23. За достовірність поданих до Комісії документів і правильність їх оформлення несе відповідальність особа, яка їх подає.

24. Дата заповнення (засвідчення) документів повинна відповідати даті їх направлення до Комісії.

25. Додаткове направлення кандидатом документів до заяви, після 28 грудня 2017 року, не допускається, за винятком зміни прізвища/імені/по батькові кандидата.

У разі зміни прізвища/імені/по батькові кандидат повинен невідкладно повідомити про це Комісію шляхом направлення відповідної заяви, до якої долучити копії підтверджувальних документів, а також компакт-диск (CD-R, DVD-R) зі сканованими копіями відповідних документів.

(пункт 25 із змінами, внесеними рішенням
Комісії від 18.12.2017 № 130/зп-17)

26. Заява та додані до неї документи поверненню не підлягають.

27. Повторне звернення особи із заявою про участь у відповідному конкурсі не допускається.

28. Інформація про подання кандидатом заяви для участі у конкурсі оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.

 

Додаток 1
до Умов проведення конкурсу на
зайняття вакантних посад суддів
Вищого суду з питань
інтелектуальної власності

З А Я В А

Прошу провести стосовно мене кваліфікаційне оцінювання для участі в оголошеному Вищою кваліфікаційною комісією суддів України _____________ конкурсі на посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності за спеціальною процедурою як особи, яка відповідає вимогам пункту __* частини першої статті 33 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

За результатами конкурсу прошу рекомендувати мене для призначення на вакантну посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Додатки:

1) копія паспорта громадянина України на __ арк. в 1 прим.;

2) копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (за наявності в особи паспорта громадянина України у формі ID-картки) на __ арк. в 1 прим.;

3) анкета кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

4) мотиваційний лист на __ арк. в 1 прим.;

5) декларація родинних зв'язків кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

6) декларація доброчесності судді на __ арк. в 1 прим.;

7) копія диплома про вищу юридичну освіту з додатками, здобуту в Україні, на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

8) копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, та документів, що підтверджують її визнання в Україні, на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

9) копія документа про науковий ступінь на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

10) копія документа про вчене звання на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

11) копія трудової книжки на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

12) копія послужного списку на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

13) довідка медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави на __ арк.                          в 1 прим. (за наявності);

14) медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

15) сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

16) письмова згода на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді на __ арк. в 1 прим.;

17) згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону на __ арк. в 1 прим.;

18) копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (як кандидата на посаду судді), на __ арк. в 1 прим.;

19) інформація про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на 1 арк. в 1 прим.;

20) копія військового квитка або документа, що його замінює на __ арк. в 1 прим. (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

21) заява про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», на __ арк. в 1 прим.;

22) копія поданої за місцем роботи заяви про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

23) копія довідки про проходження перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

24) документи, які підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 33 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на __ арк. в 1 прим.;

25) компакт-диск (CD-R, DVD-R) з документами та інформаційними аркушами в 1 прим.

 

________________                                          ________________                                                     _______________________
          (дата)                                                           (підпис)                                                                  (ініціали, прізвище)

* Необхідно вказати номер пункту частини першої статті 33 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відповідно до наявного у особи стажу.

 

Додаток 2
до Умов проведення конкурсу на
зайняття вакантних посад суддів
Вищого суду з питань
інтелектуальної власності

1. Загальні відомості про кандидата на посаду судді

1.1 Інформація про персональні дані

1.1.1

Прізвище, ім’я, по батькові

1.1.2

Прізвище, ім’я, по батькові попередні (у разі їх зміни), дата та найменування органу, який провів відповідну реєстрацію (у разі неодноразових змін прізвища, ім’я, по батькові вказати всі випадки в хронологічному порядку)

1.1.3

Дата народження

1.1.4

Місце народження (населений пункт, країна)

1.1.5

Серія та номер паспорта, дата видачі та найменування або код органу, що його видав, дата закінчення строку дії

1.1.6

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер). У разі відсутності необхідно вказати дату відмови від ідентифікаційного номера

1.2 Контактні відомості

1.2.1

Адреса за місцем реєстрації

1.2.2

Адреса за місцем фактичного проживання

1.2.3

Номер контактного телефону

1.2.4

Адреса електронної пошти (за наявності)

1.3 Інформація про вищу освіту 

№ з/п

Найменування вищого 
навчального закладу

Рівень освіти

Ступінь освіти

Спеціальність

Кваліфікація

Серія, номер та дата видачі
диплома/дата рішення президії
Вищої атестаційної комісії України

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Інформація про вчене звання

№ з/п

Найменування вищого навчального закладу
(наукової установи)

Вчене звання

Серія та номер атестата, дата
рішення атестаційної колегії

Примітки

 

 

 

 

 

2. Інформація про заяву кандидата на посаду судді про проведення кваліфікаційного оцінювання (участь у конкурсі) та додані до неї документи

№ з/п

Інформація
про заяву

Інформація про додані
до заяви документи

Примітки

 

 

Заява про проведення кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі
на зайняття вакантної посади судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності

 

 

 

 

 

3. Інформація про відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді відповідного суду

№ з/п

Вид діяльності, що підтверджує відповідність вимогам
до кандидата на посаду судді відповідного суду

Період діяльності

Документи, що підтверджують
період діяльності

Примітки

 

 

 

 

 

4.1 Декларація кандидата, яку подано відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання корупції

№ з/п

Звітний період, за який
подано декларацію

Дата подання декларації

Примітки

 

 

 

 

4.2 Декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді

№ з/п

Період, за який
подано декларацію

Дата заповнення декларації

Дата направлення
декларації до Комісії

Примітки

 

 

 

 

 

4.3 Декларація доброчесності кандидата на посаду судді

№ з/п

Звітний період,
за який подано декларацію

Дата заповнення декларації

Дата направлення
декларації до Комісії

Примітки