X

Про розгляд питання щодо відповідності судді Нетішинського міського суду Хмельницької області Сопронюк Оксани Володимирівни займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
01.04.2024
79/ко-24
Про розгляд питання щодо відповідності судді Нетішинського міського суду Хмельницької області Сопронюк Оксани Володимирівни займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА, Людмили ВОЛКОВОЇ, Віталія ГАЦЕЛЮКА, Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Олега КОЛІУША, Руслана МЕЛЬНИКА (доповідач), Олексія ОМЕЛЬЯНА, Андрія ПАСІЧНИКА, Романа САБОДАША, Сергія ЧУМАКА, Галини ШЕВЧУК,

за участі:

судді Нетішинського міського суду Хмельницької області - Оксани САПРОНЮК,

представника Громадської ради доброчесності - Антона ЗЕЛІНСЬКОГО,

розглянувши питання щодо відповідності судді Нетішинського міського суду Хмельницької області Сопронюк Оксани Володимирівни займаній посаді,

встановила:

І. Інформація про кар’єру судді та проходження кваліфікаційного оцінювання.

Указом Президента України від 18 травня 2012 року № 336/2012 Сопронюк О.В. призначено на посаду судді Нетішинського міського суду Хмельницької області строком на п’ять років.

У Сопронюк О.В. 19 травня 2017 року закінчився п’ятирічний строк повноважень судді.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Нетішинського міського суду Хмельницької області Сопронюк О.В.

Суддя склала анонімне письмове тестування, за результатами якого набрала 78,75 бала. За результатами виконаного практичного завдання суддя набрала 102 бали. На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 180,75 бала.

Сопронюк О.В. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Рішенням Комісії від 26 червня 2018 року № 153/зп-18 затверджено декодовані результати першого етапу «Іспит» кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Сопронюк О.В. допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді – «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ (набрав чинності 07 листопада 2019 року) повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припинено.

У зв’язку з припиненням повноважень членів Комісії кваліфікаційне оцінювання судді Сопронюк О.В. не завершено.

Повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України сформовано 01 червня 2023 року.

З метою вирішення питання щодо продовження процедур оцінювання на підставі рішення Комісії від 20 липня 2023 року № 34/зп-23 здійснено повторний автоматизований розподіл справ між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України стосовно, зокрема, осіб, п’ятирічний строк повноважень яких на посаді судді закінчився.

Відповідно до протоколу повторного розподілу між членами Комісії від 27 липня 2023 року доповідачем із питання кваліфікаційного оцінювання судді Сопронюк О.В. визначено члена Комісії Мельника Р.І.

На підставі викладеного вище процедуру кваліфікаційного оцінювання стосовно судді Сопронюк О.В. продовжено з етапу «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

З метою оновлення даних, що містяться в суддівському досьє, Комісією в межах повноважень надіслано запити до Національного агентства з питань запобігання корупції, Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Нетішинського міського суду Хмельницької області.

Комісією проаналізовано отриману інформацію та долучено її до матеріалів суддівського досьє.

До Комісії 29 січня 2024 року надійшов висновок Громадської ради доброчесності (далі – ГРД) про невідповідність судді Сопронюк О.В. критеріям доброчесності та професійної етики (далі – Висновок).

Сопронюк О.В. 31 січня 2024 року подала до Комісії пояснення щодо Висновку, 02 лютого 2024 року - надіслала додаткові пояснення.

31 січня 2024 року Нетішинський міський суд Хмельницької області надіслав відповідь на запит Комісії.

Рішенням Комісії у складі колегії від 05 лютого 2023 року № 42/ко-24 визначено, що суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області Сопронюк О.В. за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді набрала 682,75 бала; питання щодо її відповідності займаній посаді внесено на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі.

Розгляд Комісією у пленарному складі питання про відповідності судді займаній посаді призначено на 01 квітня 2024 року.

У засіданні Комісії у пленарному складі розглянуто питання про відповідність судді Нетішинського міського суду Хмельницької області Сопронюк О.В. займаній посаді, представлено доповідь, у якій викладено зміст Висновку ГРД, заслухано усні пояснення судді, її відповіді на запитання членів Комісії та представника ГРД.

Клопотань про відкладення засідання Комісії для надання додаткових пояснень чи документів під час пленарного засідання Комісії від судді та представника ГРД не надходило.

