X

Про відрядження суддів до Сквирського районного суду Київської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
08.05.2024
22/пс-24
Про відрядження суддів до Сквирського районного суду Київської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Першої палати:

головуючого – Галини ШЕВЧУК,

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА, Віталія ГАЦЕЛЮКА, Руслана МЕЛЬНИКА, Андрія ПАСІЧНИКА (доповідач),

розглянувши питання про відрядження суддів до Сквирського районного суду Київської області,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшло повідомлення з Державної судової адміністрації України про необхідність розгляду питання  щодо відрядження суддів до Сквирського районного суду Київської області у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження в цьому суді.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

За інформацією Державної судової адміністрації України, у штаті Сквирського районного суду Київської області п’ять посад суддів, фактично перебувають на посадах двоє суддів, з яких одна суддя відряджена для здійснення правосуддя з іншого суду. 

Середня кількість днів, потрібних суддям для розгляду справ та матеріалів, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за 2023 рік, становить 399 днів для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20).

У Сквирському районному суді Київської області середня кількість днів для розгляду справ перевищує середній показник по Україні та становить 493 дні для одного повноважного судді.

Вирішення питання врегулювання рівня судового навантаження у Сквирському районному суді Київської області можливе за умови відрядження до цього суду одного судді.

Автоматизованою системою розподілу доповідачем у справі визначено члена Комісії Пасічника А.В.

Згідно з пунктом 2 розділу III Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (далі – Порядок), 29 березня 2024 року на офіційному вебсайті Комісії розміщено оголошення про розгляд питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) суддів до Сквирського районного суду Київської області для здійснення правосуддя. В оголошенні, крім іншого, зазначено про необхідність подання згоди на відрядження протягом 7 днів з дня його оприлюднення. Цей строк закінчився 05 квітня 2024 року.

Упродовж встановленого строку до Комісії надійшла згода судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Токарєва Артема Геннадійовича.

У засідання Комісії суддя Токарєв А.Г. не з’явився.

До Комісії Токарєв А.Г. надіслав заяву про проведення розгляду питання про відрядження суддів до Сквирського районного суду Київської області без його участі. Також Токарєв А.Г. зазначив, що підтримує надану згоду на відрядження.

Згідно з пунктом 8 розділу ІІІ Порядку відсутність судді не перешкоджає розгляду питання щодо внесення подання про його відрядження.  

Відповідно до пункту 10 розділу III Порядку при розгляді питання щодо відрядження судді у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя або виявленням надмірного рівня судового навантаження Вищою кваліфікаційною комісією суддів України враховуються такі критерії: якість розгляду справ суддею, стаж роботи на посаді судді, інформація про стан здійснення правосуддя в суді, в якому суддя обіймає штатну посаду. Комісією можуть бути враховані й інші обставини, встановлені під час розгляду питання щодо відрядження судді.

Заслухавши доповідача, проаналізувавши матеріали щодо відрядження суддів до Сквирського районного суду Київської області, Комісія встановила таке.

Токарєв А.Г. Указом Президента України від 12 січня 2011 року № 20/2011 призначений на посаду судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області строком на п’ять років, Указом Президента України від 07 вересня 2018 року № 271/2018 призначений на посаду судді цього суду.

Стаж роботи на посаді судді становить понад 13 років.

Розпорядженням Голови Верховного Суду від 08 квітня 2022 року № 17/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Харківської областей)» територіальну підсудність судових справ, зокрема, Красноармійського міськрайонного суду Донецької області визначено Красногвардійському районному суду міста Дніпропетровська.

Рішенням Голови Верховного Суду від 10 січня 2023 року № 2/0/149-23 суддю Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Токарєва А.Г. відряджено до Богунського районного суду міста Житомира для здійснення правосуддя із 16 січня 2023 року без зазначення строку відрядження.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 25 липня 2023 року № 748/0/15-23 відновлено із 07 серпня 2023 року роботу Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Цим рішенням також ухвалено Красногвардійському районному суду міста Дніпропетровська продовжити розгляд справ, які надійшли до 06 серпня 2023 року включно на розгляд цього суду в порядку, визначеному частиною сьомою статті 147 Закону; Державній судовій адміністрації України вжити невідкладних заходів щодо дострокового закінчення відрядження суддів Красноармійського міськрайонного суду Донецької області у зв’язку з відновленням роботи цього суду.

Рішенням Комісії від 30 серпня 2023 року № 20/пс-23 ухвалено внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження, зокрема, судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Токарєва А.Г. до Богунського районного суду міста Житомира.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 жовтня 2023 року № 1002/0/15-23 достроково закінчено відрядження судді Токарєва А.Г. до Богунського районного суду міста Житомира з 07 грудня 2023 року.

