X

Про розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23.11.2023 № 145/зп-23, Алексик Таміли Іванівни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
30.04.2024
3/вс-24
Про розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23.11.2023 № 145/зп-23, Алексик Таміли Іванівни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Михайла БОГОНОСА (доповідач),

членів Комісії: Надії КОБЕЦЬКОЇ, Галини ШЕВЧУК,

розглянувши питання про допуск до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23, Алексик Таміли Іванівни,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, з яких до: Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції – 15 посад суддів; Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – 10 посад суддів (далі – Конкурс).

Особливості проведення Комісією конкурсу на зайняття вакантної посади судді Вищого антикорупційного суду визначено статтею 79-3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Згідно з частиною третьою статті 79-3 Закону з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

1) письмову заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання;

2) документи, визначені пунктами 2–13 частини першої статті 72 цього Закону;

3) документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно.

Згідно з пунктом 12 частини першої статті 72 Закону особа, яка виявила намір стати суддею, для участі в доборі на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України копію документа, що підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Відповідно до частин другої та третьої статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» на посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений, якщо він відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, передбаченим Законом, а також володіє знаннями та практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією, та відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1–3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.

Для цілей частини другої цієї статті терміни «стаж професійної діяльності у сфері права», «науковий ступінь», «стаж наукової роботи» вживаються у значенні, наведеному в частині шостій статті 69 Закону.

Рішенням Комісії від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23 затверджено текст Оголошення про проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Оголошення) та Умови проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Умови проведення Конкурсу).

Підпунктом 14 пункту 6 Оголошення визначено, що для участі в Конкурсі кандидат на посаду судді має подати заяву згідно з додатком 3 до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 29 лютого 2024 року № 72/зп-24) (далі – Положення), з якою необхідно надати, зокрема, документи, які підтверджують дотримання однієї із вимог, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Документи, визначені підпунктами 2–16 пункту 6 Оголошення, оформлюються у вигляді додатка до заяви і мають бути розміщені в порядку їх черговості, визначеному формою заяви.

Згідно з підпунктом 8 пункту 3.4 розділу III Положення для підтвердження відповідного рівня володіння державною мовою, встановленого Національною комісією зі стандартів державної мови, необхідно подати витяг із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені Оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 33, 69 та 81 Закону, а також статтею 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» вимогам до кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Отже, обов’язковою умовою допуску до першого етапу Конкурсу є подання кандидатом у встановлені строки та спосіб належно оформлених документів, перелік яких передбачено правилами проведення Конкурсу та Законом, зокрема: копії документа, що підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови; документів, які підтверджують дотримання однієї із вимог, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Однак Алексик Т.І. у визначений Комісією строк не подала витягу із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.

Водночас кандидат просила допустити її до участі в Конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 3 частини другої статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», оскільки вона має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

Згідно з пунктом 3.4 розділу IV Положення досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, може бути підтверджено копією свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, копією витягу з реєстру адвокатів та такими документами: договорами, ордерами або іншими документами, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності; деклараціями про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи або фізичної особи – підприємця; довідками з місця роботи, про заробітну плату, трудовою книжкою – для осіб, що здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання; документами про доходи за період здійснення професійної діяльності адвоката; копіями судових рішень та інших процесуальних документів, які у сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні); іншими документами, поданими відповідно до умов проведення конкурсу.

Документи необхідно подавати за період роботи, яким кандидат підтверджує досвід професійної діяльності адвоката.

Алексик Т.І. для підтвердження свого семирічного досвіду професійної діяльності адвоката надала Комісії свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, серія КВ № 877, видане на підставі рішення Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20 січня 2011 року № 2 (змінено на підставі рішення Ради адвокатів міста Києва від 13 січня 2020 року № 1119).

Інших документів, які б підтвердили досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, Алексик Т.І. не надано.

Крім того, в пункті 6.7 розділу VI анкети кандидата на посаду судді Алексик Т.І. зазначила, що досвід професійної діяльності щодо здійснення представництва у національних судах та/або захисту від кримінального обвинувачення за період з 19 серпня 2017 року до 08 березня 2024 року підтверджується ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 21 вересня 2023 року у справі № 755/1017/22; за період з 02 грудня 2020 року до 17 вересня 2020 року вироком Вищого антикорупційного суду від 17 вересня 2020 року у справі № 991/6995/20. Однак цих судових рішень не додано до заяви про участь у Конкурсі.

У пункті 6.8 розділу VI анкети кандидата на посаду судді Алексик Т.І. вказала, що досвід професійної діяльності щодо представництва у міжнародних судових установах та/або судових установах інших держав, або у національних чи іноземних органах з розв’язання спорів та міжнародних органах з розв’язання спорів чи розгляду кримінальних справ, або досвід роботи третейським суддею (арбітром) за період з 16 серпня 2018 року до 06 жовтня 2019 року підтверджується відповіддю Інтерпола (не додано до заяви про участь у Конкурсі).

Комісія звертає увагу кандидата на те, що зазначення у відповідних пунктах розділу VI анкети кандидата на посаду судді загальної інформації про судові рішення та номера справ, у яких їх ухвалено, не свідчить про належне виконання Умов проведення Конкурсу, адже поняття «подати» документи та «зазначити» про їх існування не є тотожними та відрізняються за своїм змістом. За умовами Конкурсу кандидат повинен подати необхідні документи, а не обмежуватись формальною вказівкою на них в анкеті.

Стосовно документів, поданих заявницею, Комісія звертає увагу, що, хоча свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю характеризує правовий статус адвоката (зокрема підтверджує його право на здійснення адвокатської діяльності), утім лише один цей документ не дозволяє встановити та перевірити досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

Виявлені недоліки документів та непідтвердження досвіду професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» та Умов проведення Конкурсу є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Керуючись статтями 79-3, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Алексик Тамілі Іванівні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23.

 

 

Головуючий                                                                         Михайло БОГОНІС

Члени Комісії:                                                                      Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                              Галина ШЕВЧУК