X

Про рекомендування Хараджі Наталі Вікторівни для призначення на посаду судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
01.04.2019
20/дс-19
Про рекомендування Хараджі Наталі Вікторівни для призначення на посаду судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого - Щотки С.О.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Василенка А.В., Гладія С.В., Заріцької А.О., Козлова А.Г., Лукаша Т.В., Луцюка П.С., Макарчука М.А., Мішина М.І., Прилипка С.М., Тітова Ю.Г., Устименко В.Є.,

розглянувши питання про рекомендування Хараджі Наталі Вікторівни для призначення на посаду судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області,

встановила:

Указом Президента України «Про призначення суддів» від 07 листопада 2013 року № 620/2013 Хараджу Наталю Вікторівну призначено на посаду судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області в межах п’ятирічного строку.

Строк повноважень судді Хараджі Н.В. закінчився в листопаді 2018 року.

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, встановленому законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VІІІ (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Хараджі Н.В.

Хараджа Н.В. 03 вересня 2018 року звернулась до Комісії із заявою про проведення стосовно неї кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності здійснювати правосуддя в Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду як особа, яка має сукупний стаж роботи науковця і судді щонайменше десять років (пункт 4 частини першої статті 38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Рішенням Комісії в складі колегії від 08 жовтня 2018 року № 82/вс-18 Хараджу Н.В. допущено до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Комісією 18 жовтня 2018 року ухвалено рішення № 231/зп-18 про призначення кваліфікаційного оцінювання кандидатів у межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Рішенням Комісії від 06 березня 2019 року № 524/вс-19 Хараджу Н.В. визнано такою, що підтвердила здатність здійснювати правосуддя в Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду. Визначено, що за результатами кваліфікаційного оцінювання кандидат на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Хараджа Н.В. набрала 684,25 бала.

Таким чином, кваліфікаційне оцінювання Хараджа Н.В. пройшла в рамках конкурсу на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Наразі Хараджа Н.В. обіймає посаду судді в зазначеному суді, але не здійснює правосуддя у зв’язку із закінченням строку повноважень, а отже, ця посада не є вакантною.

Відповідно до абзацу шостого пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798-VІІІ за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя, призначений на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», повноваження якого припинилися із закінченням строку, на який його було призначено, може бути призначений на посаду за поданням Вищої ради правосуддя за умови підтвердження відповідності цій посаді згідно з підпунктами 2 та 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Положеннями частини другої статті 36 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання судді на відповідність займаній посаді, Комісія дійшла висновку про надання рекомендації для призначення Хараджі Н.В. на посаду судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області.

Керуючись статтями 93, 101 Закону, абзацом шостим пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Комісія

вирішила:

рекомендувати Хараджу Наталю Вікторівну для призначення на посаду судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області.

Головуючий                                                                                С.О. Щотка

Члени Комісії:                                                                             В.І. Бутенко

                                                                                                       А.В. Василенко

                                                                                                       С.В. Гладій

                                                                                                       А.О. Заріцька

                                                                                                       А.Г. Козлов

                                                                                                       Т.В. Лукаш

                                                                                                       П.С. Луцюк

                                                                                                       М.А. Макарчук

                                                                                                       М.І. Мішин

                                                                                                      С.М. Прилипко

                                                                                                      Ю.Г. Тітов

                                                                                                      В.Є. Устименко