X

Про розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23.11.2023 № 145/зп-23, Каменєва Андрія Миколайовича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
30.04.2024
6/вс-24
Про розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23.11.2023 № 145/зп-23, Каменєва Андрія Миколайовича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Михайла БОГОНОСА (доповідач),

членів Комісії: Надії КОБЕЦЬКОЇ, Галини ШЕВЧУК,

розглянувши питання про допуск до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23, Каменєва Андрія Миколайовича,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, з яких до: Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції – 15 посад суддів; Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – 10 посад суддів (далі – Конкурс).

Особливості проведення Комісією конкурсу на зайняття вакантної посади судді Вищого антикорупційного суду визначено статтею 79-3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Згідно з частиною третьою статті 79-3 Закону з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

1) письмову заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання;

2) документи, визначені пунктами 2–13 частини першої статті 72 цього Закону;

3) документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно.

Відповідно до пунктів 2, 11 частини першої статті 72 Закону особа, яка виявила намір стати суддею, для участі в доборі на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України: копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Відповідно до частин другої та третьої статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» на посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений, якщо він відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, передбаченим Законом, а також володіє знаннями та практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією, та відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1–3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.

Для цілей частини другої цієї статті терміни «стаж професійної діяльності у сфері права», «науковий ступінь», «стаж наукової роботи» вживаються у значенні, наведеному в частині шостій статті 69 Закону.

Рішенням Комісії від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23 затверджено текст Оголошення про проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Оголошення) та Умови проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Умови проведення Конкурсу).

Підпунктами 1, 11, 14 пункту 6 Оголошення визначено, що для участі в Конкурсі кандидат на посаду судді має подати заяву згідно з додатком 3 до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 29 лютого 2024 року № 72/зп-24) (далі – Положення), з якою необхідно надати: копію паспорта громадянина України; копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; документи, які підтверджують дотримання однієї із вимог, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Водночас згідно з підпунктом 1 пункту 3.4 розділу III Положення документи (матеріали), визначені Комісією в умовах конкурсу, мають відповідати таким вимогам: для цілей проведення конкурсу документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, є паспорт громадянина України. Копія паспорта громадянина України у формі книжечки повинна містити копії всіх заповнених його сторінок. Копія паспорта громадянина України у формі картки повинна містити титульну і зворотню сторони паспорта та бути виготовлена на одному аркуші, де у верхній його частині – копія титульної сторони, в нижній – зворотньої сторони. Разом з копією паспорта громадянина України у формі картки подається копія витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування).

Документи, визначені підпунктами 2–16 пункту 6 Оголошення, оформлюються у вигляді додатка до заяви і мають бути розміщені в порядку їх черговості, визначеному формою заяви.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені Оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 33, 69 та 81 Закону, а також статтею 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» вимогам до кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Отже, обов’язковою умовою для допуску до першого етапу Конкурсу є подання кандидатом у встановлені строки та спосіб належно оформлених документів, перелік яких передбачено правилами проведення Конкурсу, зокрема: копії витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування) разом з копією паспорта громадянина України у формі картки; копії декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює рік, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; документи, які підтверджують дотримання однієї із вимог, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Однак Каменєвим А.М у визначений Комісією строк не подано копії витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування) разом з копією паспорта громадянина України у формі картки та копії декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, тобто 2023 рік, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Комісія зауважує, що подана копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосується іншого звітного періоду – 2022 року.

Водночас кандидат просив допустити його до участі в Конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 3 частини другої статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», оскільки він має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

Згідно з пунктом 3.4 розділу IV Положення досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, може бути підтверджено копією свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, копією витягу з реєстру адвокатів та такими документами: договорами, ордерами або іншими документами, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності; деклараціями про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи або фізичної особи – підприємця; довідками з місця роботи, про заробітну плату, трудовою книжкою – для осіб, що здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання; документами про доходи за період здійснення професійної діяльності адвоката; копіями судових рішень та інших процесуальних документів, які у сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні); іншими документами, поданими відповідно до умов проведення конкурсу.

Документи необхідно подавати за період роботи, яким кандидат підтверджує досвід професійної діяльності адвоката.

Утім Каменєв А.М. на підтвердження досвіду професійної діяльності адвоката не надав жодного документа. У пунктах 6.7, 6.8 розділу 6 анкети кандидата на посаду судді вказав про відсутність досвіду професійної діяльності: щодо здійснення представництва у національних судах та/або захисту від кримінального обвинувачення; щодо представництва у міжнародних судових установах та/або судових установах інших держав, або у національних чи іноземних органах з розв’язання спорів та міжнародних органах з розв’язання спорів чи розгляду кримінальних справ, або досвід роботи третейським суддею (арбітром).

Згідно з Умовами проведення Конкурсу кандидатам на посаду судді визначено строк подання документів для участі в Конкурсі – з 01 березня 2024 року до 30 березня 2024 року (включно).

Рішенням Комісії від 26 лютого 2024 року № 68/зп-24 визначено, що формою направлення документів для участі в Конкурсі є електронна (шляхом подання на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України).

Намагаючись усунути самостійно виявлені недоліки окремих документів, Каменєв А.М. 01 квітня 2024 року та 03 квітня 2024 року надіслав на електронну адресу Комісії заяви із долученими до них документами, що підтверджують стаж діяльності адвоката.

Однак у процесі розгляду питання його допуску вказані документи Комісією не враховуються, оскільки правилами проведення Конкурсу чітко передбачено, що заява та інші документи для участі в Конкурсі подаються кандидатом в електронній формі через офіційний вебсайт Комісії – ksk.vkksu.gov.ua (пункт 3.2 розділ III Положення), у строк до 30 березня 2024 року.

Виявлені недоліки документів та непідтвердження досвіду професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» та Умов проведення Конкурсу є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Керуючись статтями 79-3, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Каменєву Андрію Миколайовичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23.

 

 

Головуючий                                                                         Михайло БОГОНІС

Члени Комісії:                                                                      Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                              Галина ШЕВЧУК