X

Про проведення співбесіди з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, Дутковським Адріаном Юрійовичем

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
23.04.2024
452/дс-24
Про проведення співбесіди з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, Дутковським Адріаном Юрійовичем

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Романа САБОДАША,

членів Комісії: Олексія ОМЕЛЬЯНА (доповідач), Андрія ПАСІЧНИКА,

провівши співбесіду з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, Дутковським Адріаном Юрійовичем,

встановила:

Дутковський Адріан Юрійович, дата народження – ___________, громадянин України.

У 2003 році Дутковський А.Ю. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістра права.

Стаж професійної діяльності у сфері права становить більше п’яти років.

Відповідно до державного сертифіката УМД № 00077042 від 14.12.2023 Дутковський А.Ю. володіє державною мовою на рівні вільного володіння другого ступеня.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03.04.2017 № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду.

До Комісії 29.05.2017 надійшла заява Дутковського А.Ю. про допуск до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Рішенням Комісії від 27.09.2017 № 261/дс-17 Дутковського А.Ю. допущено до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду та складення відбіркового іспиту як особу, яка не має трирічного стажу роботи на посаді помічника судді.

Рішенням Комісії від 07.06.2018 № 249/дс-18 Дутковського А.Ю. визнано таким, що за результатами спеціальної перевірки відповідає установленим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) вимогам до кандидата на посаду судді.

Рішенням Комісії від 24.06.2019 № 107/зп-19 Дутковського А.Ю. допущено до складання кваліфікаційного іспиту в межах процедури добору кандидатів на посаду суддів місцевого суду, оголошеного рішенням Комісії від  03.04.2017 № 28/зп-17.

Рішенням Комісії від 26.07.2023 № 39/зп23 затверджено декодовані результати анонімних письмових практичних завдань та загальних результатів кваліфікаційного іспиту Дутковського А.Ю., призначеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24.06.2019 № 107/зп-19

Рішенням Комісії від 01.08.2023 № 45/зп-23 продовжено термін дії результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого загального, адміністративного, господарського судів, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та затверджено резерв кандидатів на заміщення вакантних посад суддів.

Рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів. Встановлено загальний порядок та строки подання кандидатами заяв та документів для участі в цьому конкурсі, затверджено умови проведення конкурсу, та визначено, що питання допуску до участі в конкурсі вирішується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у складі колегій.

До Комісії 18.10.2023 надійшла заява Дутковського А.Ю. про допуск його до участі в конкурсі як особи, яка відповідає вимогам статті 69 Закону, перебуває в резерві на заміщення вакантних посад суддів та не займає суддівської посади.

Рішенням Комісії від 01.12.2023 № 10/дс-23 Дутковського А.Ю. допущено до участі в конкурсі.

Рішенням Комісії від 19.12.2023 № 177/зп-23 затверджено та оприлюднено рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих загальних судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23. Зокрема, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді Печерського районного суду міста Києва, в якому Дутковський А.Ю. займає переможну позицію.

Комісією 12.03.2024 та 23.04.2024 проведено співбесіду з Дутковським А.Ю.

Відповідно до частини третьої статті 127 Конституції України на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.

Згідно з пунктом 58 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошений рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09.12.2023 № 3511-IX.

Частиною першою статті 69 Закону визначено, що на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Частинами першою та другою статті 795 Закону передбачено, що після визначення переможця конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своєму засіданні проводить з ним співбесіду. За результатами співбесіди Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про рекомендацію або про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді.

Конкурс на зайняття вакантної посади судді завершується ухваленням Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про рекомендацію про призначення кандидатів суддями (частина п’ята статті 795 Закону).

Під час співбесіди з кандидатом та дослідження досьє Комісією встановлено його належність до громадянства України, перевірено дотримання вікового та професійного цензу, а також надано оцінку документу про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до визначеного стандарту.

В засіданнях Комісії 12.03.2024 та 23.04.2024 Дутковському А.Ю. роз’яснено права, в тому числі право на відвід, та запропоновано повідомити Комісії інформацію, яка, на його думку, є важливою для вирішення Комісією питання про надання йому рекомендації.

Дутковський А.Ю. відводів членам колегії Комісії не заявив, відповідної інформації не повідомив.