ІІ. Норми права та їх застосування

Згідно з підпунктом 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII (далі – Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом, за правилами, які діяли до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри», та з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

За результатами такого оцінювання колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а у випадках, передбачених цим Законом, – пленарний склад Комісії, ухвалює рішення про відповідність або невідповідність судді займаній посаді. Таке рішення ухвалюється за правилами, передбаченими цим Законом для ухвалення рішення про підтвердження або про непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії або пленарного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Згідно з частиною першою статті 83 Закону кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом критеріями.

Відповідно до частини другої статті 83 Закону критеріями кваліфікаційного оцінювання є:

•          компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо);

•          професійна етика;

•          доброчесність.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Завдання, підстави, порядок проведення та етапи кваліфікаційного оцінювання визначено главою 1 «Кваліфікаційне оцінювання суддів» розділу V «Кваліфікаційний рівень судді» Закону.

З метою проведення кваліфікаційного оцінювання суддів за визначеними законом критеріями Комісією затверджено Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі – Положення).

Відповідно до пункту 1 розділу V Положення організація та проведення кваліфікаційного оцінювання судді для підтвердження відповідності судді займаній посаді здійснюється за правилами, встановленими цим Положенням, з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

Пунктом 5 глави 6 розділу II Положення встановлено, що максимально можливий бал за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) становить 500 балів, за критерієм професійної етики – 250 балів, за критерієм доброчесності –250 балів. Отже, сума максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання за всіма критеріями дорівнює 1 000 балів.

За змістом підпункту 5.1 пункту 5 глави 6 розділу ІІ Положення критерії компетентності оцінюються так: професійна компетентність (за показниками, отриманими під час іспиту) – 300 балів, з яких: рівень знань у сфері права – 90 балів (підпункт 5.1.1.1); рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні – 120 балів (підпункт 5.1.1.2); ефективність здійснення суддею правосуддя або фахова діяльність для кандидата на посаду судді – 80 балів (підпункт 5.1.1.3); діяльність щодо підвищення фахового рівня – 10 балів (підпункт 5.1.1.4); особиста компетентність – 100 балів (підпункт 5.1.2); соціальна компетентність – 100 балів (підпункт 5.1.3).

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Главою 3 розділу ІІ Положення визначено показники, за якими оцінюється відповідність судді кожному критерію.

Відповідність критерію професійної компетентності визначається за показниками: рівень знань у сфері права (оцінюється на підставі результатів складання анонімного письмового тестування під час іспиту), рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні (оцінюється на підставі результатів виконання практичного завдання під час іспиту), ефективність здійснення правосуддя (оцінюється за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, та співбесіди), діяльність щодо підвищення фахового рівня (оцінюється за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, та співбесіди).

Відповідність критерію особистої компетентності визначається за показниками особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, такими як когнітивні якості особистості, емотивні якості особистості, мотиваційно-вольові якості особистості (оцінюється на підставі висновку про підсумки таких тестувань та за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди).

Відповідність судді критерію соціальної компетентності визначається за показниками тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, такими як комунікативність, організаторські здібності, управлінські властивості особистості, моральні риси особистості, чесність, порядність, розуміння та дотримання правил та норм, відсутність схильності до контрпродуктивних дій, дисциплінованість (оцінюється на підставі висновку про підсумки тестувань та за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди).

Відповідність судді критерію професійної етики визначається за показниками: відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам; відповідність судді вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; політична нейтральність; дотримання поведінки, що забезпечує довіру до суддівської посади та авторитет правосуддя; дотримання суддівської етики та наявність обставин, передбачених підпунктами 3, 5–8, 13 частини першої статті 106 Закону; інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію професійної етики. Ці показники оцінюються за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди.

Відповідність судді критерію доброчесності визначається за показниками: відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї задекларованим доходам; відповідність способу (рівня) життя судді та членів його сім’ї задекларованим доходам; відповідність поведінки судді іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; наявність обставин, передбачених підпунктами 1, 2, 9–12, 15–19 частини першої статті 106 Закону; наявність фактів притягнення судді до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про недоброчесність судді; наявність незабезпечених зобов’язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя суддею; інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію доброчесності.

Оцінюючи відповідність судді критеріям професійної етики та доброчесності, Комісія виходить із таких засадничих положень.

