X

Про проведення співбесіди з Золотухіною Жанною Миколаївною, переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
04.04.2024
413/дс-24
Про проведення співбесіди з Золотухіною Жанною Миколаївною, переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Романа САБОДАША (доповідач),

членів Комісії: Олексія ОМЕЛЬЯНА, Андрія ПАСІЧНИКА,

за участю кандидата на посаду судді: Жанни ЗОЛОТУХІНОЇ,

провівши співбесіду з Золотухіною Жанною Миколаївною, переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23,

встановила:

І. Правові підстави проведення співбесіди із кандидатом на посаду судді

Відповідно до частини третьої статті 127 Конституції України на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.

Частиною першою статті 70 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що добір на посаду судді місцевого суду (далі – добір на посаду судді) здійснюється в порядку, визначеному цим Законом, та включає такі етапи: 1) оголошення добору на посаду судді; 2) подання особами, які виявили намір стати суддею, заяви та документів для участі у доборі на посаду судді; 3) допуск до участі у доборі на посаду судді; 4) складання кваліфікаційного іспиту; 5) проведення спеціальної перевірки, передбаченої цим Законом; 6) проведення перевірки особистих морально-психологічних якостей кандидатів на посаду судді (у разі визначення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України такої необхідності); 7) затвердження рейтингу кандидатів на посаду судді; 8) зарахування кандидатів на посаду судді до резерву на зайняття вакантних посад суддів.

Приписами частини першої статті 79 Закону передбачено, що конкурс на зайняття вакантної посади судді проводиться відповідно до цього Закону та положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, з дотриманням вимог законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Відповідно до частини першої статті 795 Закону після визначення переможця конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своєму засіданні проводить з ним співбесіду.

За результатами співбесіди Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про рекомендацію або про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді (частина друга статті 795 Закону).

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09.12.2023 №  3511-IX, який набрав чинності  30.12.2023, розділ ХІІ Закону доповнено пунктом 58, відповідно до абзацу першого якого Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошений рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри».

ІІ. Стислий виклад інформації про кандидата на посаду судді

Золотухіна Жанна Миколаївна:

- ____ року народження;

- громадянка України;

- вища юридична освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, дата випуску – 2007 рік, диплом спеціаліста РН № 32614922 від 30.06.2007, спеціальність «Правознавство», кваліфікація спеціаліст права;

- стаж професійної діяльності у сфері права становить більше 5 років, про що свідчать наявні в матеріалах досьє належним чином засвідчені копії відповідних документів;

- володіє державною мовою на рівні вільного володіння другого ступеня (державний сертифікат УМД № 00200280 від 26.09.2023).

ІІІ. Проходження добору кандидатів на посаду судді місцевого суду

Рішенням Комісії від 03.04.2017 № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів і затверджено умови подання документів та допуску до добору і відбіркового іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Золотухіною Ж.М. 11.05.2017 подано документи, за результатами дослідження яких рішенням Комісії від 28.09.2017 № 338/дс-17 її допущено до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду та складення відбіркового іспиту як особу, яка не має трирічного стажу роботи на посаді помічника судді.

Комісією проведено спеціальну перевірку кандидата на посаду судді місцевого суду.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про встановлення розбіжностей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Золотухіною Ж.М. як кандидатом на посаду судді.

Комісією запропоновано Золотухіній Ж.М. надати відповідні пояснення, остання скористалась своїм правом, надавши письмові пояснення щодо наявних у декларації розбіжностей, які Комісією взято до уваги.

Рішенням Комісії від 07.06.2018 № 250/дс-18 Золотухіну Ж.М. визнано такою, що за результатами спеціальної перевірки відповідає установленим Законом вимогам до кандидата на посаду судді.

Рішенням Комісії від 24.06.2019 № 107/зп-19 призначено кваліфікаційний іспит у межах процедури добору та визначено черговість етапів його проведення.

Рішенням Комісії від 01.08.2019 № 141/зп-19 затверджено декодовані результати складеного кандидатами письмового анонімного тестування під час кваліфікаційного іспиту, зокрема Золотухіної Ж.М.

Рішенням Комісії від 01.08.2023 № 45/зп-23 затверджено резерв кандидатів на заміщення вакантних посад суддів місцевого загального суду. У рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого загального суду Золотухіна Ж.М. посіла 192 місце.

Рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів. Встановлено загальний порядок та строки подання кандидатами заяв та документів для участі в конкурсі, затверджено умови проведення конкурсу та визначено, що питання допуску до участі в конкурсі вирішується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у складі колегій.

11.10.2023 до Комісії надійшла заява Золотухіної Ж.М. про допуск до участі в оголошеному конкурсі як особи, яка відповідає вимогам статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», перебуває у резерві на заміщення вакантних посад суддів та не займає суддівської посади, з документи згідно з визначеним Комісією переліком.

Рішенням Комісії від 01.12.2023 № 10/дс-23 Золотухіну Ж.М. допущено до участі в конкурсі на заміщення вакантних посад суддів у місцевих судах.

Рішенням Комісії від 19.12.2023 № 177/зп-23 затверджено та оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих загальних судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23. Зокрема, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області, в якому Золотухіна Ж.М. зайняла переможну позицію.

IV. Проведення співбесіди з кандидатом на посаду судді.

Співбесіду із Золотухіною Ж.М. проведено 04.04.2024.

Після проголошення доповіді за результатами дослідження досьє кандидату на посаду судді Золотухіній Ж.М. надано можливість доповнити, уточнити чи спростувати озвучену інформацію.

Члени Комісії послідовно обговорили із Золотухіною Ж.М. показники, у тому числі щодо відповідності кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності, а також інші обставини, оцінювання яких потребувало уточнення.

Під час співбесіди з кандидатом та дослідження його досьє Комісією не виявлено інформації, яка б породжувала обґрунтовані сумніви у його незалежності, чесності, неупередженості, непідкупності, сумлінності, у дотриманні ним етичних норм, у його бездоганній поведінці у професійній діяльності та особистому житті, а також щодо законності джерел походження його майна, відповідності рівня його життя або членів його сім’ї задекларованим доходам.

Таким чином, за результатами проведеної із Золотухіною Ж.М. співбесіди Комісія дійшла висновку про її відповідність вимогам до кандидата, які передбачені Конституцією України та Законом, що є підставою для ухвалення рішення про внесення рекомендації про призначення кандидата на посаду судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області.

Керуючись статтями 69, 795, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

рекомендувати призначити Золотухіну Жанну Миколаївну на посаду судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області.

Головуючий                                                                                                    Роман САБОДАШ

Члени Комісії:                                                                                                Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                       Андрій ПАСІЧНИК