X

Про розгляд питання щодо допуску Нестеренка Максима Васильовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
14.05.2024
60/вс-24
Про розгляд питання щодо допуску Нестеренка Максима Васильовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Віталія ГАЦЕЛЮКА,

членів Комісії: Олега КОЛІУША, Руслана МЕЛЬНИКА (доповідач),

розглянувши питання про допуск Нестеренка Максима Васильовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 23 січня 2024 року № 26/зп-24) оголошено конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, з яких до Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції 15 посад суддів; Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 10 посад суддів (далі – Конкурс).

Вказаним рішенням затверджено умови проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Умови) та текст Оголошення про проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Оголошення).

Згідно з пунктом 5 зазначеного рішення питання допуску до участі в Конкурсі вирішуються колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особливості проведення Комісією Конкурсу визначено статтею 793 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Пунктом 1 частини четвертої статті 793 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Згідно з частиною третьою статті 793 Закону з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

1) письмову заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання;

2) документи, визначені пунктами 2–13 частини першої статті 72 цього Закону;

3) документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно.

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів», з урахуванням передбачених цією статтею особливостей.

У частині третій статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» визначено, що з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, крім документів, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», також документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, а також заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону.

Підпунктом 15 пункту 6 Оголошення визначено, що для участі в Конкурсі кандидат на посаду судді має подати заяву згідно з додатком 3 до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (зі змінами), з якою необхідно надати заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», відповідно до додатка 1 до Умов проведення Конкурсу.

Документи, передбачені підпунктами 2–16 пункту 6 Оголошення, оформлюються у вигляді додатка до заяви і мають бути розміщені в порядку їх черговості, визначеному формою заяви.

У визначений строк до Комісії надійшла заява Нестеренка Максима Васильовича про участь у Конкурсі та проведення кваліфікаційного оцінювання.

Перевіривши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Відповідно до абзацу другого Умов до участі у Конкурсі допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 33, 69 та 81 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також статтею 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» вимогам до кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Таким чином, однією із обов’язкових умов для допуску до першого етапу Конкурсу, а саме проходження кваліфікаційного оцінювання, є подання кандидатом заяви про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», у строк до 30 березня 2024 року включно.

Однак кандидатом Нестеренком М.В. у визначений Комісією строк не подано заяви про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Вказане порушення відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» та Умов проведення Конкурсу є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Керуючись статтями 79-3, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Нестеренку Максиму Васильовичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23.

Головуючий                                                                                                   Віталій ГАЦЕЛЮК

Члени Комісії:                                                                                                Олег КОЛІУШ

                                                                                                                       Руслан МЕЛЬНИК