X

Нові форми декларацій доброчесності кандидата на посаду судді та судді

14.11.2023

Інформуємо, що рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 листопада 2023 року № 120/зп-23 декларації доброчесності кандидата на посаду судді, судді та правила їх заповнення викладено у новій редакції

 

Відтепер у деклараціях доброчесності кандидата на посаду судді та судді суб’єкту декларування необхідно надати відповіді на такі твердження:

1. Рівень мого життя відповідає наявному в мене та членів моєї сім’ї майну й одержаним нами доходам.

2. Мною не здійснювалися витрати, що перевищують мої доходи, отримані із законних джерел.

3. Членами моєї сім’ї не здійснювалися витрати, що перевищують наші доходи, отримані із законних джерел.

4. Майно, що належить мені та/або членам моєї сім’ї на праві володіння, користування або розпорядження, було набуто із законних джерел.

5. Мною вжито розумних заходів для з’ясування майнового стану осіб, стосовно яких я повинен/повинна зазначати відомості у  декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

6. Мною вчасно подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в якій зазначено достовірні відомості.

7. У моєму володінні та/або користуванні тривалістю сукупно більше 30 днів не перебували транспортні засоби та/або об’єкти нерухомості, відомості про які не підлягають внесенню в декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

8. Мною вчасно подано декларацію родинних зв’язків та зазначено у ній достовірні (у тому числі повні) відомості.

9. Мною вчасно подано декларацію доброчесності та зазначено у ній достовірні (у тому числі повні) відомості.

10. Випадків наявності потенційного та/або реального конфлікту інтересів у моїй діяльності не було.

11. Мною вживалися передбачені законом заходи з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

12. Мною не вчинялися корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією.

13. Мною не використовувався статус займаної посади з метою незаконного отримання мною або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, коли такі діяння не утворювали складу злочину або кримінального правопорушення.

14. Мною використовується українська мова як єдина державна мова при здійсненні правосуддя та інших повноважень, визначених законом.

15. Мною не вчинялися дії з метою набуття громадянства (підданства) іноземної держави.

16. Мені не відомо про існування оформлених на моє ім’я документів, що підтверджують мою належність до громадянства (підданства) іноземної держави.

17. Мною не відвідувалася територія російської федерації та/або тимчасово окупована російською федерацією територія України (для декларації кандидата на посаду судді – після 01 січня 2015 року).

18. Мені не відомо, чи відвідували члени моєї сім’ї територію російської федерації та/або тимчасово окуповану російською федерацією територію України (для декларації кандидата на посаду судді – після 01 січня 2015 року).

19. Мною сумлінно виконувалися професійні обов’язки.

20. Мною не порушувалася присяга судді, адвоката чи інша професійна присяга.

21. Випадків мого втручання у діяльність щодо здійснення правосуддя іншими суддями не було.

22. Мною не надсилалися до Вищої ради правосуддя чи інших органів повідомлення про втручання в мою діяльність щодо здійснення правосуддя.

23. Вищою радою правосуддя не ухвалювалися рішення за результатами розгляду мого повідомлення про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя (це твердження поширюється на ухвалені у звітному періоді рішення незалежно від дати надіслання повідомлення).

24. Стосовно мене не проводилася перевірка, передбачена  Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

25. До мене не застосовуються заборони, визначені Законом України «Про очищення влади».

26. Мною дотримувалися правила професійної етики.

27. Мною не розголошувалися відомості, які становлять таємницю, охоронювану законом.

28. Мною не вчинялися діяння, що мали наслідком притягнення мене до юридичної відповідальності.

 

З новими правилами заповнення і подання декларацій можна ознайомитись за цим посиланням.

Заповнити і подати декларації можна за цим посиланням.

Звертаємо увагу осіб, які мають намір взяти участь у конкурсі на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошеному 14.09.2023, для цілей цього конкурсу необхідно заповнити нову форму декларації доброчесності кандидата на посаду судді.