X

Оголошено конкурс на зайняття 7 вакантних посад суддів місцевих загальних судів Донецької та Луганської областей для кандидатів на посаду судді, які відповідають вимогам абзацу сьомого пункту 13 розділу ІІІ Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 05 серпня 2019 року оголошено конкурс на зайняття 7 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах Донецької та Луганської областей для кандидатів на посаду судді, які відповідають вимогам абзацу сьомого пункту 13 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя»:

 

– Волноваському районному суді Донецької області – 1 посади;

– Краматорському міському суді Донецької області – 1 посади;

– Лисичанському міському суді Луганської області – 1 посади;

– Сєвєродонецькому міському суді Луганської області –1 посади;

– Слов'янському міськрайонному суді Донецької області – 2 посад;

– Старобільському районному суді Луганської області – 1 посади.

Документи для участі у конкурсі подаються поштою за адресою: 03109, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, з додержанням затверджених рішенням Комісії від 05 серпня 2019 року Умов проведення конкурсу на зайняття 7 вакантних посад суддів місцевих загальних судів Донецької та Луганської областей для кандидатів на посаду судді, які відповідають вимогам абзацу сьомого пункту 13 розділу ІІІ Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Документи для участі у конкурсі в інший спосіб (особисте подання, електронною поштою тощо) не приймаються.

Строк подання документів для участі у конкурсі – 1 календарний день, 06 вересня 2019 року.

Питання допуску кандидатів до проходження спеціальної перевірки розглядатиметься 25 вересня 2019 року.

Інформацію про дату, час та місце проведення конкурсу буде оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії додатково.


Умови проведення конкурсу
на зайняття 7 вакантних посад суддів
місцевих загальних судів Донецької та Луганської областей
для кандидатів на посаду судді, які відповідають вимогам абзацу сьомого пункту 13 розділу ІІІ Закону України «Про Вищу раду правосуддя» 

1. Конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів (далі – конкурс) проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі – Комісія) відповідно до статей 69 та 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», абзацу сьомого пункту 13 розділу ІІІ Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (зі змінами, далі – Положення).

2.  Конкурс оголошено стосовно 7 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах Донецької та Луганської областей.

3. До участі у конкурсі допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені цими Умовами, подали всі необхідні документи;

2) відповідають вимогам абзацу сьомого пункту 13 розділу ІІІ Закону України «Про Вищу раду правосуддя»;

3) за результатами проходження спеціальної перевірки визнані такими, що відповідають установленим законом вимогам до кандидата на посаду судді.

4. Строк подання документів для участі у конкурсі – 1 календарний день, 06 вересня 2019 року.

5. Особи, які направили до Комісії документи раніше або пізніше 06 вересня 2019 року, до проходження спеціальної перевірки та участі у конкурсі не допускаються.

6. Документи подаються поштою за адресою: 03109, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, у визначений строк, рекомендованим листом з повідомленням та можливістю отримання результатів пошуку через мережу Інтернет виконаних операцій: дати відправлення, проходження та отримання рекомендованого листа.

Документи для участі у конкурсі в інший спосіб (особисте подання, електронною поштою тощо) не приймаються.

7. Для участі у конкурсі кандидат на посаду судді подає до Комісії:

1) письмову заяву для участі у конкурсі (далі – заява) згідно з додатком 1 до Умов;

2) копію паспорта громадянина України;

3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього, згідно з додатком 4 до Положення;

4) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею;

5) декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді;

6) декларацію доброчесності кандидата на посаду судді;

7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності) або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді;

9) документи з медичних установ установленої форми про проходження психіатричних та наркологічних оглядів та перебування на обліку у психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

10) письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді згідно з додатком 5 до Положення;

11) згоду на проведення щодо нього спеціальної перевірки відповідно до закону згідно з додатком 6 до Положення;

12) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

13) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

14) довідку про відсутність судимості;

15) компакт-диск зі сканованими копіями документів, визначених Умовами, та інформацією про кандидата за формою згідно з додатком 9 до Положення.

8. Документи (матеріали), визначені підпунктами 2–15 пункту 7 цих Умов мають відповідати вимогам пункту 3.5.1 Положення та оформлюються у вигляді додатка до заяви.

9. Не підлягають розгляду Комісією повторні звернення особи із заявою про участь у відповідному конкурсі та/або звернення про відкликання таких заяв.

10. Визначення результатів конкурсу здійснюється на підставі рейтингу його учасників з урахуванням результатів кваліфікаційного іспиту, складеного до набрання чинності Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII.

11. Інформацію про дату та час проведення конкурсу опублікувати на офіційному веб-сайті Комісії після вирішення питання допуску кандидатів до участі у конкурсі за результатами проходження ними спеціальної перевірки.

 

Додаток 1

до Умов проведення конкурсу на зайняття 7 вакантних посад суддів місцевих загальних судів Донецької та Луганської областей для кандидатів на посаду судді, які відповідають вимогам абзацу сьомого пункту 13 розділу ІІІ Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

 

До Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові  кандидата)  

_____________________________
(посада та місце основної (постійної) роботи (за наявності)

______________________________
    (адреса для направлення поштової кореспонденції) 

______________________________
(номер контактного телефону) 

______________________________
(адреса електронної пошти) 

З А Я В А 

Прошу допустити до участі у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів у судах Донецької та Луганської областей для кандидатів на посаду судді як особу, яка відповідає вимогам абзацу сьомого пункту 13 розділу ІІІ Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

За результатами конкурсу прошу рекомендувати мене для призначення на вакантну посаду судді ________1.

З вимогами щодо несумісності, визначеними статтею 54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ознайомлений (ознайомлена).

Додатки: 1) копія паспорта громадянина України на __ арк. в 1 прим.;

2) копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на __ арк. в 1 прим. (за наявності в особи паспорта громадянина України у формі ID-картки);

3) анкета кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

4) мотиваційний лист на __ арк. в 1 прим.;

5) копія декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

6) копія декларації доброчесності кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

7) копія диплома про вищу юридичну освіту з додатками, здобуту в Україні, на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

8) копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, та документів, що підтверджують її визнання в Україні, на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

9) копія документа про науковий ступінь на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

10) копія документа про вчене звання на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

11) копія трудової книжки, послужного списку або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

12) медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів на __ арк. в 1 прим.;

13) сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду на __ арк. в 1 прим.;

14) документи з медичних установ про перебування на обліку у психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я на __ арк. в 1 прим. (у разі перебування кандидата на відповідному (відповідних) обліках);

15) письмова згода на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді на __ арк. в 1 прим.;

16) згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону на __ арк. в 1 прим.;

17) копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (як кандидата на посаду судді), на __ арк. в 1 прим.;

18) інформація про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на 1 арк. в 1 прим.;

19) копія військового квитка або документа, що його замінює на __ арк. в 1 прим. (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

20) довідка про відсутність судимості на __ арк. в 1 прим.;

21) інформація про кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

22) компакт-диск з документами та інформацією про кандидата на посаду судді    в 1 прим.

 

________________                           ________________                           _______________________
 (дата)                                               (підпис)                                           (ініціали, прізвище)


1 Необхідно зазначити найменування суду, участь у конкурсі до якого має намір взяти кандидат