X

Про відрядження суддів до Печерського районного суду міста Києва

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
01.05.2024
19/пс-24
Про відрядження суддів до Печерського районного суду міста Києва

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Ярослава ДУХА (доповідач), Романа КИДИСЮКА, Олега КУЛІУША, Олексія ОМЕЛЬЯНА, Романа САБОДАША, Сергія ЧУМАКА,

за участі:

суддів Чуднівського районного суду Житомирської області Леська Максима Олександровича та Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Юшкова Михайла Михайловича,

розглянувши питання про відрядження суддів до Печерського районного суду міста Києва,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) від 11 березня 2024 року № 8-6971/24 про необхідність розгляду питання щодо відрядження шістьох суддів до Печерського районного суду міста Києва у зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження у цьому суді.

У повідомленні зазначено, що рішенням Вищої ради правосуддя від 24 серпня 2023 року № 852/0/15-23 у Печерському районному суді міста Києва визначено 36 посад суддів. Фактично перебувають на посадах 28 суддів, з яких одну суддю відряджено для здійснення правосуддя з іншого суду.

У Печерському районному суді міста Києва 9 суддів призначено на посаду вперше строком на п’ять років, їх повноваження припинилися у зв’язку із закінченням терміну призначення.

Нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за 2023 рік, становить у середньому по Україні 399 днів для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20).

У Печерському районному суді міста Києва нормативний час розгляду справ є більшим за середній показник по Україні та становить 799 днів на одного суддю, що дає ДСА України підстави стверджувати про наявність у суді надмірного рівня судового навантаження.

Згідно з інформацією, долученою до повідомлення ДСА України від 11 березня 2024 року № 8-6971/24, до Печерського районного суду міста Києва за 2023 рік надійшло 61 897 справ та матеріалів, для розгляду яких визначено 121 523 години. За умови відрядження до Печерського районного суду міста Києва одного судді нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли, становитиме 760 днів, двох суддів – 723 дні, трьох – 690 днів.

ДСА України вважає, що вирішення питання надмірного навантаження у Печерському районному суді міста Києва можливе за умови відрядження шістьох суддів до цього суду.

Автоматизованою системою розподілу доповідачем у справі визначено члена Комісії Духа Я.М.

Рішенням Комісії у складі Другої палати від 03 квітня 2024 року № 14/пс-24 строк розгляду питання про відрядження п’яти суддів до Печерського районного суду міста Києва продовжено до 01 травня 2024 року.

Згідно з пунктом 2 розділу III Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (далі – Порядок), 04 квітня 2024 року на офіційному вебсайті Комісії розміщено оголошення про розгляд питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) п’яти суддів до Печерського районного суду міста Києва для здійснення правосуддя. В оголошенні, крім іншого, зазначено про необхідність подання згоди на відрядження протягом 7 днів з дня його оприлюднення. Цей строк закінчився 11 квітня 2024 року.

Упродовж встановленого строку до Комісії надійшли згоди на відрядження від трьох суддів:

  • Леська Максима Олександровича, судді Чуднівського районного суду Житомирської області;
  • Єрмічової Віти Валентинівни, судді Барського районного суду Вінницької області;
  • Юшкова Михайла Михайловича, судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська.

У засідання Комісії з’явилися судді Лесько М.О. та Юшков М.М.

Згідно з пунктом 8 розділу ІІІ Порядку відсутність судді не перешкоджає розгляду питання щодо внесення подання про його відрядження.

Заслухавши доповідача, пояснення суддів Леська М.О. та Юшкова М.М., проаналізувавши матеріали щодо відрядження суддів до Печерського районного суду міста Києва, Комісія встановила таке.

Відповідно до повноважень, наданих приписами частини другої статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VII (далі – Закон), та пункту 6 розділу III Порядку Комісія звернулась із запитами про надання інформації до ДСА України та судів, у яких працюють судді, що надали згоди на відрядження до Печерського районного суду міста Києва.

Листом Чуднівського районного суду Житомирської області від 29 квітня 2024 року № 6/216 повідомлено, що станом на дату надання відповіді на розгляді в суді перебуває 2 490 судових справ усіх категорій, нормативний час, необхідний для їх розгляду становить 11 392 години (1 424 дні) для одного повноважного судді.

У штаті цього суду 3 судді, фактична чисельність – 2 судді (Лесько М.О. та Мандро О.В., в якого з 29 вересня 2021 року закінчився п’ятирічний строк повноважень).

Водночас, Вищою радою правосуддя 23 квітня 2024 року внесено подання Президенту України про призначення Білери І.В. на посаду судді Чуднівського районного суду Житомирської області.

Фактично правосуддя в Чуднівському районному суді Житомирської області здійснює лише суддя Лесько М.О.

У провадженні судді Леська М.О. станом на 26 квітня 2024 року перебуває 2 490 судових справ, з них: 603 кримінальні справи, 974 цивільні справи, 43 адміністративні справи, 870 справ про адміністративні правопорушення. У провадженні судді відсутні справи, які розглядаються колегією суддів.

