X

Про відрядження суддів до Костопільського районного суду Рівненської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
01.05.2024
20/пс-24
Про відрядження суддів до Костопільського районного суду Рівненської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Олега КОЛІУША (доповідач), Олексія ОМЕЛЬЯНА, Романа САБОДАША, Сергія ЧУМАКА,

розглянувши питання про відрядження суддів до Костопільського районного суду Рівненської області,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 05.04.2024 надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про необхідність розгляду питання щодо відрядження одного судді до Костопільського районного суду Рівненської області строком на один рік у зв’язку із забезпеченням доступу до правосуддя в цьому судді.

У повідомленні ДСА України зазначено, що в Костопільському районному судді Рівненської області визначено п’ять посад суддів, фактично перебувають на посадах троє суддів. Суддю Костопільського районного суду Рівненської області Левчук В.В. призначено на посаду строком на п’ять років, її повноваження припинилися у зв’язку із закінчення терміну призначення. Нормативний час, потрібен суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних суддів, за даними звітності за 2023 рік, становить у середньому по Україні 399 днів для кожного повноважного судді. У Костопільському районному суді Рівненської області нормативний час розгляду справ є більшим за середній показник по Україні та становить 488 днів на одного суддю, що дає ДСА України підстави стверджувати про наявність у суді надмірного рівня судового навантаження. Вирішення питання врегулювання надмірного рівня судового навантаження у Костопільському районному суді Рівненської області можливе за умови відрядження до суду одного судді.

ДСА України також відзначає, що відрядження суддів із судів, які припинили роботу, територіальну підсудність яких змінено, не вплине на доступ до правосуддя в цих судах.

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Згідно з частиною другою статті 55 Закону відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

Розгляд питання щодо відрядження судді здійснюється згідно з Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 54/0/15-17 (зі змінами) (далі – Порядок).

Відповідно до протоколу розподілу між членами Комісії від 05.04.2024 доповідачем за повідомленням ДСА України про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Костопільського районного суду Рівненської області (єдиний унікальний номер справи 32дпс-1780/24) визначено члена Комісії Коліуша О.Л.

На офіційному вебсайті Комісії 09.04.2024 опубліковано оголошення про призначення до розгляду питання відрядження одного судді до Костопільского районного суду Рівненської області на 01.05.2024.

До Комісії 11.04.2024 зі згодою на відрядження до Костопільського районного суду Рівненської області звернулася суддя Зарічненського районного суду Рівненської області Снітчук Руслана Михайлівна.

На офіційному вебсайті Комісії 19.04.2024 опубліковано оголошення про розгляд 01.05.2024 питання відрядження судді Зарічненського районного суду Рівненської області Снітчук Р.М. до Костопільського районного суду Рівненської області.

У засідання Комісії суддя Снітчук Р.М. не з’явилася. Згідно з абзацом другим пункту 8 розділу ІІІ Порядку неявка судді не перешкоджає розгляду питання щодо внесення подання про його відрядження.

Заслухавши доповідача, проаналізувавши матеріали щодо відрядження судді до Костопільського районного суду Рівненської області, Комісія встановила таке.

Указом Президента України від 12.03.2012 № 193/2012 Снітчук Р.М. призначено на посаду судді Зарічненського районного суду Рівненської області строком на п’ять років.

Указом Президента України від 07.10.2019 № 735/2019 Снітчук Р.М. обрано на посаду судді зазначеного суду безстроково.

Відповідно до довідки Зарічненського районного суду Рівненської області суддею Снітчук Р.М. у 2022 році розглянуто: 98 кримінальних справ;
86 цивільних справ; 18 адміністративних справ, з них в 1 справі скасовано рішення; 157 справ про адміністративні правопорушення, з них в 1 справі скасовано рішення; у 2023 році – 192 кримінальні справи; 131 цивільна справа, з них у 2 справах скасовано рішення; 10 адміністративних справ; 199 справ про адміністративні правопорушення, з них в 1 справі скасовано рішення, в 1 справі змінено рішення.

У судді Снітчук Р.М. у провадженні перебуває: 4 кримінальні справи; 15 цивільних справ; 1 адміністративна справа.

Штатна чисельність суддів у Зарічненському районному судді Рівненської області становить 4 посади, фактична чисельність суддів – 4, кількість суддів, які здійснюють правосуддя – 3.

