X

Про відрядження суддів до Чугуївського міського суду Харківської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
15.05.2024
120/зп-24
Про відрядження суддів до Чугуївського міського суду Харківської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Людмили ВОЛКОВОЇ, Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Олега КОЛІУША, Олексія ОМЕЛЬЯНА (доповідач), Романа САБОДАША, Сергія ЧУМАКА,

розглянувши питання про відрядження суддів до Чугуївського міського суду Харківської області,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 25.03.2024 надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) від 25.03.2024 № 8-7748/24 про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Чугуївського міського суду Харківської області у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження в цьому суді.

У повідомленні зазначено, що у штаті Чугуївського міського суду Харківської області передбачено десять посад суддів, фактично перебувають на посадах шість суддів, з яких двоє суддів відряджені для здійснення правосуддя з іншого суду. Крім того, суддя Чугуївського міського суду Харківської області Дьоміна Олена Петрівна відряджена до Вишгородського районного суду Київської області для здійснення правосуддя рішенням Голови Верховного Суду від 10.06.2022 № 223/0/149-22.

За інформацією ДСА України, за 2023 рік середня кількість днів, необхідних для розгляду справ та матеріалів, що надійшли до місцевих загальних судів, по Україні становить 399 днів для одного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24.11.2020 № 3237/0/15-20).

У Чугуївському міському суді Харківської області середня кількість днів, необхідних для розгляду справ, які надійшли за 2023 рік, одним повноважним суддею, становить 483 дні, що, на переконання ДСА України, свідчить про наявність надмірного рівня судового навантаження на суддів у цьому суді порівняно з показником по Україні. На думку ДСА України, врегулювання рівня судового навантаження в Чугуївському міському суді Харківської області можливе за умови відрядження до цього суду двох суддів, у такому разі середня кількість днів, необхідних для розгляду справ, становитиме 362 дні.

ДСА України також зазначено, що відрядження суддів із судів, які припинили роботу, територіальну підсудність яких змінено внаслідок неможливості здійснення правосуддя судом з об’єктивних причин під час воєнного стану, у зв’язку з військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, не вплине на доступ до правосуддя в цих судах.

Рішенням Комісії у складі Другої палати від 17.04.2024 № 103/зп-24 продовжено строк розгляду питання про відрядження суддів до Чугуївського міського суду Харківської області до 15.05.2024 у зв’язку з відсутністю згод суддів на відрядження.

На виконання вимог пункту 2 розділу III Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 54/0/15-17 (зі змінами) (далі – Порядок), на офіційному вебсайті Комісії 19.04.2024 розміщено оголошення про призначення до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження суддів до Чугуївського міського суду Харківської області на 15.05.2024, у якому вказано строк подання суддями згоди на відрядження — до 26.04.2024.

Станом на 15.05.2024 до Комісії не надходили згоди суддів, які виявили бажання бути відрядженими до Чугуївського міського суду Харківської області.

Пунктом 11 розділу ІІІ Порядку визначено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді у разі відсутності суддів, які виявили бажання бути відрядженими до іншого суду.

Заслухавши члена Комісії – доповідача, обговоривши питання про відрядження суддів до Чугуївського міського суду Харківської області, урахувавши, що протягом визначеного Комісією строку жоден суддя не надав згоди на таке відрядження, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати дійшла висновку про наявність підстав для залишення без розгляду питання про відрядження суддів до Чугуївського міського суду Харківської області.

Керуючись статтями 55, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

залишити без розгляду та повернути до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання про відрядження суддів до Чугуївського міського суду Харківської області.

 

 

Головуючий                                                                       Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                   Людмила ВОЛКОВА

                                                                                          Ярослав ДУХ

                                                                                          Роман КИДИСЮК

                                                                                          Олег КОЛІУШ

                                                                                          Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                          Роман САБОДАШ

                                                                                          Сергій ЧУМАК