X

Про розгляд заяви кандидата на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси Сови Вікторії Валеріївни щодо перегляду рішення Комісії у складі колегії від 14.03.2024 № 334/дс-24 про відмову в наданні рекомендації для призначення кандидата на посаду судді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
15.05.2024
465/дс-24
Про розгляд заяви кандидата на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси Сови Вікторії Валеріївни щодо перегляду рішення Комісії у складі колегії від 14.03.2024 № 334/дс-24 про відмову в наданні рекомендації для призначення кандидата на посаду судді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Сидоровича Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Волкової Л.М., Гацелюка В.О. (доповідач), Духа Я.М., Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л., Мельника Р.І., Омельяна О.С., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Чумака С.Ю.,

розглянувши заяву кандидата на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси Сови Вікторії Валеріївни щодо перегляду рішення Комісії у складі колегії від 14 березня 2024 року № 334/дс-24 про відмову в наданні рекомендації для призначення кандидата на посаду судді,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів. Встановлено загальний порядок та строки подання кандидатами заяв та документів для участі в цьому конкурсі, затверджено умови проведення конкурсу на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів. Визначено, що питання допуску до участі в конкурсі вирішується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у складі колегій.

До Комісії 18 жовтня 2023 року надійшла заява Сови В.В. про допуск до участі в оголошеному конкурсі як особи, яка відповідає вимогам статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), перебуває в резерві на заміщення вакантних посад суддів та не займає суддівської посади.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ заяву Сови В.В. передано на розгляд члену Комісії Гацелюку В.О.

Рішенням Комісії від 01 грудня 2023 року № 27/дс-23 Сову В.В. допущено до участі в оголошеному рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23 конкурсі.

Рішенням Комісії від 19 грудня 2023 року № 177/зп-23 затверджено та оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих загальних судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23. Зокрема, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси, в якому Сова В.В. займає переможну позицію.

Рішенням Комісії від 11 січня 2024 року № 3/зп-24 утворено тимчасові колегії Комісії для проведення співбесід та надання рекомендацій в зазначеному конкурсі.

Комісією 14 березня 2024 року проведено співбесіду із Совою В.В.

Рішенням Комісії від 14 березня 2024 року № 334/дс-24 відмовлено в наданні рекомендації для призначення Сови В.В. на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси.

До Комісії 18 квітня 2024 року надійшла заява Сови В.В. про перегляд у пленарному складі рішення Комісії у складі тимчасової колегії від 14 березня 2024 року № 334/дс-24.

Частинами першою та другою статті 795 Закону передбачено, що після визначення переможця конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своєму засіданні проводить з ним співбесіду.

За результатами співбесіди Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про рекомендацію або про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді.

Відповідно до частини п’ятої статті 795 Закону конкурс на зайняття вакантної посади судді завершується ухваленням Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про рекомендацію про призначення кандидатів суддями або про рекомендацію про переведення суддів.

Порядок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначається Законом та Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженим рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року 81/зп-16 редакції рішення Комісії від 19 жовтня 2023 року № 119/зп-23 (зі змінами) (далі – Регламент).

Відповідно до частини першої статті 98 Закону організаційними формами діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є засідання у пленарному складі Комісії, у складі її палат та колегій залежно від питань.

Згідно з підпунктом 60.2-2 пункту 60 Регламенту Комісія у складі колегії ухвалює рішення про рекомендацію або про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді місцевого суду чи про переведення судді (якщо переможцем конкурсу на посаду судді місцевого суду став суддя).

Абзацом другим частини четвертої статті 101 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України може переглядати рішення, прийняті палатою чи колегією, щодо допуску до конкурсу або добору.

Пунктом 58 параграфа 7 розділу 1 Регламенту встановлено організаційні форми діяльності Комісії у пленарному складі.

Так, підпунктами 58.15 та 58.16 пункту 58 Регламенту визначено, що Комісія у пленарному складі переглядає рішення, прийняте палатою чи колегією, щодо допуску до конкурсу або добору. Переглядає рішення, прийняте палатою чи колегією, щодо результатів виконаного учасником іспиту практичного завдання.

З огляду на викладене перегляду Комісією у пленарному складі інших рішень, прийнятих палатою чи колегією, у тому числі щодо відмови в наданні рекомендації для призначення кандидата на посаду судді, Законом та Регламентом не передбачено.

Водночас відповідно до частини сьомої статті 101 Закону рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України можуть бути оскаржені до суду з підстав, установлених цим Законом.

Комісія, заслухавши доповідача, дослідивши заяву про перегляд рішення Комісії та матеріали, дійшла висновку про залишення без розгляду заяви Сови В.В. стосовно перегляду рішення Комісії у складі тимчасової колегії від 14 березня 2024 року № 334/дс-24 про відмову в наданні рекомендації для призначення Сови В.В. на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси.

Керуючись статтями 795, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

залишити без розгляду заяву Сови Вікторії Валеріївни щодо перегляду рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі тимчасової колегії від 14 березня 2024 року № 334/дс-24 про відмову в наданні рекомендації для призначення її на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси.

Головуючий                                                                                                                 Р.М Сидорович

Члени Комісії:                                                                                                             М.Б. Богоніс

                                                                                                                                        Л.М. Волкова

                                                                                                                                        В.О. Гацелюк

                                                                                                                                        Я.М. Дух

                                                                                                                                        Р.А. Кидисюк

                                                                                                                                        О.Л. Коліуш

                                                                                                                                        Р.І. Мельник

                                                                                                                                        О.С. Омельян

                                                                                                                                        А.В. Пасічник

                                                                                                                                        Р.Б. Сабодаш

                                                                                                                                        С.Ю. Чумак