X

Про розгляд питання щодо допуску Бахаєва Ігоря Махмудовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
14.05.2024
56/вс-24
Про розгляд питання щодо допуску Бахаєва Ігоря Махмудовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Віталія ГАЦЕЛЮКА,

членів Комісії: Олега КОЛІУША, Руслана МЕЛЬНИКА (доповідач),

розглянувши питання про допуск Бахаєва Ігоря Махмудовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 23 січня 2024 року № 26/зп-24) оголошено конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, з яких до Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції 15 посад суддів; Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 10 посад суддів (далі – Конкурс).

Вказаним рішенням затверджено умови проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Умови) та текст Оголошення про проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Оголошення).

Згідно з пунктом 5 зазначеного рішення питання допуску до участі в Конкурсі вирішуються колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особливості проведення Комісією Конкурсу визначено статтею 793 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Пунктом 1 частини четвертої статті 793 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Згідно з частиною третьою статті 793 Закону з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

1) письмову заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання;

2) документи, визначені пунктами 2–13 частини першої статті 72 цього Закону;

3) документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 72 Закону особа, яка виявила намір стати суддею, для участі у доборі на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності кандидата на посаду судді.

Підпунктом 4 пункту 6 Оголошення визначено, що для участі в Конкурсі кандидат на посаду судді має подати заяву згідно з додатком 3 до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (зі змінами), з якою необхідно надати декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді.

Документи, передбачені підпунктами 2–16 пункту 6 Оголошення, оформлюються у вигляді додатка до заяви і мають бути розміщені в порядку їх черговості, визначеному формою заяви.

У визначений строк до Комісії надійшла заява Бахаєва Ігоря Махмудовича про участь у Конкурсі та проведення кваліфікаційного оцінювання.

Перевіривши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені Оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 33, 69 та 81 Закону, а також статтею 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» вимогам до кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Подаючи декларацію родинних зв’язків, кандидат на посаду судді повинен дотримуватись вимог Правил заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді, затверджених рішенням Комісії від 31 жовтня 2016 року № 137/зп-16 (зі змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії від 24 вересня 2018 року № 204/зп-18).

Пунктом 1 Правил заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді визначено, що декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді подається особисто кандидатом шляхом її заповнення на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із зазначенням відомостей за останні п’ять календарних років.

Отже, обов’язковою умовою для допуску до першого етапу Конкурсу –кваліфікаційного оцінювання, є подання кандидатом у встановлений строк та спосіб належно оформлених документів, перелік яких передбачено правилами проведення Конкурсу. Коли ж йдеться про декларацію родинних зв’язків кандидата, який є суддею, то така декларація повинна бути подана за 2019–2023 роки.

Однак у визначений строк Бахаєвим І.М. не подано декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді за 2019–2023 роки. Подана ним декларація стосуються іншого звітного періоду (2018–2022 роки).

Зазначене порушення відповідно до Закону, Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді та Умов проведення Конкурсу є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Керуючись статтями 79-3, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Бахаєву Ігорю Махмудовичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23.

Головуючий                                                                                                     Віталій ГАЦЕЛЮК

Члени Комісії:                                                                                                Олег КОЛІУШ

                                                                                                                         Руслан МЕЛЬНИК