X

Про припинення участі кандидата в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23, Базюка Юрія Петровича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
10.04.2024
247/ас-24
Про припинення участі кандидата в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23, Базюка Юрія Петровича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА, Людмили ВОЛКОВОЇ, Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Надії КОБЕЦЬКОЇ (доповідач), Олега КОЛІУША, Руслана МЕЛЬНИКА, Олексія ОМЕЛЬЯНА, Сергія ЧУМАКА, Галини ШЕВЧУК,

розглянувши питання про припинення участі кандидата в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, Базюка Юрія Петровича,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп- 23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67.

До Комісії 31 грудня 2023 року звернувся Базюк Ю.П. із заявою про допуск до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного загального суду, як особа, яка відповідає вимогам пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), тобто має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років.

Відповідно до частини першої статті 79 Закону конкурс на зайняття вакантної посади судді проводиться відповідно до цього Закону та положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, з дотриманням вимог законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Частиною другою статті 79-3 Закону встановлено, що в конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду може брати участь особа, яка відповідає вимогам до кандидата на посаду судді, зокрема одній із вимог, визначених частиною першою статті 28 (для апеляційного суду) цього Закону.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 28 Закону суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог, зокрема має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років.

Рішенням Комісії від 04 березня 2024 року № 1/ас-24 кандидатів на посаду судді апеляційного суду допущено до участі в конкурсі та проходження кваліфікаційного оцінювання, зокрема Базюка Ю.П.

Комісією у пленарному складі здійснено перевірку відомостей щодо відповідності Базюка Ю.П. вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду та на підставі поданих в електронній формі документів установлено, що Базюка Ю.П. вперше призначено на посаду судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області безстроково Указом Президента України від 14 серпня 2020 року № 321/2020 «Про призначення суддів», тому станом на день подання документів він не має відповідного п’ятирічного стажу роботи на посаді судді (має стаж роботи на посаді судді 3 роки 4 місяців 17 днів). З електронної копії трудової книжки слідує, що до призначення на посаду судді безстроково у 2020 році в кандидата відсутній інший необхідний стаж для зайняття посади судді апеляційного суду.

Водночас Комісія зауважує, що положення частини другої статті 137 Закону, згідно з яким до стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді, для цілей конкурсу не застосовується, оскільки регулює правовідносини, які виникають при вирішенні питань забезпечення суддів, а саме обчислення суддівської винагороди та реалізації права на відставку.

Отже, станом на день подання до Комісії документів кандидат не мав необхідного п’ятирічного стажу роботи на посаді судді.

Відповідно до пункту 9.1 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 29 лютого 2024 року № 72/зп-24) на будь-якому етапі конкурсу Комісія може ухвалити рішення про припинення участі кандидата у ньому, в тому числі з підстав встановлення невідповідності кандидата на посаду судді вимогам, установленим Конституцією України та Законом.

З урахуванням викладеного Комісія у пленарному складі дійшла висновку про наявність підстав для припинення участі кандидата Базюка Ю.П. у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої  кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Керуючись статтями 79-3, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

припинити участь Базюка Юрія Петровича в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Головуючий                                                                         Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                      Михайло БОГОНІС

                                                                                                       Людмила ВОЛКОВА

                                                                                                       Ярослав ДУХ

                                                                                                       Роман КИДИСЮК

                                                                                                       Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                                       Олег КОЛІУШ

                                                                                                       Руслан МЕЛЬНИК

                                                                                                       Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                       Сергій ЧУМАК

                                                                                                       Галина ШЕВЧУК