X

Про розгляд питання щодо допуску Мочальської Валентини Миколаївни до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
02.04.2024
244/ас-24
Про розгляд питання щодо допуску Мочальської Валентини Миколаївни до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Віталія ГАЦЕЛЮКА,

членів Комісії: Олега КОЛІУША (доповідач), Руслана МЕЛЬНИКА,

розглянувши питання допуску Мочальської Валентини Миколаївни до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23, 

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23 (зі змінами) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67 (далі – Конкурс).

Згідно з пунктом 5 зазначеного рішення питання допуску до участі в Конкурсі вирішуються колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Проведення Конкурсу здійснюється Комісією з особливостями, встановленими статтею 793 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Пунктом 1 частини четвертої статті 793 Закону визначено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу, затверджених рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23, до участі у першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені цим оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

Згідно з підпунктом 13 пункту 3.5.1 розділу III Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02.11.2016 № 141/зп-16 (у редакції станом на день подання заяви) (далі – Положення), документом, що підтверджує відповідність кандидата на посаду судді окремим вимогам

статті 69 Закону, є, зокрема, витяг із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Рішенням Комісії від 14.09.2023 № 94/зп-23 затверджено текст оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах. Відповідно до пункту 3 оголошення витяг із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою можна подати до 01.03.2024 (включно).

У зв’язку з тим, що Національною комісією зі стандартів державної мови з 19.12.2023 оголошено перерву в проведенні іспитів на рівень володіння державною мовою, яка тривала до 23.01.2024, рішенням Комісії від 22.02.2024 № 64/зп-24 внесено зміни до абзацу другого пункту 3 додатка 3 до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14.12.2023 № 171/зп-23), а саме цифри «01» замінено цифрами «13».

Відтак однією із обов’язкових умов для допуску до першого етапу Конкурсу, а саме проходження кваліфікаційного оцінювання, є подання кандидатом витягу з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою у строк до 13.03.2024 (включно).

У визначений Комісією строк Мочальською В.М. не подано витягу з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копії Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.

Зазначене порушення відповідно до Закону, Положення та Умов проведення Конкурсу є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на посаду судді апеляційного суду.

Керуючись статтями 793, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Мочальській Валентині Миколаївні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23.

 

 

Головуючий                                                                                                        Віталій ГАЦЕЛЮК

Члени Комісії:                                                                                                     Олег КОЛІУШ

                                                                                                                             Руслан МЕЛЬНИК