Кандидата повідомлено, що до Комісії надійшли звернення ОСОБА_1, Громадської організації «Центр протидії корупції», ОСОБА_2, Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан», копії яких були надіслані кандидату. Кандидат надав письмові та усні пояснення.

У зверненні Громадської організації «Центр протидії корупції» (далі – ГО «ЦПК») зазначено, зокрема, що, за даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація) за 2015 рік, Дутковський А.Ю. отримав дохід від відчуження нерухомого майна на суму 1 375 200,00 грн. Громадська організація висловила сумнів у наявності у кандидата майна, яке останній міг реалізувати за вказану суму. За повідомленням громадської організації, саме ці кошти частково обґрунтовують подальші витрати Дутковського А.Ю.

ГО «ЦПК» покликається на те, що мати кандидата подарувала йому квартиру в історичному центрі Львова площею 183,3 кв. м задекларованою вартістю близько 1,4 млн грн, натомість вартість схожого майна становить 4,9 млн грн, тому у громадської організації викликає сумнів легальність походження коштів у матері кандидата.

Також ГО «ЦПК» звертає увагу, що кандидатом задекларовано набуття квартири площею 99,8 кв. м у місті Новояворівськ Львівської області, проте вартість вказаної нерухомості не задекларована.

У зверненні наголошено, що дружині кандидата з 25.06.2020 належить квартира у АДРЕСА_1, проте у деклараціях дружини і кандидата це майно не вказано.

Окрім того, заявником повідомлено, що постановою Мостиського районного суду Львівської області від 15.03.2023 у справі № 448/62/23 кандидата було притягнуто до адміністративної відповідальності.

У письмових поясненнях стосовно звернення ГО «ЦПК» кандидат зазначив, що внаслідок реконструкції будівлі з надбудовою ним отримано у власність дві квартири, одну з яких він продав і отримав дохід в сумі 1 375 200,00 грн. Відомості про згадану квартиру не підлягали відображенню у поданій кандидатом декларації за 2015 рік, оскільки ця квартира не перебувала у власності кандидата станом на 31.12.2015, натомість іншу квартиру кандидатом зазначено у розділі III декларації.

Стосовно квартири площею 183,3 кв. м Дутковський А.Ю. пояснив, що цю квартиру матір кандидата набула в результаті здійсненої реконструкції нежитлового приміщення під жилу квартиру. Вказане майно набуте як за рахунок власних накопичень матері кандидата, яка займалась підприємницькою діяльністю та відчужила свою частку в очолюваному нею Товаристві з обмеженою відповідальністю «Аптека Аронія», так і за рахунок фінансової допомоги батька кандидата, який з 1996 року перебуває на заробітках у Сполучених Штатах Америки та матеріально підтримує матір. Вартість згаданої квартири у розмірі 1 401 338 грн підтверджується звітом про оцінку квартири від 14.04.2016, здійсненою сертифікованим суб’єктом оціночної діяльності. Зазначена квартира 22.06.2016 подарована кандидату, а він 21.10.2016 подарував цю квартиру своїй колишній дружині ОСОБА_1. Кандидат заперечив припущення ГО «ЦПК» щодо «оптимізації» оподаткування, оскільки вказана оцінка використана винятково при укладенні договорів дарування нерухомого майна між родичами першого ступеня споріднення, оподаткування здійснюється за ставкою «нуль». З приводу невідображення вказаної квартири у декларації за 2021 рік кандидат зазначив, що його колишня дружина ОСОБА_1 припинила з ним спілкування, а 22.10.2021 ОСОБА_1 подарувала вищевказану квартиру своїй матері ОСОБА_3. Шлюб між кандидатом і ОСОБА_1 розірвано рішенням Галицького районного суду міста Львова від 02.02.2022.

Також кандидат вказав, що вартість квартири у місті Новояворівськ Львівської області загальною площею 99,8 кв. м не підлягала декларуванню у деклараціях за 2015–2022 роки відповідно до роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції, оскільки грошова оцінка даного майна не проводилася.

Стосовно недекларування квартири по АДРЕСА_1 Дутковський А.Ю. зазначив, що його колишня дружина ніколи не повідомляла йому про набуття нею у власність квартири по АДРЕСА_1 і у жодній декларації не відображала відомостей про таку квартиру. Дутковський А.Ю. припустив, що, ймовірно, у даному випадку мова йде про особу з аналогічними анкетними даними, оскільки будь-які відомості про цю квартиру відсутні також і в отриманій ним 30.01.2024 інформації з Державного реєстру речових прав із параметрами запиту «права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження» та зазначенням РНОКПП колишньої дружини.

