X

Про проведення співбесіди з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, Лєскіною Іриною Євгенівною

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
18.04.2024
437/дс-24
Про проведення співбесіди з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, Лєскіною Іриною Євгенівною

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА (доповідач),

членів Комісії: Романа КИДИСЮКА, Руслана МЕЛЬНИКА,

провівши співбесіду з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23, Лєскіною Іриною Євгенівною,

встановила:

Стислий виклад інформації про кандидата.

Лєскіна Ірина Євгенівна, _______ року народження, громадянка України.

У 2009 році Лєскіна І.Є. закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого та отримала диплом магістра за спеціальністю «Правознавство».

Відповідно до державного сертифіката володіє державною мовою на рівні вільного володіння другого ступеня.

Стаж професійної діяльності у сфері права на момент подання заяви становив більше 10 років.

Інформація про етапи конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду.

Лєскіна І.Є. 12 травня 2017 року подала заяву про допуск до участі в доборі як особа, яка не має стажу роботи на посаді помічника судді більше трьох років.

Рішенням Комісії від 20 вересня 2017 року № 12/дс-17 Лєскіну І.Є. допущено до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду та складення відбіркового іспиту.

Рішенням Комісії від 07 червня 2018 року № 257/дс-18 Лєскіну І.Є. визнано такою, що за результатами спеціальної перевірки відповідає установленим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) вимогам до кандидата на посаду судді.

Рішенням Комісії від 01 серпня 2023 року № 45/зп-23 продовжено термін дії результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого загального, адміністративного, господарського судів, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та затверджено резерв кандидатів на заміщення вакантних посад суддів.

Рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів. Встановлено загальний порядок та строки подання кандидатами заяв та документів для участі в конкурсі, затверджено умови проведення конкурсу на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів, та визначено, що питання допуску до участі в конкурсі вирішується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у складі колегій.

До Комісії 16 жовтня 2023 року надійшла заява Лєскіної І.Є. про допуск до участі в оголошеному конкурсі як особи, яка відповідає вимогам статті 69 Закону, перебуває у резерві на заміщення вакантних посад суддів та не займає суддівської посади.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ заяву Лєскіної І.Є. передано на розгляд члену Комісії Сидоровичу Р.М.

Рішенням Комісії від 01 грудня 2023 року № 11/дс-23 Лєскіну І.Є. допущено до участі в конкурсі.

Рішенням Комісії від 12 грудня 2023 року № 167/зп-23 затверджено та оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих господарських судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23. Зокрема, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді Господарського суду Запорізької області, в якому Лєскіна І.Є. займає переможну позицію.

Комісією 18 квітня 2024 року проведено співбесіду з Лєскіною І.Є.

Джерела права та їх застосування.

Відповідно до частини третьої статті 127 Конституції України на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.

Згідно з пунктом 58 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошений рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09 грудня 2023 року № 3511-ІХ.

Частиною першою статті 69 Закону визначено, що на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Частинами першою та другою статті 795 Закону встановлено, що після визначення переможця конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своєму засіданні проводить з ним співбесіду. За результатами співбесіди Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про рекомендацію або про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді.

Відповідно до частини п’ятої статті 795 Закону конкурс на зайняття вакантної посади судді завершується ухваленням Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про рекомендацію про призначення кандидатів суддями.

Згідно з частиною шостою статті 795 Закону за результатами конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України надсилає до Вищої ради правосуддя відповідно до кількості вакантних посад суддів рекомендації про призначення кандидатів суддями.

Висновок Комісії за результатами проведеної співбесіди.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України. Основною метою Комісії є формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів.

На етапах призначення на посаду судді, визначених Законом, встановлюється відповідність кандидата передбаченим Конституцією України та Законом вимогам, зокрема критеріям доброчесності і професійної етики. Комісія має перевірити наявність інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку із призначенням кандидата на посаду судді. Ці заходи об’єднані метою забезпечити авторитет та довіру до судової влади, що формуються залежно від персонального складу осіб, які призначаються на посади суддів.

Під час співбесіди з кандидатом та дослідження досьє Комісією встановлено його належність до громадянства України, перевірено дотримання вікового та професійного цензу, а також надано оцінку документу про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до визначеного стандарту.

Комісією не отримано інформації про кандидата, яка б породжувала обґрунтовані сумніви у незалежності, чесності, неупередженості, непідкупності, сумлінності, у дотриманні ним етичних норм, у бездоганній поведінці у професійній діяльності та особистому житті, а також щодо законності джерел походження його майна, відповідності рівня життя кандидата на посаду судді або членів сім’ї задекларованим доходам.

Отже, за результатами проведеної з Лєскіною І.Є. співбесіди Комісія дійшла висновку про її відповідність вимогам до кандидата, визначеним Конституцією України та Законом, що є підставою для ухвалення рішення про рекомендування кандидата для призначення на посаду судді Господарського суду Запорізької області.

Керуючись статтями 69, 795, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України ДВОМА голосами «ЗА» та ОДНИМ голосом «ПРОТИ»

вирішила:

рекомендувати призначити Лєскіну Ірину Євгенівну на посаду судді Господарського суду Запорізької області.

Головуючий                                                                                            Руслан СИДОРОВИЧ «ЗА»

Члени Комісії:                                                                                        Роман КИДИСЮК «ЗА»

                                                                                                               Руслан МЕЛЬНИК «ПРОТИ»