Крім того, у провадженні судді Леська М.О. перебуває одне кримінальне провадження, в якому до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Середня кількість днів, необхідних для розгляду справ одним повноважним суддею Чуднівського районного суду Житомирської області, за даними звіту за І квартал 2024 року, становить 277 днів.

Отже, відрядження судді Леська М.О. до іншого суду унеможливить доступ до правосуддя у Чуднівському районі Житомирської області.

Листом Барського районного суду Вінницької області від 25 квітня 2024 року № ЕП-104/24-вих повідомлено, що у штаті суду 5 суддів, фактична чисельність – 4 судді, які здійснюють правосуддя.

Загальна кількість справ, що перебувають у провадженні суддів: 164 кримінальні справи, 413 цивільних справ, 3 адміністративні справи та 303 справи про адміністративні правопорушення.

У провадженні судді Єрмічової В.В. перебувають: 41 кримінальна справа, зокрема понад три місяці – 13; 74 цивільні справи, зокрема понад три місяці – 13; 1 адміністративна справа.

За 2023 рік суддею Єрмічовою В.В. розглянуто: 68 кримінальних справ, 166 цивільних справ, 4 адміністративні справи, 181 справа про адміністративні правопорушення.

Суддя Єрмічова В.В. входить до складу однієї колегії у кримінальному провадженні.

На розгляді судді Єрмічової В.В. немає кримінальних проваджень, у яких до обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Т.в.о. голови суду зазначає, що відрядження судді Єрмічової В.В. до Печерського районного суду міста Києва суттєво не вплине на навантаження суддів Барського районного суду Вінницької області.

Відповідно до наданої ДСА України інформації у Барському районному суді Вінницької області середня кількість днів, необхідних для розгляду справ одним повноважним суддею, за даними звіту за 2023 рік та за І квартал 2024 року, становить 254 та 73 дні відповідно, тобто не перевищує середній показник по Україні.

У разі відрядження одного судді з Барського районного суду Вінницької області до іншого суду середня кількість днів, необхідних для розгляду справ одним повноважним суддею, за даними звіту за І квартал 2024 року, збільшиться до 97 днів, тобто не перевищуватиме середній показник по Україні.

Відповідно до інформації, наданої ДСА України, в Красногвардійському районному суді міста Дніпропетровська 13 посад суддів, фактично на посадах перебувають 13 суддів, з них 3 судді відряджені з інших судів, фактично здійснюють правосуддя 12 суддів.

Зокрема, двох суддів відряджено згідно з рішенням Голови Верховного суду до Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська без визначення граничного строку відрядження, одну суддю відряджено з 22 січня 2024 року строком на 1 рік відповідно до рішення Вищої ради правосуддя.

Загальна кількість справ у Красногвардійському районному суді міста Дніпропетровська на кінець першого кварталу 2024 року – 3 348. Кількість справ у провадженні судді Юшкова М.М. становить 3% від загальної кількості.

Нормативний час, необхідний для розгляду справ одним повноважним суддею у Красногвардійському районному суді міста Дніпропетровська, становить 507 днів, у І кварталі 2024 – 92 дні.

Листом Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 26 квітня 2024 року № 10574/24-вих повідомлено, що на розгляді в судді Юшкова М.М. станом на дату надання відповіді перебуває 69 кримінальних справ, з яких: 8 проваджень зупинено у зв’язку з перебуванням обвинувачених у розшуку, 5 зупинено у зв’язку з проходженням обвинуваченими військової служби, 1 зупинено у зв’язку з хворобою обвинуваченого; 30 проваджень перебувають на стадії підготовчого судового засідання, з них 16 проваджень заочні та у 8 з 03 травня 2024 року вирішуватиметься питання про їх зупинення у зв’язку з проходженням обвинуваченими військової служби.

У 4 кримінальних провадженнях Юшков М.М. є головуючим суддею у складі колегії суддів.

Зокрема, у 9 кримінальних провадженнях обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з яких 2 справи перебувають на стадії підготовчого судового засідання, 7 справ – на стадії встановлення фактичних обставин і перевірки їх доказами.

Крім того, на розгляді судді Юшкова М.М. перебуває 9 справ у порядку виконання рішень та 24 справи про адміністративні правопорушення.

Голова суду зазначає, що не проти відрядження судді Юшкова М.М. до Печерського районного суду міста Києва, негативних наслідків у роботі суду таке відрядження не спричинить.

Частиною першою статті 55 Закону передбачено, що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Приписами абзаців першого та другого частини другої статті 55 Закону унормовано тривалість строку відрядження та передбачено, що відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

Якщо обставини, що були підставою відрядження судді, продовжують існувати, за зверненням голови суду, до якого суддя відряджений, та за згодою такого судді Вища рада правосуддя продовжує строк відрядження, але не більше ніж на один рік. Загальний строк відрядження не може перевищувати два роки.