Також до Комісії звернулися ОСОБА_1 (колишня дружина кандидата) та ОСОБА_2 (батько колишньої дружини кандидата), які вважать поведінку кандидата такою, що не відповідає вимогам до доброчесності судді. Заявники звинувачують кандидата в тому, що він ухилявся від утримання спільної дитини та імітує створення йому перешкод з боку сім’ї колишньої дружини у спілкуванні з сином.

У зверненні ОСОБА_2 зазначено, зокрема, що кандидат своїми поясненнями вводить Комісію в оману стосовно джерел походження коштів, витрачених на реконструкцію нежитлового приміщення під жилу квартиру у місті Львові. Також заявник наголосив, що Дутковський А.Ю. упродовж останніх років вчиняє кримінальні та адміністративні правопорушення стосовно ОСОБА_2 та членів його сім’ї, провадження за якими тривають.

ОСОБА_1 повідомила, що під час перебування у шлюбі кандидату, заявниці та їх спільному сину надано для користування службову квартиру в м. Чернівці, яка є єдиним житлом для проживання ОСОБА_1 та її сина, проте Дутковський А.Ю. позбавив їх можливості проживати у даній квартирі, оскільки обмежив доступ до неї. Крім того, кандидат звернувся до суду із позовом до ОСОБА_1 про визнання її такою, що втратила право користування вказаною квартирою у м. Чернівці. У позові кандидат вказує неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 непроживає у спірній квартирі з 2017 року, хоча повідомляв протилежне у заявах до Чернівецької міської ради та Чернівецької обласної прокуратури про виключення цієї квартири з числа службових. У деклараціях він зазначав, що в цій квартирі проживає і дружина з дитиною. Отже, на думку ОСОБА_1, кандидат повідомив неправдиві дані в особистих інтересах, чим ввів в оману Шевченківський районний суд міста Чернівці щодо обставин справи.

Дутковський А.Ю. надав пояснення, в яких зазначив, що між ним та колишньою дружиною і її батьками існують непорозуміння стосовно реалізації кандидатом своїх батьківських прав, спілкування та його сином, який проживає з ОСОБА_1 у будинку її батьків, що призвело до низки судових процесів, які наразі тривають. На думку кандидата, ОСОБА_1 та її батьки, подаючи численні наклепницькі звернення, свідомо формують негативний імідж та створюють перешкоди, аби не дозволити йому обійняти посаду судді.

У зверненні Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» (далі – ГО «ВО «Автомайдан») повідомлено, що кадрова політика Дутковського А.Ю. викликає занепокоєння, адже в часи коли кандидат обіймав керівні посади в органах прокуратури на посадах першого заступника та заступника кандидата працювали особи, які, на думку ГО «ВО «Автомайдан», мали стосунок до переслідування активістів Революції Гідності. Також ГО «ВО «Автомайдан» звернула увагу Комісії, що кандидат безоплатно користувався автомобілем, який потім набув у власність. ГО «ВО «Автомайдан» не оминула увагою й те, що Дутковський А.Ю. задекларував подарунок у негрошовій формі в сумі 1 401 338 грн від своєї матері, а того ж року подарував вказану квартиру своїй дружині, однак вартість квартири становила 1 399 077 грн. На думку громадської організації, є необхідність з’ясувати причини такої розбіжності. Крім того, громадська організація акцентувала на недоліках в роботі кандидата на посадах в органах прокуратури. Крім того, у деклараціях за 2015 та 2016 роки кандидат вказав, що йому належить частка у 50% земельної ділянки та квартири, однак кандидатом не зазначено відомостей про інших співвласників вказаного майна.

Під час засідання Комісії 12.03.2024 Дутковський А.Ю. надав Комісії пояснення щодо стосунків із колишньою дружиною та її батьками після розлучення, які відповідають письмовим поясненням кандидата наданим Комісії.

Також кандидат надав докладні пояснення щодо користування автомобілем, щодо кадрової політики в органах прокуратури та відносин зі своїм батьком, який проживає в США та матеріально підтримує кандидата та його матір.

