X

Про розгляд питання щодо допуску Довженка Олексія Юрійовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23.11.2023 № 145/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
14.05.2024
52/вс-24
Про розгляд питання щодо допуску Довженка Олексія Юрійовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23.11.2023 № 145/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Віталія ГАЦЕЛЮКА (доповідач),

членів Комісії: Олега КОЛІУША, Руслана МЕЛЬНИКА,

розглянувши питання про допуск Довженка Олексія Юрійовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, з яких до: Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції – 15 посад суддів; Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – 10 посад суддів (далі – Конкурс).

Особливості проведення Комісією конкурсу на зайняття вакантної посади судді Вищого антикорупційного суду визначено статтею 793 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Згідно з частиною третьою статті 793 Закону з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

1) письмову заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання;

2) документи, визначені пунктами 2–13 частини першої статті 72 цього Закону;

3) документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно.

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 72 Закону особа, яка виявила намір стати суддею, для участі в доборі на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Пунктом 1 частини четвертої статті 793 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Відповідно до частин другої та третьої статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» на посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений, якщо він відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, передбаченим Законом, а також володіє знаннями та практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією, та відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1–3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.

Для цілей частини другої цієї статті терміни «стаж професійної діяльності у сфері права», «науковий ступінь», «стаж наукової роботи» вживаються у значенні, наведеному в частині шостій статті 69 Закону.

Згідно з частиною третьою статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України крім документів, визначених Законом, також документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, а також заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону.

Згідно з частиною четвертою статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» не може бути призначена суддею Вищого антикорупційного суду особа:

1) яка упродовж десяти років, що передують призначенню: працювала (проходила службу) в органах прокуратури України, внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковій міліції, Службі безпеки України, митних органах, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентстві з питань запобігання корупції, Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших кримінальних правопорушень, Антимонопольному комітеті України, Рахунковій палаті, центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; обіймала політичні посади, мала представницький мандат;

2) яка упродовж останніх п’яти років входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;

3) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

4) яка входила до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

5) яка була членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні»;

6) яка входила до складу Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель до створення електронної системи закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;

7) яка відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, була позбавлена права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (крім осіб, які були реабілітовані), незалежно від зняття чи погашення такої судимості, або яка мала судимість за вчинення будь-якого умисного кримінального правопорушення, незалежно від зняття чи погашення такої судимості.

Рішенням Комісії від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23 затверджено текст Оголошення про проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Оголошення) та Умови проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Умови проведення Конкурсу).

Підпунктами 11, 14, 15 пункту 6 Оголошення визначено, що для участі в Конкурсі кандидат на посаду судді має подати заяву згідно з додатком 3 до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 29 лютого 2024 року № 72/зп-24) (далі – Положення), з якою необхідно надати: копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; документи, які підтверджують дотримання однієї із вимог, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»; заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», згідно з додатком 1 до Умов проведення Конкурсу.

Документи, визначені підпунктами 2–16 пункту 6 Оголошення, оформлюються у вигляді додатка до заяви і мають бути розміщені в порядку їх черговості, визначеному формою заяви.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені Оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 33, 69 та 81 Закону, а також статтею 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» вимогам до кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Отже, обов’язковою умовою допуску до першого етапу Конкурсу є подання кандидатом у встановлені строки та спосіб належно оформлених документів, перелік яких передбачено правилами проведення Конкурсу, зокрема: копії декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює рік, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; документів, які підтверджують дотримання однієї із вимог, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»; заяви про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», згідно з додатком 1 до Умов проведення Конкурсу.

Однак Довженко О.Ю. у визначений Комісією строк не подав копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, тобто за 2023 рік; посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Комісія зауважує, що подана декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосується іншого звітного періоду, а саме 2022 року.

Крім того, кандидат просив допустити його до участі в Конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 3 частини другої статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», оскільки він має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

Згідно з пунктом 3.4 розділу IV Положення досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, може бути підтверджено копією свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, копією витягу з реєстру адвокатів та такими документами: договорами, ордерами або іншими документами, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності; деклараціями про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи або фізичної особи – підприємця; довідками з місця роботи, про заробітну плату, трудовою книжкою – для осіб, що здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання; документами про доходи за період здійснення професійної діяльності адвоката; копіями судових рішень та інших процесуальних документів, які у сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні); іншими документами, поданими відповідно до умов проведення конкурсу.

Водночас підтвердженню підлягає саме практичний семирічний досвід щодо представництва в суді (захисту від кримінального обвинувачення), про що могли б свідчити копії процесуальних документів суду, копії процесуальних звернень адвоката до суду з реєстраційною відміткою суду. Ордери для підтвердження такого досвіду мають бути підкріплені документами щодо фактичної реалізації таких повноважень (аналогічна правова позиція міститься в постанові Великої Палати Верховного Суду від 11 квітня 2018 року у справі № 800/653/16).

Довженко О.Ю. на підтвердження досвіду професійної діяльності адвоката надав копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 18 вересня 2012 року серії № 2327, копії ордерів за 2014–2019 роки та копію трудової книжки.

Крім того, в пункті 6.7 розділу VI анкети кандидата на посаду судді Довженко О.Ю. зазначив, що у нього наявний досвід професійної діяльності щодо здійснення представництва в національних судах та/або захисту від кримінального обвинувачення та вказав про 49 судових справ, у яких він брав участь, однак жодних судових рішень не додано до заяви про участь у Конкурсі.

Комісія звертає увагу кандидата на те, що зазначення у відповідних пунктах розділу VI анкети кандидата на посаду судді загальної інформації про судові рішення та номера справ, у яких їх ухвалено, не свідчить про належне виконання Умов проведення Конкурсу, адже поняття «подати» документи та «зазначити» про їх існування не є тотожними та відрізняються за своїм змістом. Відповідно до Умов проведення Конкурсу кандидат повинен подати необхідні документи, а не обмежуватись формальною вказівкою на них в анкеті.

Стосовно документів, поданих кандидатом, Комісія звертає увагу, що копії ордерів без підтвердження процесуальними документами (копіями рішень, ухвал, позовних заяв з відміткою про отримання судом тощо) не дозволяють встановити та перевірити досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

Крім того, однією із обов’язкових умов для допуску до першого етапу Конкурсу, а саме проходження кваліфікаційного оцінювання, є подання кандидатом заяви про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», у строк до 30 березня 2024 року включно.

Однак Довженком О.Ю. у визначений Комісією строк не подано заяви про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Указані порушення відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» та Умов проведення Конкурсу є підставами для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Керуючись статтями 793, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Довженку Олексію Юрійовичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23.

 

 

Головуючий                                                                         Віталій ГАЦЕЛЮК

Члени Комісії:                                                                      Олег КОЛІУШ

                                                                                              Руслан МЕЛЬНИК