X

Про розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23.11.2023 № 145/зп-23, Палько Інни Костянтинівни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
30.04.2024
11/вс-24
Про розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23.11.2023 № 145/зп-23, Палько Інни Костянтинівни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Михайла БОГОНОСА (доповідач),

членів Комісії: Надії КОБЕЦЬКОЇ, Галини ШЕВЧУК,

розглянувши питання про допуск до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23, Палько Інни Костянтинівни,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, з яких до: Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції – 15 посад суддів; Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – 10 посад суддів (далі – Конкурс).

Особливості проведення Комісією конкурсу на зайняття вакантної посади судді Вищого антикорупційного суду визначено статтею 79-3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Згідно з частиною третьою статті 79-3 Закону, з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

1) письмову заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання;

2) документи, визначені пунктами 2–13 частини першої статті 72 цього Закону;

3) документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно.

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Відповідно до частин другої та третьої статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» на посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений, якщо він відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, передбаченим Законом, а також володіє знаннями та практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією, та відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1–3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.

Для цілей частини другої цієї статті терміни «стаж професійної діяльності у сфері права», «науковий ступінь», «стаж наукової роботи» вживаються у значенні, наведеному в частині шостій статті 69 Закону.

Рішенням Комісії від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23 затверджено текст Оголошення про проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Оголошення) та Умови проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Умови проведення Конкурсу).

Підпунктом 14 пункту 6 Оголошення визначено, що для участі в Конкурсі кандидат на посаду судді має подати заяву згідно з додатком 3 до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 29 лютого 2024 року № 72/зп-24) (далі – Положення), з якою необхідно надати, зокрема, документи, які підтверджують дотримання однієї із вимог, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Документи, визначені підпунктами 2–16 пункту 6 Оголошення, оформлюються у вигляді додатка до заяви і мають бути розміщені в порядку їх черговості, визначеному формою заяви.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені Оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 33, 69 та 81 Закону, а також статтею 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» вимогам до кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Отже, обов’язковою умовою допуску до першого етапу Конкурсу є подання кандидатом у встановлені строки та спосіб належно оформлених документів, перелік яких передбачено правилами проведення Конкурсу, зокрема документів, які підтверджують дотримання однієї із вимог, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Палько І.К. просила допустити її до участі в Конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 3 частини другої статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», оскільки вона має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

Згідно з пунктом 3.4 розділу IV Положення досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, може бути підтверджено копією свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, копією витягу з реєстру адвокатів та такими документами: договорами, ордерами або іншими документами, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності; деклараціями про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи або фізичної особи – підприємця; довідками з місця роботи, про заробітну плату, трудовою книжкою – для осіб, що здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання; документами про доходи за період здійснення професійної діяльності адвоката; копіями судових рішень та інших процесуальних документів, які у сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні); іншими документами, поданими відповідно до умов проведення конкурсу.

Документи необхідно подавати за період роботи, яким кандидат підтверджує досвід професійної діяльності адвоката.

Палько (дівоче прізвище – Герасименко) І.К. для підтвердження свого семирічного досвіду професійної діяльності адвоката надала Комісії свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КВ № 5501, видане на підставі рішення Ради адвокатів міста Києва від 19 червня 2014 року № 20 (змінене на підставі рішення Ради адвокатів міста Києва від 13 січня 2020 року № 1119), копію рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28 травня 2015 року № V- 004/2014.

Також кандидат надала документи, які, на її думку, підтверджують досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, а саме:

- рішення Господарського суду Черкаської області від 10 жовтня 2014 року у справі № 925/1284/14, в якій Герасименко І.К. була представником відповідача, що підтверджує досвід професійної діяльності адвоката, зокрема здійснення представництва в суді у 2014 році. Однак вказаний календарний рік не може бути зараховано як повний рік досвіду професійної діяльності адвоката, зокрема здійснення представництва в суді, з огляду на те, що статус адвоката Палько І.К. набула лише у червні 2014 року;

- постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 12 жовтня 2015 року у справі № 823/4835/15, в якій Герасименко І.К. була представником позивача, що підтверджує один рік досвіду професійної діяльності адвоката, зокрема здійснення представництва в суді у 2015 році;

- рішення Господарського суду Черкаської області від 16 лютого 2016 року у справі № 925/79/16, в якій Герасименко І.К. була представником відповідача, що підтверджує один рік досвіду професійної діяльності адвоката, зокрема здійснення представництва в суді у 2016 році;

- апеляційну скаргу від 07 серпня 2017 року у справі № 367/3045/17, подану до Апеляційного суду Київської області, що підписана Герасименко І.К. як представником ТОВ «Вогель» (із вхідним штампом суду); ухвалу Господарського суду Черкаської області від 28 листопада 2017 року у справі № 925/1083/17, в якій Герасименко І.К. була представником відповідача. Вказані документи підтверджують один рік досвіду професійної діяльності адвоката, зокрема здійснення представництва в суді у 2017 році;

- довіреність від 03 січня 2017 року, якою ТОВ «Кролікофф» уповноважило Герасименко І.К. вести від імені Товариства всі судові справи; апеляційну скаргу до Київського апеляційного господарського суду від 27 грудня 2017 року у справі № 925/1083/17, підписану Герасименко І.К. як представником ТОВ «Кролікофф» (без вхідного штампу суду); рішення Господарського суду Черкаської області від 03 травня 2018 року у справі № 925/305/17. Вказані документи підтверджують один рік досвіду професійної діяльності адвоката, зокрема здійснення представництва в суді у 2018 році;

