X

Оголошено конкурс на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 09 серпня 2019 року оголошено конкурс на зайняття 346 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 285, в апеляційних судах з розгляду господарських справ – 31, в апеляційних судах з розгляду адміністративних справ – 30, згідно зі списком:

Найменування суду

Кількість
посад

1

Вінницький апеляційний суд

12

2

Волинський апеляційний суд

8

3

Дніпровський апеляційний суд

24

4

Донецький апеляційний суд

9

5

Житомирський апеляційний суд

8

6

Закарпатський апеляційний суд

10

7

Запорізький апеляційний суд

21

8

Івано-Франківський апеляційний суд

10

9

Київський апеляційний суд

11

10

Кропивницький апеляційний суд

8

11

Луганський апеляційний суд

3

12

Львівський апеляційний суд

15

13

Миколаївський апеляційний суд

13

14

Одеський апеляційний суд

14

15

Полтавський апеляційний суд

11

16

Рівненський апеляційний суд

10

17

Сумський апеляційний суд

14

18

Тернопільський апеляційний суд

7

19

Харківський апеляційний суд

29

20

Херсонський апеляційний суд

13

21

Хмельницький апеляційний суд

8

22

Черкаський апеляційний суд

14

23

Чернівецький апеляційний суд

4

24

Чернігівський апеляційний суд

9

25

Західний апеляційний господарський суд

6

26

Південно-західний апеляційний господарський суд

4

27

Північний апеляційний господарський суд

12

28

Північно-західний апеляційний господарський суд

1

29

Східний апеляційний господарський суд

1

30

Центральний апеляційний господарський суд

7

31

Перший апеляційний адміністративний суд

8

32

Другий апеляційний адміністративний суд

3

33

Третій апеляційний адміністративний суд

3

34

П’ятий апеляційний адміністративний суд

4

35

Шостий апеляційний адміністративний суд

3

36

Сьомий апеляційний адміністративний суд

3

37

Восьмий апеляційний адміністративний суд

6

 

Документи для участі у конкурсі подаються поштою за адресою: 03109, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, з додержанням затверджених рішенням Комісії від 09 серпня 2019 року Умов проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів.
Документи для участі у конкурсі в інший спосіб (особисте подання, електронною поштою тощо) не приймаються.
Строк подання документів для участі у конкурсі – 1 календарний день, 25 вересня 2019 року.
Інформацію про дату, час та місце проведення конкурсу буде оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії додатково.

Умови проведення конкурсу
на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів

1. Конкурс на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів (далі – конкурс) проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі – Комісія) відповідно до статей 28, 69, 79, 81, 83–88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада  2016 року № 141/зп-16 (зі змінами, далі – Положення).

2.  Конкурс оголошено стосовно 346 вакантних посад суддів в апеляційних судах:

в апеляційних судах з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 285;

в апеляційних судах з розгляду господарських справ – 31;

в апеляційних судах з розгляду адміністративних справ – 30.

3. До участі у конкурсі допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені цими Умовами, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28, 69 та 81 Закону вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

4. Строк подання документів для участі у конкурсі – 1 календарний день, 25 вересня 2019 року.

5. Особи, які направили до Комісії документи раніше або пізніше 25 вересня 2019 року, до участі у конкурсі не допускаються.

6. Документи подаються поштою за адресою: 03109, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, у визначений строк, рекомендованим листом з повідомленням та можливістю отримання результатів пошуку через мережу Інтернет виконаних операцій: дати відправлення, проходження та отримання рекомендованого листа.

Документи для участі у конкурсі в інший спосіб (особисте подання, електронною поштою тощо) не приймаються.

7. Для участі у конкурсі кандидат на посаду судді подає до Комісії:

1) письмову заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання (далі – заява) згідно з додатком 1 до Умов;

2) копію паспорта громадянина України;

3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього згідно з додатком 4 до Положення;

4) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею;

5) декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді;

6) декларацію доброчесності кандидата на посаду судді;

7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності) або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді;

9) документи з медичних установ установленої форми про проходження психіатричних та наркологічних оглядів та перебування на обліку у психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

10) письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді згідно з додатком 5 до Положення;

11) згоду на проведення щодо нього спеціальної перевірки відповідно до закону згідно з додатком 6 до Положення;

12) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

13) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

14) довідку про відсутність судимості;

15) документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28 Закону;

16) компакт-диск зі сканованими копіями документів, визначених Умовами, та інформацією про кандидата за формою згідно з додатком 9 до Положення.

8. Документи (матеріали), визначені підпунктами 2–16 пункту 7 цих Умов мають відповідати вимогам пункту 3.5.1 Положення та оформлюються у вигляді пронумерованого додатка до заяви.

9. Не підлягають розгляду Комісією повторні звернення особи із заявою про участь у відповідному конкурсі та/або звернення про відкликання таких заяв.

10. У визначений Комісією строк та в межах відповідного конкурсу кандидат може звернутися лише з однією заявою про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання виключно в один із судів, до яких оголошено конкурс.

 

Додаток 1
до Умов проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів

 

До Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові  кандидата)  

_____________________________
(посада та місце основної (постійної) роботи (за наявності)

______________________________
    (адреса для направлення поштової кореспонденції) 

______________________________
(номер контактного телефону) 

 

______________________________
(адреса електронної пошти) 

 

З А Я В А

Прошу допустити до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 09 серпня 2019 року як особу, яка відповідає вимогам пункту ___1 частини першої статті 28 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також провести стосовно мене кваліфікаційне оцінювання для підтвердження здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді.

За результатами конкурсу прошу рекомендувати мене для призначення на вакантну посаду судді ___________________2.

 

Додатки:

1) копія паспорта громадянина України на __ арк. в 1 прим.;

2) копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на __ арк. в 1 прим. (за наявності в особи паспорта громадянина України у формі ID-картки);

3) анкета кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

4) мотиваційний лист на __ арк. в 1 прим.;

5) копія декларації родинних зв'язків кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

6) копія декларації доброчесності кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

7) копія диплома про вищу юридичну освіту з додатками, здобуту в Україні, на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

8) копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, та документів, що підтверджують її визнання в Україні, на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

9) копія документа про науковий ступінь на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

10) копія документа про вчене звання на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

11) копія трудової книжки, послужного списку або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

12) медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

13) сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду на __ арк. в 1 прим. (за наявності)

14) документи з медичних установ про перебування на обліку у психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я на __ арк. в 1 прим. (у разі перебування кандидата на відповідному (відповідних) обліках);

15) письмова згода на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді на __ арк. в 1 прим.;

16) згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону на __ арк. в 1 прим.;

17) копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (як кандидата на посаду судді), на __ арк. в 1 прим.;

18) інформація про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на 1 арк. в 1 прим.;

19) копія військового квитка або документа, що його замінює на __ арк. в 1 прим. (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

20) довідка про відсутність судимості на __ арк. в 1 прим.;

21) документи, які підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на __ арк. в 1 прим.;

22) інформація про кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

23) компакт-диск з документами та інформацією про кандидата на посаду судді в 1 прим.

 

 

              ________________                       ________________                         _____________________
                (дата)                                             (підпис)                                            (ініціали, прізвище)

 

1 Необхідно зазначити пункт частини першої статті 28 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», вимогам якої, на думку кандидата, він відповідає

2 Необхідно зазначити найменування посади судді у суді, участь у конкурсі до якого має намір взяти кандидат