X

Про розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23, Радіонова Олега Олександровича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
30.04.2024
15/вс-24
Про розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23, Радіонова Олега Олександровича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Михайла БОГОНОСА,

членів Комісії: Надії КОБЕЦЬКОЇ (доповідач), Галини ШЕВЧУК,

розглянувши питання про допуск до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23, Радіонова Олега Олександровича,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року 145/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 23 січня 2024 року № 26/зп-24) оголошено конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, з яких до: Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції – 15 посад суддів; Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – 10 посад (далі – Конкурс).

Згідно з пунктом 5 зазначеного рішення питання допуску до участі в Конкурсі вирішуються колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особливості проведення Комісією Конкурсу визначено статтею 79-3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу, затверджених рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року 145/зп-23 (зі змінами), до участі в Конкурсі допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 33, 69 та 81 Закону, а також статтею 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» вимогам до кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Частиною першою статті 69 Закону передбачено, що на посаду судді може бути призначений громадянин України, який, крім іншого, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Згідно з підпунктом 13 пункту 3.5.1 розділу III Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції станом на день подання заяви), документом, що підтверджує відповідність кандидата на посаду судді вимогам статті 69 Закону в частині володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, є витяг із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

У визначений строк до Комісії із заявою про участь у конкурсі на зайняття вакантної посади судді Вищого антикорупційного суду та про проведення кваліфікаційного оцінювання звернувся Радіонов О.О. До цієї заяви було додано, зокрема, копію сертифіката про рівень володіння державною мовою серії УМД № 00231713, у якому зазначено, що він володіє державною мовою на середньому рівні другого ступеня.

Перевіривши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані, зокрема, судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють правосуддя на професійній основі, члени та дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя.

Згідно з частиною першою статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» вимоги щодо відповідного рівня володіння державною мовою особами, визначеними статтею 9 цього Закону, встановлює Національна комісія зі стандартів державної мови.

Рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 24 червня 2021 року № 31 «Про затвердження класифікації рівнів володіння державною мовою та вимог до них», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2021 року за № 924/36546, визначено, що особи, зазначені в частинах першій і другій статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», мають володіти державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня або на рівні вільного володіння другого ступеня.

З урахуванням викладеного рівень володіння державною мовою, підтверджений поданою копією Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою серії УМД № 00231713, не відповідає вимогам Закону, що вказує на невідповідність кандидата вимогам статті 69 Закону та є підставою для відмови в його допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23.

Керуючись статтями 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Радіонову Олегу Олександровичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23.

Головуючий                                                                                                        Михайло БОГОНІС

Члени Комісії:                                                                                                     Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                                                                Галина ШЕВЧУК