Пунктом 34 розділу ІІІ Положення передбачено, що рішення Комісії, ухвалене за результатами кваліфікаційного оцінювання, має містити підстави його ухвалення або мотиви, з яких Комісія дійшла таких висновків, а за наявності висновку ГРД про непідтвердження відповідності судді критеріям професійної етики та доброчесності – також мотиви його прийняття або відхилення.

Відповідно до пункту 120 параграфа 9 розділу ІІІ Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України висновок або інформація Громадської ради доброчесності розглядаються Комісією під час проведення співбесіди та дослідження досьє судді (кандидата на посаду судді) на відповідному засіданні з метою встановлення наявності або спростування обґрунтованого сумніву щодо відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики.

Згідно з позицією, висловленою Великою Палатою Верховного Суду в рішенні від 10 листопада 2021 року (справа № 9901/355/21), доброчесність – це необхідна морально-етична складова діяльності судді, яка, серед іншого, визначає межу і спосіб його поведінки, що базується на принципах об’єктивного ставлення до сторін у справах та чесності у способі власного життя, виконанні своїх обов`язків та здійсненні правосуддя.

Статтею 1 Кодексу суддівської етики, затвердженого рішенням ХІ з’їзду суддів України від 22 лютого 2012 року, встановлено, що суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду. Відповідно до статті 3 цього Кодексу саме суддя має докладати всіх зусиль до того, щоб, на думку обізнаного та розсудливого стороннього спостерігача, його поведінка була бездоганною. Роз’яснюючи зазначені положення, Рада суддів України в Коментарі до Кодексу суддівської етики, затвердженому рішенням Ради суддів України від 04 лютого 2016 року № 1, відзначила, що суддя повинен уникати порушень етики та всього того, що виглядає як порушення етики, в усіх випадках його діяльності – як професійній, так і в приватній. Бездоганна поведінка суддів означає уникнення порушень норм етики та недопущення створення враження їх порушення. Враження порушення норм етики створюється, коли розважливі особи, яким стали відомі всі відповідні обставини, розкриті в ході резонансного їх з’ясування, можуть дійти висновку, що чесність, добросовісність, урівноваженість та професійна придатність судді поставлені під сумнів. Рада суддів України окремо наголосила на тому, що численними є ситуації, коли та чи інша дія прямо не заборонена законом, але є ризик такого сприйняття, формування враження, яке підірвало б довіру до суду.

Водночас, коли втручання у приватне життя здійснюється відповідно до закону, відповідає легітимній меті та є необхідним у демократичному суспільстві, звільнення судді внаслідок невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності має своїм наслідком звільнення з посади, що є серйозним, якщо не найсерйознішим заходом, який може бути застосовано до особи. Отже, застосування такого заходу, який негативно позначається на приватному житті судді, вимагає пошуку справедливої рівноваги між інтересами суспільства та правом судді на приватність.

І хоча слід зважати на презумпцію, відповідно до якої суддя відповідає критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності як особа, яка згідно з Бангалорськими принципами поведінки суддів за родом своєї роботи вважається гарантом верховенства права, ця презумпція є спростовною, а рівень такої відповідності підлягає з’ясуванню у процесі кваліфікаційного оцінювання судді.

Відповідно до частини дев’ятої статті 69 Закону кандидат на посаду судді відповідає критерію доброчесності, якщо відсутні обґрунтовані сумніви у його незалежності, чесності, неупередженості, непідкупності, сумлінності, у дотриманні ним етичних норм, у його бездоганній поведінці у професійній діяльності та особистому житті, а також щодо законності джерел походження його майна, відповідності рівня життя кандидата на посаду судді або членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата на посаду судді його попередньому статусу.

Згідно з пунктом 10 частини сьомої статті 56 Закону суддя зобов’язаний  підтверджувати законність джерела походження майна у зв’язку з проходженням кваліфікаційного оцінювання або в порядку дисциплінарного провадження щодо судді, якщо обставини, що можуть мати наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, викликають сумнів у законності джерела походження майна або доброчесності поведінки судді.

У сукупності з положеннями розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, в тому числі щодо наслідків відмови від проходження кваліфікаційного оцінювання, слід тлумачити цю норму як обов’язок судді взяти у ньому участь шляхом, зокрема, активної реалізації права бути заслуханим у разі виникнення сумнівів Комісії в його відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання під час дослідження досьє та/або проведення співбесіди.