- ордер на надання правничої (правової) допомоги ОСОБА_1 від 22 лютого 2024 року, серія АА № 1411425; повідомлення Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду про судове засідання у кримінальній справі від 28 лютого 2024 року; ордер на надання правничої (правової) допомоги ОСОБА_2 від 22 лютого 2024 року, серія АА № 1411430; повістку від 27 лютого 2024 року про виклик Палько І.К. як адвоката до суду на 28 лютого 2024 року в кримінальній справі № 761/6914/24; ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 28 лютого 2024 року у справі № 761/6914/24, в якій Палько І.К. була представником відповідача. Вказані документи підтверджують досвід професійної діяльності адвоката, зокрема здійснення представництва в суді, у 2024 році. Однак 2024 календарний рік не може бути зараховано як повний рік досвіду професійної діяльності адвоката, зокрема здійснення представництва в суді, з огляду на те, що до моменту подання заяви про допуск до кваліфікаційного оцінювання та участі у конкурсі (березень 2024 року) минуло лише два повні місяці цього року.

З огляду на викладене Палько І.К. підтверджено чотири повні роки професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді, а саме у 2015–2018 роках. З урахуванням шести повних місяців діяльності адвоката у 2014 році та двох повних місяців діяльності адвоката у 2024 році загальна тривалість підтвердженого періоду професійної діяльності Палько І.К. як адвоката щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення становить 4 роки та 8 місяців.

Окрім вказаних вище документів Палько І.К. надано: договір про надання правової допомоги від 02 січня 2018 року № 2018-01-02/юр, укладений між ТОВ «ВОГЕЛЬ» та Адвокатським об’єднанням «Ситнюк та партнери»; судові повістки Ірпінського міського суду Київської області від 16 січня 2020 року, від 10 вересня 2020 року, від 02 лютого 2021 року, від 16 червня 2022 року, від 04 грудня 2023 року, від 08 грудня 2023 року про виклик Герасименко І.К. до суду в справі № 367/3045/17 як представника третьої особи на 17 березня 2020 року, 02 лютого 2021 року, 14 липня 2021 року, 07 листопада 2022 року, 04 грудня 2023 року та 02 квітня 2024 року.

Під час засідання Комісії Палько І.К. вказала, що інші документи, які б підтвердили її досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, окрім перелічених вище, до Комісії не подавала.

Надаючи оцінку вказаному договору про надання правової допомоги та судовим повісткам Ірпінського міського суду Київської області про виклик до суду в справі № 367/3045/17 Комісія зазначає таке.

Із преамбули договору від 02 січня 2018 року № 2018-01-02/юр встановлено, що його укладено між ТОВ «ВОГЕЛЬ» та Адвокатським об’єднанням «Ситнюк та партнери» в особі голови об’єднання Ситнюка К.М. Отже, Палько (дівоче прізвище – Герасименко) І.К. не була стороною договору.

Пунктом 3 цього Договору передбачено, що безпосередній захист інтересів клієнта здійснюється уповноваженими адвокатами Адвокатського об’єднання «Ситнюк та партнери» на підставі відповідного ордера.

Однак до Комісії не подано ордера на надання правової допомоги, який би підтверджував, що саме Палько І.К. була адвокатом, якого Адвокатське об’єднання «Ситнюк та партнери» уповноважило представляти інтереси клієнта в суді на підставі договору від 02 січня 2018 року № 2018-01-02/юр.

Стосовно повісток про виклик до суду, які, на думку кандидата, свідчать про її участь у судових засіданнях, то Комісія відзначає, що повістка є лише засобом інформування про розгляд справи, однак самостійно не підтверджує факт прибуття адвоката до суду, як і не підтверджує здійснення адвокатом представництва інтересів його клієнта в суді.

Отже, додані документи, як кожен окремо, так і в сукупності, не дозволяють встановити участь Палько І.К. у статусі адвоката у справі № 367/3045/17 та є недостатніми для підтвердження досвіду її професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, за відповідні роки.

Крім того, в пунктах 6.7, 6.8 розділу VI анкети кандидата на посаду судді Палько І.К. зазначає, що досвід професійної діяльності щодо здійснення представництва у національних судах та/або захисту від кримінального обвинувачення та досвід професійної діяльності щодо представництва у міжнародних судових установах та/або судових установах інших держав, або у національних чи іноземних органах із розв’язання спорів та міжнародних органах з розв’язання спорів чи розгляду кримінальних справ, або досвід роботи третейським суддею (арбітром) підтверджується 12 судовими рішеннями.

Однак частину цих судових рішень не додано до заяви про участь у Конкурсі.

Комісія звертає увагу кандидата на те, що зазначення у відповідних пунктах розділу VI анкети загальної інформації про судові рішення та номера справ, не свідчить про належне виконання Умов проведення Конкурсу, адже поняття «подати» документи та «зазначити» про їх існування не є тотожними та відрізняються за своїм змістом. За умовами Конкурсу кандидат повинен подати необхідні документи, а не обмежуватись формальною вказівкою на них в анкеті.

Стосовно поданих заявником документів, Комісія звертає увагу, що хоча кожен із них певною мірою характеризує правовий статус адвоката (зокрема, право на здійснення адвокатської діяльності), однак у сукупності ці документи не дозволяють встановити та перевірити досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

Виявлені недоліки документів та непідтвердження досвіду професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» та Умов проведення Конкурсу є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Керуючись статтями 79-3, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Палько Інні Костянтинівні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23.

 

 

Головуючий                                                                                                          Михайло БОГОНІС

Члени Комісії:                                                                                                      Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                                                              Галина ШЕВЧУК