Загальна кількість справ, що перебувають у провадженні суддів Зарічненського районного суду Рівненської області, становить: справ кримінального судочинства – 36, справ цивільного судочинства – 49, справ адміністративного судочинства – 3, справ про адміністративні правопорушення – 43.

на запит Комісії 24.04.2024 надійшла інформація від голови Зарічненського районного суду Рівненської області, відповідно до якої станом на 24.04.2024 у суді відсутні справи, розгляд яких проводиться колегією суддів. Ураховуючи, що зборами суддів двох суддів обрано слідчими суддями, зокрема і суддю Снітчук Р.М., утворити колегію суддів за наявності у кримінальному провадженні розглянутих цими суддями клопотань, поданих слідчими органами під час досудового розслідування, неможливо.

Відповідно до оперативного статистичного звіту щодо стану здійснення правосуддя в суді за І квартал 2024 року середньомісячне навантаження на одного суддю становить 56 справ та матеріалів. Зарічненський районний суд Рівненської області не заперечує щодо можливого відрядження судді
Снітчук Р.М. до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Згідно з наданої ДСА України інформацією про показники часу, необхідного для розгляду справ і матеріалів, які надійшли до апеляційних та місцевих судів за 2023 рік, середня кількість днів, необхідна для розгляду справ одним суддею місцевого суду за нормативами, становить 399 днів. Нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до Костопільського районного суду Рівненської області, становить 488 днів. Нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до Зарічненського районного суду Рівненської області, становить 185 днів.

Відповідно до наданої ДСА України інформації про показники часу, необхідного для розгляду справ і матеріалів, які надійшли до апеляційних та місцевих судів за І півріччя 2024 року, середня кількість днів, необхідна для розгляду справ одним суддею місцевого суду за нормативами, становить
106 дні. Нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до Костопільського районного суду Рівненської області, становить 203 дні. Нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до Зарічненського районного суду Рівненської області, становить 59 днів.

Відповідно до пункту 10 розділу ІІІ Порядку при розгляді питання щодо відрядження судді у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя або виявленням надмірного рівня судового навантаження Вищою кваліфікаційною комісією суддів України враховуються такі критерії: якість розгляду справ суддею, стаж роботи на посаді судді, інформація про стан здійснення правосуддя в суді, у якому суддя обіймає штатну посаду. Комісією можуть бути враховані й інші обставини, встановлені під час розгляду питання щодо відрядження судді. 

Дослідивши надану ДСА України інформацію про стан здійснення правосуддя в суді, в якому суддя Снітчук Р.М. обіймає штатну посаду, інформацію про показники часу, необхідного для розгляду справ і матеріалів, які надійшли до апеляційних та місцевих судів за 2023 рік та І півріччя 2024 року, інформацію про стан здійснення правосуддя в Костопільському районному суді Рівненської області, Комісія зазначає, що відрядження судді Снітчук Р.М. суттєво не вплине на рівень судового навантаження та доступ до правосуддя в Зарічненському районному суді Рівненської області, водночас дозволить врегулювати навантаження і забезпечити належні умови для доступу до правосуддя в Костопільському районному суді Рівненської області.

Відповідно до абзацу першого пункту 11 розділу ІІІ Порядку за результатами розгляду питання про відрядження судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає одне з таких рішень: про внесення подання до Вищої ради правосуддя з рекомендацією на відрядження судді; про відмову у внесенні подання до Вищої ради правосуддя на відрядження судді; про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді.

Ураховуючи викладене, Комісія дійшла висновку про внесення до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження до Костопільського районного суду Рівненської області для здійснення правосуддя судді Зарічненського районного суду Рівненської області Снітчук Р.М. строком
на один рік.

Керуючись статтями 55, 82, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України п’ятьма голосами – « ЗА», та двома – «ПРОТИ»

вирішила:

внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження до Костопільського районного суду Рівненської області для здійснення правосуддя судді Зарічненського районного суду Рівненської області Снітчук Руслани Михайлівни строком на один рік.

Головуючий                                                         Руслан СИДОРОВИЧ «ЗА»

Члени Комісії:                                                      Ярослав ДУХ «ЗА»

                                                                             Роман КИДИСЮК «ЗА»

                                                                             Олег КОЛІУШ «ЗА»

                                                                             Олексій ОМЕЛЬЯН «ПРОТИ»

                                                                             Роман САБОДАШ «ПРОТИ»

                                                                             Сергія ЧУМАКА «ЗА»