У Красноармійському міськрайонному суді Донецької області визначено 15 штатних посад суддів. Станом на 04 квітня 2024 року фактично у штаті суду перебувають 12 суддів, з яких двоє не здійснюють правосуддя у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено.

Загальна кількість справ, що перебувають у провадженні суддів Красноармійського міськрайонного суду Донецької області станом на 04 квітня 2024 року, становить 3 594, з яких: 548 кримінальних справ, 1 355 цивільних справ, 14 адміністративних справ, 1 677 справ про адміністративні правопорушення.

За інформацією, наданою в.о. голови Красноармійського міськрайонного суду Донецької області за період з 01 січня 2024 року до 15 квітня 2024 року, до суду надійшло 1 743 справи та матеріали кримінального судочинства, 1 860 справ про адміністративні правопорушення та матеріалів в порядку їх виконання, 1 480 справ та матеріалів цивільного та адміністративного судочинства.

Рішенням зборів суддів Красноармійського міськрайонного суду Донецької області у цьому суді запроваджено з 01 січня 2016 року спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій судових справ. Зокрема, Токарєву А.Г. визначено спеціалізацію з розгляду справ (матеріалів) кримінального судочинства та справ про адміністративні правопорушення.

Відповідно до Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» та розпорядження Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02 вересня 2014 року № 27/0/38-14 «Про визначення територіальної підсудності справ» територіальну підсудність судових справ, підсудних Будьоннівському районному суду м. Донецька та Кіровському районному суду м. Донецька, змінено та визначено за Красноармійським міськрайонним судом Донецької області.

Також у листі в.о. голови Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 16 квітня 2024 року № 32дпс-1680/24 зазначено, що відрядження судді Токарєва А.Г. до іншого суду призведе до збільшення навантаження на суддів цього суду, що своєю чергою вплине на стан оперативності розгляду судових справ.

На запит Комісії листом Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 19 квітня 2024 року № 32дпс-1680/24 повідомлено, що Токарєв А.Г. є слідчим суддею та суддею, який уповноважений здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

У цьому листі також зазначено, що у провадженні судді Токарєва А.Г. перебувають 17 справ, які можуть становити значний суспільний інтерес. Зокрема, у провадженні судді перебувають: кримінальне провадження за частиною другою статті 110 Кримінального кодексу України (далі – КК України) (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); кримінальне провадження за частиною другою статті 111 КК України (державна зрада), 12 кримінальних проваджень за частиною першою статті 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації) та три кримінальні провадження за статтею 115 КК України (умисне вбивство).

Під час розгляду питання щодо відрядження Комісія діє виключно з метою забезпечення доступу до правосуддя, врегулювання надмірного навантаження у Сквирському районному суді Київської області, недопущення суттєвого впливу на середній рівень судового навантаження в Красноармійському міськрайонному суді Донецької області.

З огляду на стан здійснення правосуддя в Красноармійському міськрайонному суді Донецької області Комісія вважає, що відрядження судді Токарєва А.Г. спричинить суттєве збільшення судового навантаження в цьому суді.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні в розпорядженні Комісії матеріали, урахувавши інформацію про стан здійснення правосуддя в судах, у яких суддя Токарєв А.Г. обіймає штатну посаду, його стаж роботи на посаді судді, якість розгляду суддями справ, а також обставини, встановлені під час розгляду питання щодо відрядження суддів, Комісія дійшла висновку про наявність підстав для відмови у внесенні подання до Вищої ради правосуддя на відрядження судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Токарєва А.Г. до Сквирського районного суду Київської області.

Водночас абзацом першим пункту 16 розділу ІІІ Порядку встановлено, що у разі якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України прийнято рішення про відмову у внесенні подання про відрядження всіх суддів, які надали згоду на відрядження, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді або продовження строку розгляду такого питання.

Ураховуючи, що Комісією прийнято рішення про відмову у внесенні подання про відрядження судді, який надав згоду на відрядження до Сквирського районного суду Київської області, Комісія дійшла висновку про необхідність продовження строку розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді до цього суду.

Керуючись статтями 55, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

1. Відмовити у внесенні подання на відрядження судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Токарєва Артема Геннадійовича до Сквирського районного суду Київської області.

2. Продовжити строк розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді до Сквирського районного суду Київської області до 05 червня 2024 року.

Головуючий                                                                                                      Галина ШЕВЧУК

Члени Комісії:                                                                                                   Михайло БОГОНІС

                                                                                                                            Віталій ГАЦЕЛЮК

                                                                                                                            Руслан МЕЛЬНИК

                                                                                                                            Андрій ПАСІЧНИК