Стосовно отримання доходу від відчуження нерухомого майна в сумі 1 375 200,00 грн з матеріалів, наявних у розпорядженні Комісії, вбачається, що кандидат та дві інші фізичні особи звернулися із заявами до міського голови міста Новояворівськ за отриманням дозволу на розробку проєкту реконструкції з надбудовою над нежитловим приміщенням в м. Новояворівськ (над приміщенням МКП «Новояворівськтеплокомуненерго») з метою облаштування житла. Вказані заяви були розглянуті і рішенням Новояворівської міської ради від 05.09.2012 № 312 яке викладено у новій редакції згідно рішення Новояворівської міської ради від 29.01.2014 № 16, надано дозвіл кандидату та двом фізичним особам на розроблення проєктної документації  щодо реконструкції з надбудовою двох житлових поверхів над нежитловими приміщеннями адміністративної двоповерхової будівлі МКП «Новояворівськтеплокомуненерго» з метою облаштування жилих квартир.

В результаті реконструкції згідно з договором про поділ майнових прав на нерухоме майно, що є спільною власністю від 22.07.2014, кандидату у власність перейшли майнові права на квартири площею 101,4 кв.м та 99,8 кв.м. У зв’язку з викладеним кандидатом отримано свідоцтво про право власності від 11.11.2015 на квартиру площею 101,4 кв. м та свідоцтво про право власності від 17.11.2015 на квартиру площею 99,8 кв. м. Надалі за договором купівлі-продажу квартири від 13.11.2015 кандидат відчужив квартиру площею 101,4 кв. м за ціною 1 375 200 грн.

Комісія зважає на те, що кандидат згідно з поданими ним документами у 2011–2013 роках обіймав посаду прокурора району у прокуратурі Яворівського району Львівської області.

Комісія критично оцінює позицію кандидата стосовно відсутності конфлікту інтересів і неможливості впливу його, як прокурора району на ухвалення рішень Новояворівською міською радою щодо надання кандидату дозволу на реконструкцію будівлі без жодних зобов’язань майнового характеру з боку кандидата та інших осіб, які брали участь у вказаній реконструкції, на користь територіальної громади.

Стосовно незазначення кандидатом у деклараціях вартості квартири у місті Новояворівськ Львівської області загальною площею 99,8 кв. м Комісія погоджується з кандидатом, що вартість цієї квартири не підлягала декларуванню, оскільки доказів грошової оцінки даного майна не надано.

Стосовно реконструкції нежитлового приміщення під жилу квартиру, площею 183,3 кв. м у місті Львів задекларованою вартістю близько 1,4 млн. грн, яка надалі була подарована кандидату його матір’ю, з матеріалів досьє кандидата на посаду судді вбачається, що вказану квартиру матір’ю кандидата набуто в результаті здійсненої реконструкції нежитлового приміщення – горища у житлову квартиру. Поданими кандидатом документами і поясненнями може бути обґрунтовано набуття вказаного майна як за рахунок власних накопичень матері  кандидата, так і за рахунок фінансування батьком кандидата, який з 1996 року перебуває на заробітках у Сполучених Штатах Америки. Кандидатом надано Комісії документи про підтвердження доходів батька та договір позики за яким батько позичив кошти матері кандидата. Вартість квартири згідно зі Звітом про оцінку квартири від 14.04.2016, здійснену сертифікованим суб’єктом оціночної діяльності, становить 1 401 338 грн, що еквівалентно 54 990 дол. США.

Комісія вважає, ці пояснення прийнятними.

Стосовно того, що кандидат не вказав в про належність його дружині з 25.06.2020 квартири у АДРЕСА_1, згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна ОСОБА_1 не є власником нерухомого майна, яке розташовано по АДРЕСА_1.

Стосовно притягнення кандидата до адміністративної відповідальності згідно з постановою Мостиського районного суду Львівської області від 15.03.2023 у справі № 448/62/23 Комісією з’ясовано, що в межах зазначеної справи правовий статус кандидата визначено як потерпілий, він до адміністративної відповідальності не притягався.

Стосовно звернення кандидата до суду із позовом до ОСОБА_1 про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 Комісією встановлено таке.