На період відсутності повноважних складів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України деякі особливості процедури відрядження та обчислення строків відрядження врегульовано пунктом 56 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Зокрема, згідно з підпунктом 2 пункту 56 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону в період дії надзвичайного чи воєнного стану та протягом 30 днів після дня його скасування (припинення) і за умови відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя, визначеного статтею 131 Конституції України, Голова Верховного Суду або особа, яка виконує повноваження Голови Верховного Суду, здійснює такі повноваження: приймає рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації та про дострокове закінчення відрядження судді. У період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України такі рішення приймаються без подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Положення абзацу другого частини другої статті 55 цього Закону щодо граничного строку відрядження судді не застосовуються.

Відповідно до пункту 10 розділу III Порядку при розгляді питання щодо відрядження судді у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя або виявленням надмірного рівня судового навантаження Вищою кваліфікаційною комісією суддів України враховуються такі критерії: якість розгляду справ суддею, стаж роботи на посаді судді, інформація про стан здійснення правосуддя в суді, в якому суддя обіймає штатну посаду.

Комісією можуть бути враховані й інші обставини, встановлені під час розгляду питання відрядження судді.

Згідно з пунктом 12 розділу ІІІ Порядку в рішенні Комісії про внесення подання з рекомендацією на відрядження судді зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові судді; найменування судів, з якого та до якого пропонується відрядити суддю; строк відрядження; обґрунтування встановлення надмірного навантаження у суді, до якого суддя відряджається; обґрунтування відсутності суттєвого впливу на середній рівень судового навантаження та доступ до правосуддя у суді, з якого суддя відряджається.

У разі ухвалення Комісією рішення про відмову у внесенні подання до Вищої ради правосуддя про дострокове закінчення відрядження судді в ньому наводяться відповідні доводи та обґрунтування.

З огляду на викладене Комісія у складі Другої палати одноголосно дійшла висновку про відмову у внесенні до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження до Печерського районного суду міста Києва судді Чуднівського районного суду Житомирської області Леська Максима Олександровича з метою уникнення обставин, які можуть призвести до погіршення показників судового навантаження в суді, в якому цей суддя здійснює правосуддя.

Комісія (Дух Я.М., Кидисюк Р.А., Коліуш О.Л., Омельян О.С., Сабодаш Р.Б., Чумак С.Ю. проголосували «ЗА» та Сидорович Р.М. проголосував «ПРОТИ») вважає за необхідне внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження до Печерського районного суду міста Києва судді Барського районного суду Вінницької області Єрмічової Віти Валентинівни.

Комісія (Дух Я.М., Кидисюк Р.А., Коліуш О.Л., Сабодаш Р.Б., Сидорович Р.М. проголосували «ЗА» та Омельян О.С., Чумак С.Ю. проголосували «ПРОТИ») вважає за необхідне внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження до Печерського районного суду міста Києва судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Юшкова Михайла Михайловича.

Також Комісією враховано, що в повідомленні ДСА України зазначено про необхідність відрядження шістьох суддів до Печерського районного суду міста Києва для часткового врегулювання рівня судового навантаження.

Ураховуючи, що рішенням Комісії від 03.04.2024 № 14/пс-24 до Печерського районного суду міста Києва відряджено на один рік суддю Носівського районного суду Чернігівської області Гридасову Анну Михайлівну, залишається невирішеним питання відрядження трьох суддів до Печерського районного суду міста Києва.

Згідно з пунктом 15 розділу III Порядку, якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не отримано згоди судді на відрядження у строки, встановлені пунктами 2, 3 розділу ІІІ Порядку, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді або продовження строку розгляду такого питання.

Комісія одноголосно дійшла висновку про необхідність залишення без розгляду повідомлення ДСА України щодо внесення подання про відрядження трьох суддів до Печерського районного суду міста Києва.

Керуючись статтями 55, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

Внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження судді Барського районного суду Вінницької області Єрмічової Віти Валентинівни до Печерського районного суду міста Києва строком на один рік.

(за результатами голосування: ЗА – 6; ПРОТИ – 1)

Внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Юшкова Михайла Михайловича до Печерського районного суду міста Києва строком на один рік.

(за результатами голосування: ЗА – 5; ПРОТИ – 2)

Відмовити у внесенні до Вищої ради правосуддя подання про відрядження до Печерського районного суду міста Києва судді Чуднівського районного суду Житомирської області Леська Максима Олександровича.

(за результатами голосування: одноголосно)

Залишити без розгляду повідомлення Державної судової адміністрації України в частині відрядження трьох суддів до Печерського районного суду міста Києва.

(за результатами голосування: одноголосно)

 

Головуючий                                                                                                  Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                              Ярослав ДУХ

                                                                                                                      Роман КИДИСЮК

                                                                                                                      Олег КОЛІУШ

                                                                                                                      Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                      Роман САБОДАШ

                                                                                                                      Сергій ЧУМАК