X

Про розгляд питання щодо допуску Гетьман Наталії Олексіївни до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23.11.2023 № 145/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
14.05.2024
63/вс-24
Про розгляд питання щодо допуску Гетьман Наталії Олексіївни до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23.11.2023 № 145/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Віталія ГАЦЕЛЮКА,

членів Комісії: Олега КОЛІУША (доповідач), Руслана МЕЛЬНИКА,

розглянувши питання допуску Гетьман Наталії Олексіївни до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23.11.2023 № 145/зп-23,

встановила:

Рішенням  Вищої  кваліфікаційної  комісії  суддів України від 23.11.2023 № 145/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 07.12.2023 № 165/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, з яких до Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції – 15 посад суддів; Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – 10 посад суддів (далі – Конкурс).

Згідно з частиною третьою статті 792 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) конкурс на зайняття вакантної посади судді Вищого антикорупційного суду проводиться з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про Вищий антикорупційний суд».

Пунктом 1 частини четвертої статті 793 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Згідно з частиною третьою статті 79-3 Закону з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

1) письмову заяву про участь у Конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання;

2) документи, визначені пунктами 2–13 частини першої статті 72 цього Закону;

3) документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно.

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України крім документів, визначених Законом, також документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, а також заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону.

У визначений строк до Комісії із заявою про участь у Конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання звернулася Гетьман Наталія Олексіївна.

Перевіривши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Згідно з частиною першою статті 69 Закону на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» на посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений, якщо він відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, передбаченим Законом, а також володіє знаннями та практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією, та відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1–3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.

Гетьман Н.О. у своїй заяві просила допустити її до участі в Конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 3 частини другої статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», оскільки вона має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

Відповідно до пункту 3.4 розділу ІІІ Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02.11.2016
№ 141/зп-16 (зі змінами), досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення може бути підтверджено копією свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю, копією витягу з реєстру адвокатів та такими документами:

1) договорами, ордерами або іншими документами, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності;

2) деклараціями про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи або фізичної особи – підприємця;

3) довідками з місця роботи, про заробітну плату, трудовою книжкою – для осіб, що здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання;

4) документами про доходи за період здійснення професійної діяльності адвоката;

5) копіями судових рішень та інших процесуальних документів, які у сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні);

6) іншими документами, поданими відповідно до умов проведення конкурсу.

Зі змісту наведених нормативних положень випливає, що кандидат на посаду судді, який виявив намір взяти участь у конкурсі, зобов’язаний надати Комісії, з-поміж іншого, такий пакет документів, який би містив достовірну і вичерпну інформацію про досвід (стаж) своєї професійної діяльності, на підставі якого Комісія змогла б упевнитись у тому, що кандидат дійсно відповідає вимогам, встановленим пунктом 3 частини другої статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», без необхідності додаткового з’ясування (підтвердження, співставлення) наданої інформації чи пошуку нової.

Водночас підтвердженню підлягає саме практичний семирічний досвід щодо представництва в суді (захисту від кримінального обвинувачення), про що могли б свідчити копії процесуальних документів суду, копії процесуальних звернень адвоката до суду з реєстраційною відміткою суду. Ордери чи довіреності про повноваження на представництво інтересів в суді для підтвердження такого досвіду мають бути підкріплені документами щодо фактичної реалізації таких повноважень (аналогічна правова позиція міститься у постанові Великої Палати Верховного Суду від 11.04.2018 у справі № 800/653/16).

Так, Гетьман Н.О. для підтвердження свого досвіду професійної діяльності адвоката упродовж 7 років надано Комісії копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 19.03.2009 № 3935/10, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань, а також зазначено в анкеті кандидата на посаду судді посилання на судові рішення у справах, в яких вона брала участь як адвокат за 2016, 2019, 2020, 2022, 2024 роки, тобто лише за п’ять років. Водночас кандидатом не надано копій таких рішень. Крім того, кандидат в анкеті зазначила, що брала участь як захисник у кримінальних провадженнях.

Ураховуючи викладене, Комісія вважає, що Гетьман Н.О. не виконано вимоги Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді та не надано копій відповідних документів та рішень суду, які б підтверджували досвід професійної діяльності адвоката щонайменше 7 років.

Відповідно до пункту 4.2 розділу 4 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02.11.2016 № 141/зп-16 (зі змінами), за результатами проведеної членом Комісії – доповідачем перевірки в засіданні колегії Комісії ухвалюється рішення щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та/або участі в конкурсі.

З урахуванням викладеного Комісією встановлено відсутність підтвердженого досвіду професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше 7 років, що є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в Конкурсі.

Керуючись статтями 792, 793, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтею 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Гетьман Наталії Олексіївні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23.11.2023 № 145/зп-23.

 

 

Головуючий                                                                                                   Віталій ГАЦЕЛЮК

Члени Комісії:                                                                                                Олег КОЛІУШ

                                                                                                                       Руслан МЕЛЬНИК