X

Про розгляд питання щодо допуску Проскурняка Сергія Пантелеймоновича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
02.04.2024
246/ас-24
Про розгляд питання щодо допуску Проскурняка Сергія Пантелеймоновича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Віталія ГАЦЕЛЮКА,

членів Комісії: Олега КОЛІУША (доповідач), Руслана МЕЛЬНИКА,

розглянувши питання допуску Проскурняка Сергія Пантелеймоновича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішеннями Комісії від 14.12.2023 171/зп-23 та від 22.02.2024 № 64/зп-24) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67 (далі – Конкурс).

Згідно з пунктом 5 зазначеного рішення питання допуску до участі у Конкурсі вирішуються колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особливості проведення Комісією Конкурсу визначено статтею 793 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Пунктом 1 частини четвертої статті 793 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу, затверджених рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 94/зп-23, до участі у першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені цим оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

У визначений строк до Комісії із заявою про участь у Конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання звернувся Проскурняк Сергій Пантелеймонович.

Водночас Проскурняк С.П. 13.03.2024 звернувся до Комісії із заявою, у якій просив припинити його участь у Конкурсі на посаду судді апеляційного суду.

Відповідно до пункту 9.1 розділу 9 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02.11.2016 № 14/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 29.02.2024 № 72/зп-24), на будь-якому етапі конкурсу Комісія може ухвалити рішення про припинення участі кандидата у ньому, зокрема за зверненням кандидата.

Оскільки Проскурняк С.П. відкликав свою заяву про участь у Конкурсі, Комісія дійшла висновку про припинення його участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23.

Керуючись статтями 793, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

припинити участь Проскурняка Сергія Пантелеймоновича в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23.

 

Головуючий                                                                                                        Віталій ГАЦЕЛЮК

Члени Комісії:                                                                                                     Олег КОЛІУШ

                                                                                                                             Руслан МЕЛЬНИК