Таким чином, у разі наявності в Комісії обґрунтованого сумніву у відповідності судді критеріям компетентності, професійної етики або доброчесності, спростування такого сумніву відбувається як у результаті реалізації Комісією наданих їй законом повноважень, так і шляхом складання суддею кваліфікаційного іспиту, проходження тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, а також шляхом реалізації суддею права на надання Комісії чітких та переконливих доказів під час дослідження досьє та проведення співбесіди з метою спростування такого сумніву.

Згідно з пунктами 1, 2 глави 6 розділу II Положення відповідність судді критеріям кваліфікаційного оцінювання встановлюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та в сукупності.

III. Зміст висновку Громадської ради доброчесності та пояснення судді.

У висновку ГРД про невідповідність судді Сопронюк О.В. критеріям доброчесності та професійної етики від 27 січня 2024 року зазначено таке.

  1. Суддя без поважних причин допускала судову тяганину, що призвело до порушення розумних строків розгляду справ за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), внаслідок чого провадження у справах були закриті у зв'язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності, а правопорушники уникнули покарання (підпункт 6.3. пункту 6 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених рішенням ГРД від 16 грудня 2020 року; пункт 3 переліку індикаторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ГРД, які вказують на недоброчесність, 09 листопада 2023 року).

Під час пленарного засідання суддя пояснила, що за період здійснення нею правосуддя (з 13 червня 2012 року до 17 травня 2017 року) в її провадженні перебувало 240 справ про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 130 КУпАП. З цієї кількості лише в 11 справах провадження закрито у зв’язку із закінченням на момент розгляду строків, передбачених статтею 38 КУпАП. Вказала, що у період з 08 вересня до 18 грудня 2016 року замість п’яти суддів згідно з штатним розписом Нетішинського міського суду Хмельницької області правосуддя в суді здійснювала лише вона, а з 19 грудня 2016 року до 17 травня 2017 року правосуддя у вказаному суді здійснювалось двома суддями – нею та суддею Базарник Б.І.

Сопронюк О.В. наголосила, що, за даними її досьє, станом на 12 січня 2017 року в її провадженні перебувала 191 справа, що вказує на високу продуктивність її роботи, попри те, що вона майже 4 місяці працювала одна і станом на листопад 2016 року була ІНФОРМАЦІЯ_1. Окрім того, суддя наголосила, що розгляд справ із порушенням строків спричинений відсутністю в суді даних про своєчасне сповіщення таких осіб про місце і час розгляду справи, оскільки листи із повістками повертались до суду із відміткою «за закінченням терміну зберігання». На момент розгляду вказаних у Висновку справ в апеляційному суді Хмельницької області існувала практика скасування постанов у справах про адміністративне правопорушення, якщо особа, яка притягувалася до адміністративної відповідальності, не була належним чином повідомлена про місце і час розгляду справи.

  1. У Висновку вказано, що суддя Сопронюк О.В. безоплатно проживала у квартирі сторонньої особи. У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих суддею за 2017- 2020 роки, зазначено, що вона має право безоплатного користування квартирою площею 67,7 кв. м у місті Нетішин, яке виникло з липня 2017 року. Квартира належить ОСОБА_1, яка не має із суддею родинних зв’язків. На думку ГРД, сам факт користування майном, що належить третій особі, безоплатно чи за ціною, значно нижчою ринкової, впливає на незалежність судді (підпункт 4.10 пункту 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики).

Надаючи пояснення під час пленарного засідання, Сопронюк О.В. зазначила, що перебуває в гарних дружніх відносинах із ОСОБА_2 та його дружиною – ОСОБА_1, тому проживала у вказаній квартирі не безоплатно, а без орендної плати, оплачуючи комунальні послуги та поточний ремонт в квартирі в разі необхідності.

    1. У Висновку ГРД зазначила, що суддя ймовірно занизила вартість придбаної квартири. За даними декларації судді як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, Сопронюк О.В. 01 липня 2020 року придбала двокімнатну квартиру в м. Нетішин площею 64.3 кв. м за 331 814 грн (за офіційним курсом НБУ на день придбання це становило близько 12 500 тис. доларів США). Вартість квартири на тій же вулиці у цей період становила від 25 000 до 50 000 тис. доларів США.