Відповідно до ордера від 03.04.2017 № 11 серії МВК, виданого на підставі рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 28.03.2017 № 142/7, Дутковському Адріану Юрійовичу, заступнику прокурора Чернівецької області, надано 2-кімнатну службову квартиру АДРЕСА_2 (далі – службова квартира). В ордері визначено склад сім’ї Дутковського А.Ю., а саме: дружина ОСОБА_1 та син ОСОБА_4.

У заяві від 11.06.2018, адресованій виконувачу обов’язків прокурора Чернівецької області, Дутковський А.Ю., посилаючись на свій стаж роботи в органах прокуратури, реєстрацію та проживання спільно із сім’єю у складі трьох осіб у службовій квартирі, просив згоди на вирішення питання про виключення службової квартири з числа службових квартир прокуратури Чернівецької області.

21.04.2020 в засіданні житлово-побутової комісії прокуратури Чернівецької області розглянуто заяву Дутковського А.Ю. про виключення з числа службових наданої службової квартири, що підтверджується протоколом засідання житлово-побутової комісії прокуратури Чернівецької області. В зазначеному протоколі вказано, що в процесі розгляду звернення встановлено, що у службовій квартирі Дутковський А.Ю. з квітня 2017 року постійно зареєстрований спільно із сім’єю у складі трьох осіб разом з дружиною та сином. Дутковський А.Ю. належить до категорії осіб, які мають право звернутися із заявою про виключення службового житлового приміщення, в якому він проживає спільно зі своєю сім’єю, з числа службових.

Кандидат звернувся до Чернівецького міського голови із заявою від 01.06.2020, в якій просив розглянути в засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради питання про виключення з числа службових квартири АДРЕСА_2, в якому зареєстровані та проживають кандидат з дружиною та сином.

У деклараціях за 2017–2020 роки Дутковський А.Ю. зазначав право дружини на проживання в службовій квартирі у зв’язку із реєстрацією.

Дутковський А.Ю. звернувся до Шевченківського районного суду міста Чернівці із позовною заявою від 02.11.2023, в якій просив визнати ОСОБА_1 (колишню дружину) такою, що втратила право на користування службовою квартирою. Позовна заява мотивована тим, що колишня дружина з сином ніколи не вселялись та жодного дня в службовій квартирі не проживали, що підтверджується актом ОСББ «АДРЕСА_2» від 20.10.2023.

Таким чином, Дутковський А.Ю. отримав службову квартиру для проживання своєї сім’ї, всі члени сім’ї були в ній зареєстровані. Кандидат звертався із заявами про виключення квартири з числа службових, в яких посилався саме на проживання в службовій квартири його сім’ї. Кандидат звернувшись до суду із позовною заявою про визнання ОСОБА_1 (колишньої дружини) такою, що втратила право на користування службовою квартирою, в позовній заяві вказав, що «відповідач з нашим сином ніколи не вселялись та жодної о дня в ній не проживали» та навів відповідні докази.

Функціонування судової влади, до складу суддівського корпусу якої мають намір увійти кандидати, які не відповідають критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності, є таким, що не буде відповідати очікуванням суспільства та фактично може поставити під загрозу інтереси національної безпеки, громадського порядку та захист прав і свобод людей.

І хоча Комісія виходить із презумпції, що кандидат на посаду судді відповідає критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності, ця презумпція є спростовною, а рівень такої відповідності підлягає з’ясуванню у процесі співбесіди та дослідження матеріалів досьє кандидата на посаду судді.

Відповідно до частини дев’ятої статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», кандидат на посаду судді відповідає критерію доброчесності, якщо відсутні обґрунтовані сумніви у його незалежності, чесності, неупередженості, непідкупності, сумлінності, у дотриманні ним етичних норм, у його бездоганній поведінці у професійній діяльності та особистому житті, а також щодо законності джерел походження його майна, відповідності рівня життя кандидата на посаду судді або членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата на посаду судді його попередньому статусу.

Члени Комісії, оцінюючи певні обставини стосовно кандидата, визначаються щодо їх відповідності суспільним уявленням про доброчесність на власний розсуд. Зважаючи на те, що доброчесність є ще й морально-етичною категорією, обставини, які свідчать про недоброчесність, оцінюються насамперед з морально-етичного погляду. Навіть зовні правомірні і законні дії кандидата можуть оцінюватися як такі, що не узгоджуються з поняттям доброчесності.

