X

Про відрядження суддів до Новозаводського районного суду міста Чернігова

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
10.04.2024
97/зп-24
Про відрядження суддів до Новозаводського районного суду міста Чернігова

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати:

головуючого – Сидоровича Р.М.,

членів Комісії: Волкової Л.М., Духа Я.М. (доповідач), Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л., Омельяна О.С., Сабодаша Р.Б., Чумака С.Ю.,

розглянувши питання про відрядження суддів до Новозаводського районного суду міста Чернігова,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) від 13.03.2024 № 8-7102/24 про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Новозаводського районного суду міста Чернігова у зв’язку з виявленням у ньому надмірного рівня судового навантаження.

Підставою повідомлення ДСА України стало звернення голови Новозаводського районного суду міста Чернігова Деркача О.Г. від 04.03.2024 № 05-117/3/25/2024.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Відповідно до протоколу розподілу між членами Комісії від 13.03.2024 матеріали про відрядження суддів до Новозаводського районного суду міста Чернігова передано члену Комісії Духу Я.М.

Згідно з пунктом 2 розділу III Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 54/0/15-17 (далі – Порядок), 14.03.2024 на офіційному вебсайті Комісії розміщено оголошення про розгляд питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) суддів до Новозаводського районного суду міста Чернігова для здійснення правосуддя. В оголошенні, крім іншого, зазначено про необхідність подання згоди на відрядження протягом 7 днів з дня його оприлюднення. Цей строк закінчився 21.03.2024.

Протягом зазначеного строку жоден суддя не надав згоди на відрядження до Новозаводського районного суду міста Чернігова.

Згідно з пунктом 15 розділу III Порядку, якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не отримано згоди судді на відрядження у строки, встановлені пунктами 2, 3  розділу ІІІ Порядку, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження суддів або продовження строку розгляду такого питання.

З метою врегулювання судового навантаження та забезпечення належних умов доступу до правосуддя в Новозаводському районному суді міста Чернігова Комісія дійшла висновку про необхідність продовження строку розгляду питання про відрядження суддів до Новозаводського районного суду міста Чернігова.

Керуючись статтями 55, 93, 98, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пунктом 15 розділу ІІІ Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

продовжити строк розгляду питання про відрядження суддів до Новозаводського районного суду міста Чернігова до 08.05.2024.

Головуючий                                                                                              Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                          Людмила ВОЛКОВА

                                                                                                                  Ярослав ДУХ

                                                                                                                  Роман КИДИСЮК

                                                                                                                  Олег КОЛІУШ

                                                                                                                  Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                  Роман САБОДАШ

                                                                                                                  Сергій ЧУМАК