Стосовно вказаної обставини суддя пояснила, що згідно з договором купівлі-продажу від 01 липня 2020 року, посвідченим державним нотаріусом Нетішинської державної нотаріальної контори Хмельницької області, вона придбала двокімнатну квартиру площею 64,3 кв. м за 331814 грн. Перед укладенням цього договору була здійснена оцінка майна. Відповідно до висновку про вартість майна, виготовленого ТОВ «ІЗЯСЛАВ-ОЦІНКА», вартість квартири станом на 24 червня 2020 року становила 331 814 грн, посилання на вказаний висновок міститься безпосередньо в договорі купівлі-продажу. І продавець, і вона як покупець погодились на купівлю-продаж вказаної квартири за суму, яка зазначена у висновку про вартість майна. Квартира була розташована в новобудові і продавалась у стані «після будівельників».

  1. У Висновку зазначено, що суддя, не перебуваючи на робочому місці, ухвалювала судові рішення: 14 судових рішень за участі сторін у відкритих судових засіданнях під час перебування у відпустці з 05 травня до 05 червня 2015 року; 1 судове рішення у справі № 1-кп/679/67/2015, прийняте 16 червня 2015 року під час перебування судді на навчанні з 08 до 19 червня 2015 року (підпункт 6.5 пункту 6 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики.

У пленарному засіданні Сопронюк О.В. пояснила, що у 2014 - 2015 роках вона, судді Ходоровський Б.В. та Савіцький Л.П. у складі колегії розглядали кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених пунктом 6 частини другої статті 115, частиною четвертою статті 187, частиною другою статті 185 Кримінального кодексу України (справа № 679/1374/14-к). Оскільки розгляд справи перебував на стадії завершення, а обвинувачений перебував тривалий час під вартою, головуючий у справі звернувся до неї з проханням вийти з відпустки на декілька днів, щоб завершити розгляд справи. Будучи переконаною, що вона відкликана з відпустки з оформленням відповідного наказу про відкликання, суддя приймала судові рішення.

            Суддя пояснила, що 16 червня 2015 року вона не ухвалювала жодного рішення, а перебувала на навчанні. Як вбачається із посилання на Єдиний державний реєстр судових рішень, вказаного у Висновку, ГРД мала на увазі постановлення ухвали у справі № 679/1127/15-к. Однак згідно з даними автоматизованої системи документообігу суду вказана справа 16 червня 2015 року була розподілена на суддю Ходоровського Б.В.

            Як доказ вказаної обставини Сопронюк О.В. надала копію звіту про автоматичний розподіл справи № 679/1127/15-к від 16 червня 2015 року, сформованого автоматизованою системою документообігу суду, копію ухвали від 16 червня 2015 року у вказаній справі з автоматизованої системи документообігу суду та копію ухвали з Єдиного державного реєстру судових рішень з незашифрованими даними про особу судді.

У Висновку ГРД також надала Комісії інформацію, яка сама по собі не стала підставою для Висновку, але потребує пояснення з боку судді. ГРД вказала, що мати судді, ОСОБА_4, 28 квітня 2023 року придбала трикімнатну квартиру у місті Києві вартістю 1 730 143,80 грн, однак сукупний дохід батьків судді не дозволяв придбання такого житла. На думку ГРД, вказану квартиру придбав брат судді – ОСОБА_5, однак зареєстрував на матір.

IV. Мотиви ухвалення рішення та висновки Комісії.

Стосовно закриття суддею Сопронюк О.В. проваджень у справах № 679/1745/16-П, № 679/1806/16-П, № 679/1699/16-П, № 679/25/17, № 679/555/16-П, № 679/1174/16-П, № 679/55/17, № 679/39/17, № 679/1805/16-П про адміністративні правопорушення за статтею 130 КУпАП у зв’язку із закінченням на момент їх розгляду строку накладення адміністративного стягнення Комісія зазначає про відсутність підстав стверджувати про затягування розгляду суддею вказаних справ.