Авторитет та довіра до судової влади формуються залежно від персонального складу судів, від осіб, які обіймають посади суддів та формують суддівський корпус. Саме тому важливо, щоб кандидат на посаду судді не допускав будь-якої неналежної (недоброчесної, неетичної) поведінки як у професійній діяльності, так і в особистому житті, яка може поставити під сумнів відповідність кандидата критерію доброчесності, що негативно вплине на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з таким призначенням.

Таким чином, у разі наявності у Комісії обґрунтованого сумніву у відповідності кандидата на посаду судді критеріям компетентності, професійної етики або доброчесності спростування такого сумніву відбувається як в результаті реалізації Комісією наданих їй законом повноважень, так і шляхом складання суддею кваліфікаційного іспиту, проходження тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, а також надання Комісії під час дослідження досьє та проведення співбесіди переконливої інформації з тією метою, щоб спростувати такий сумнів.

Дутковський А.Ю., будучи у шлюбі, претендував на отримання службової квартири, а пізніше і на виключення цієї квартири з числа службових та неодноразово зазначав в офіційних документах про проживання його колишньої дружини разом з ним для отримання житла та для виключення його зі службового. Натомість після розірвання шлюбу Дутковський А.Ю., переслідуючи мету визнати колишню дружину такою, що втратила право на користування службовою квартирою, в офіційному документі, поданому до суду (в позовній заяві) повідомив суду протилежні обставини, а саме те, що колишня дружина з сином ніколи не вселялись та жодного дня в ній не проживали.

Комісія не надає оцінку обставинам та не встановлює факт проживання чи непроживання колишньої дружини кандидата в службовій квартирі. Комісія зважає на те, що кандидат залежно від свого майнового або іншого інтересу вважає за допустиме вводити суд в оману і заперечувати факти, які ним раніше визнавалися в інших офіційних документах.

Зазначені дії Дутковського А.Ю. вказують на те, що його поведінка не відповідає критеріям, що висуваються до особи, яка претендує обійняти посаду судді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє в системі правосуддя України. Основною метою Комісії є формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів.

На етапах добору та конкурсу для призначення на посаду судді встановлюється відповідність кандидата передбаченим Конституцією України та Законом вимогам, зокрема критеріям доброчесності та професійної етики. Комісія має перевірити наявність інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням кандидата на посаду судді. Ці заходи об’єднані метою забезпечити авторитет та довіру до судової влади, що формуються залежно від персонального складу осіб, які призначаються на посади суддів.

Оцінка кандидата є автономною процедурою, передбаченою Законом. Комісія не здійснює оцінку спірних правовідносин, які є предметом розгляду в межах судових справ, учасником в яких є кандидат. Результати проведеної співбесіди з кандидатом використовуються виключно для досягнення цілей оцінювання Комісією кандидата на посаду судді.

Нездатність кандидата пояснити свої дії, чому він вказував в різні періоди протилежні відомості в офіційних документах, складених з метою задоволення своїх інтересів, сумнів Комісії стосовно відсутності конфлікту інтересів і неможливості впливу кандидата як прокурора району на ухвалення рішень Новояворівською міською радою щодо надання кандидату дозволу на реконструкцію будівлі без жодних зобов’язань майнового характеру на користь територіальної громади  не відповідають критеріям, що висуваються до особи, яка претендує обійняти посаду судді.

За результатами вивчення досьє кандидата на посаду судді та проведеної співбесіди з Дутковським А.Ю. отримано інформацію про кандидата, яка породжує обґрунтовані сумніви в його чесності, сумлінності та бездоганній поведінці в особистому житті.

Згідно з частиною третьою статті 79-5 Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює вмотивоване рішення про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді у разі наявності обґрунтованого сумніву щодо його відповідності критеріям доброчесності чи професійної етики.

З огляду на викладене Комісія дійшла висновку про невідповідність Дутковського А.Ю. вимогам до кандидата, передбаченим Конституцією України та Законом, що є підставою для ухвалення рішення про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити у внесенні рекомендації Вищій раді правосуддя про призначення Дутковського Адріана Юрійовича на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.

 

 

Головуючий                                                                                               Роман САБОДАШ

Члени Комісії:                                                                                           Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                      Андрій ПАСІЧНИК