Ураховуючи надані суддею як письмові пояснення, так і пояснення, надані під час пленарного засідання, інформацію, надану Нетішинським міським судом Хмельницької області, Комісією встановлено, що у вказаних справах судом вчинялися дії для належного повідомлення осіб, які притягалися до адміністративної відповідальності, однак конверти із судовими повідомленнями про день, час та місце розгляду справи поверталися без вручення з відмітками: «адресат відсутній»; «повернення за закінченням строків зберігання»; «інші причини, що не дали змогу виконати обов’язки щодо пересилання поштового відправлення». Зазначене не давало суду підстав вважати, що особи належно повідомлені про дату, час та місце судового засідання. За таких обставин суд, як це передбачено статтею 268 КУпАП, не міг розглянути справу за відсутності особи, яка притягується до відповідальності. Надалі це вплинуло на тривалість розгляду та стало причиною закриття провадження у справах із підстав спливу строку притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Окрім того, закінчення на момент розгляду справи строку накладення адміністративного стягнення зумовлено викликом свідків, неодноразовим зверненням осіб, які притягувалися до адміністративної відповідальності, та/або їх представників із клопотаннями про відкладення розгляду справи з посиланням на поважність причин неприбуття в судове засідання. Комісія також враховує надмірне навантаження судді у період розгляду вказаних справ, а саме з 08 вересня 2016 року до 17 травня 2017 року, оскільки в цей час кількість суддів Нетішинського міського суду Хмельницької області була значно меншою за необхідну штатну чисельність.

Таким чином, у Комісії відсутні підстави вважати дії судді при розгляді вказаних справ свавільними та такими, що суперечать засадам провадження у справах про адміністративні правопорушення, або такими, що були неправомірно вчинені з метою надання правопорушнику можливості уникнути відповідальності.

Стосовно безоплатного проживання судді у квартирі сторонньої особи Комісією встановлено, що таке користування фактично не було безоплатним, оскільки суддею сплачувались комунальні платежі та здійснювався поточний ремонт квартири. Несплата за оренду квартири була зумовлена тісними дружніми зв’язками сім’ї судді з родиною власника квартири.

Також Комісією під час пленарного засідання з’ясовано, що суддею придбавалася квартира за вартістю, яка відповідає вказаній у договорі купівлі - продажу та у звіті про оцінку майна. Ураховуючи надані Сопронюк О.В. пояснення, відповіді на питання членів Комісії та представника ГРД, у Комісії відсутні обґрунтовані сумніви щодо відповідності вартості квартири, яка вказана у договорі купівлі-продажу та оцінці майна.

Стосовно ухвалення суддею Сопронюк О.В. судових рішень під час перебування у відпустці з 05 травня до 05 червня 2015 року, Комісія зазначає, що факт фізичного перебування судді під час відпустки у приміщенні суду та ухвалення судових рішень підтверджено наданими суддею документами (журналами судових засідань, копіями судових рішень). Із наданих суддею під час співбесіди пояснень та змісту додаткових документів Комісією встановлено, що вказані ГРД обставини пов’язані із винесенням вироку у справі № 679/1374/14-к та неналежним оформленням заяви про відкликання судді Сопронюк О.В. з відпустки.

Комісією також встановлено, що 16 червня 2015 року суддя дійсно перебувала на навчанні і жодних судових рішень не ухвалювала.

Стосовно зазначеної у Висновку інформації, яка не стала підставою для Висновку, але потребувала пояснень судді, представник ГРД у пленарному засіданні зазначив, що пояснення щодо цього були надані суддею під час співбесіди та є достатніми.

Оцінюючи в сукупності викладені вище факти, Комісія дійшла висновку, що Сапронюк О.В. надано чіткі та переконливі докази, що спростовують сумніви в її відповідності критеріям доброчесності та професійної етики.

V. Висновок Комісії за результатами розгляду справи.

За результатами засідання 01 квітня 2024 року Комісія у пленарному складі дійшла висновку про відповідність судді Нетішинського міського суду Хмельницької області Сопронюк О.В. займаній посаді.

Ураховуючи викладене, керуючись підпунктом 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, статтями 83–86, 88, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно,

вирішила:

Визнати суддю Нетішинського міського суду Хмельницької області Сопронюк Оксану Володимирівну такою, що відповідає займаній посаді.

Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення Сопронюк Оксани Володимирівни на посаду судді Нетішинського міського суду Хмельницької області.

Головуючий                                                                                           Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                       Михайло БОГОНІС

                                                                                                              Людмила ВОЛКОВА

                                                                                                              Віталій ГАЦЕЛЮК

                                                                                                              Ярослав ДУХ

                                                                                                              Роман КИДИСЮК

                                                                                                              Олег КОЛІУШ

                                                                                                              Руслан МЕЛЬНИК

                                                                                                              Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                              Андрій ПАСІЧНИК

                                                                                                              Роман САБОДАШ

                                                                                                              Сергій ЧУМАК

                                                                                                              Галина ШЕВЧУК