X

Про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04.03.2024 № 93/ас-24 про відмову Кривці Миколі Володимировичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
24.04.2024
263/ас-24
Про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04.03.2024 № 93/ас-24 про відмову Кривці Миколі Володимировичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА, Людмили ВОЛКОВОЇ, Віталія ГАЦЕЛЮКА (доповідач), Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Олега КОЛІУША, Надії КОБЕЦЬКОЇ, Руслана МЕЛЬНИКА, Олексія ОМЕЛЬЯНА, Андрія ПАСІЧНИКА, Романа САБОДАША, Сергія ЧУМАКА, Галини ШЕВЧУК,

розглянувши питання про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04 березня 2024 року № 93/ас-24 про відмову Кривці Миколі Володимировичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67 (далі – Конкурс).

До Комісії 25 грудня 2023 року звернувся Кривка М.В. із заявою про допуск до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного загального суду (цивільна спеціалізація) як особа, яка відповідає вимогам пункту 4 частини першої статті 28 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), тобто має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1–3 цієї частини, щонайменше сім років. В анкеті кандидата на посаду судді Кривка М.В. стверджував, що в нього наявний стаж досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, однак відсутній стаж судді та наукової роботи у сфері права.

Рішенням Комісії у складі колегії від 04 березня 2024 року № 93/ас-24 Кривці М.В. відмовлено в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Указане рішення мотивовано тим, що Кривка М.В. отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 13 серпня 2019 року. Крім того, відповідно до поданої кандидатом анкети в нього немає стажу роботи на посаді судді або наукової роботи у сфері права, а тому відсутній сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1–3 частини першої статті 28 Закону, щонайменше сім років.

До Комісії 25 березня 2024 року надійшла заява Кривки М.В., у якій заявник не погодився з рішенням Комісії від 04 березня 204 року № 93/ас-24 та просив переглянути його Комісією у пленарному складі.

Також Кривка М.В. надіслав до Комісії 17 квітня 2024 року додаткові обґрунтування до заяви та 22 квітня 2024 року додаткові пояснення.

            Обґрунтовуючи свою позицію, Кривка М.В. зазначив, що дійсно 13 серпня 2019 року він отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і відтоді почав здійснювати адвокатську діяльність. Однак він вважає, що Комісія при прийнятті рішення не врахувала положення частини другої статті 137 Закону, що до стажу роботи на посаді судді також зараховується (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена Законом та надає право для призначення на посаду судді, а отже, Комісією не зараховано стаж його професійної діяльності у сфері права до стажу судді.

            Кривка М.В. зазначає, що його стаж професійної діяльності у сфері права як юриста, помічника судді (голови суду), юрисконсульта та адвоката становить більше 7 (семи) років, з яких 3 роки і 8 місяців – стаж роботи на посаді помічника судді та більше 4 років адвокатської діяльності.

            Таким чином, виходячи із наявного досвіду адвокатської діяльності та роботи помічника судді, а також інших стажів (досвідів) роботи (професійної діяльності), у нього як у кандидата на посаду судді апеляційного суду наявний достатній сукупний стаж професійної діяльності більше 7 років, який надає право брати участь у конкурсі на підставі пункту 4 частини першої статті 28 Закону.

На думку Кривки М.В., частиною другою статті 137 Закону врегульовано питання визначення стажу (досвіду) роботи (професійної діяльності), який надає право на призначення на посаду судді. У вказаній нормі відсутні будь-які питання, що стосуються визначення суддівської винагороди при звільненні у відставку. Сама назва статті 137 Закону (стаж роботи судді) свідчить, що вказана норма регулює порядок визначення стажу роботи судді, у тому числі її спеціальна норма частини другої цієї статті стосується визначення стажу, який дає право для призначення на посаду судді, тобто право бути учасником Конкурсу.

Кривка М.В. вважає, що на день надання документів він мав сукупний стаж понад сім років професійної діяльності адвоката і судді, що дає йому право на участь у конкурсі на зайняття вакантної посади судді у апеляційних судах.

Згідно з частиною п’ятою статті 92 Закону порядок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначається цим Законом. Процедурні питання діяльності Комісії відповідно до цього Закону визначаються Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 101 Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України може переглядати рішення, прийняті палатою чи колегією, щодо допуску до конкурсу або добору.

Пунктом 58.15 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (в редакції рішення Комісії від 19  жовтня 2023 року № 119/зп-23 (зі змінами), встановлено, що Комісія у пленарному складі переглядає рішення, прийняте палатою чи колегією, щодо допуску до конкурсу або добору.

Перевіривши обставини, викладені в заявах Кривки М.В., заслухавши його пояснення, дослідивши подані документи та заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Згідно з частиною першою статті 79 Закону конкурс на зайняття вакантної посади судді проводиться відповідно до цього Закону та положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, з дотриманням вимог законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Частиною другою статті 79-3 Закону встановлено, що в конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду може брати участь особа, яка відповідає вимогам до кандидата на посаду судді, зокрема одній із вимог, визначених частиною першою статті 28 цього Закону.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог, зокрема має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1–3 цієї частини, щонайменше сім років.

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду та формує його досьє.

Комісією у пленарному складі встановлено, що Кривка М.В. у своїй заяві просив допустити його до участі в Конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 4 частини першої статті 28 Закону, оскільки він має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1–3 цієї частини, щонайменше сім років.

На підтвердження досвіду професійної діяльності адвоката Кривка М.В. надав копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 13 серпня 2019 року серії ЗР № 21/2223, трудової книжки від 01 вересня 2014 року серії АХ № 823891, судових рішень за 2020–2023 роки, довіреностей за 2020–2023 роки, витяг з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування від 15 грудня 2023 року № 1537186191.

В анкеті кандидата Кривка М.В. зазначив, що у нього наявний досвід професійної діяльності щодо здійснення представництва в національних судах та/або захисту від кримінального обвинувачення, зокрема в період з 13 серпня 2019 року до подання документів для участі в Конкурсі.

Отже, станом на день подання документів для участі в конкурсі на посаду судді копіями судових документів Кривкою М.В. підтверджено досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва з 2019 року. Будь-який інший стаж (судді або наукової діяльності у сфері права) у кандидата відсутній.

Стосовно посилання кандидата на частину другу статті 137 Закону Комісія вважає, що положення вказаної статті для цілей Конкурсу не застосовується, оскільки регулює правовідносини, які виникають із питань забезпечення суддів, а саме обчислення суддівської винагороди та реалізації права на відставку.

Крім того, розділ IX «Про забезпечення суддів» Закону стосується виключно тих осіб, що призначені суддями відповідно до Закону, і не може поширюватися на осіб, які не мають відповідного статусу.

У підсумку Комісія констатує, що у Кривки М.В. відсутній сукупний стаж, зокрема стаж судді, тому кандидат не відповідає встановленим пунктом 4 частини першої статті 28 Закону вимогам.

Наведені в заявах та надані в поясненнях під час засідання Комісії у пленарному складі 24 квітня 2024 року аргументи кандидата Кривки М.В. не спростовують обставин та висновків, які стали підставою для прийняття рішення Комісії у складі колегії про відмову Кривці М.В. у допуску до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів.

З огляду на викладене рішення Комісії у складі колегії від 04 березня 2024 року № 93/ас-24 про відмову Кривці Миколі Володимировичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, є обґрунтованим та прийнятим відповідно до вимог, чинних на час подання кандидатом документів, Закону, Положення та Умов проведення конкурсу.

Керуючись статтею 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пунктом 58.15 розділу І Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Кривці Миколі Володимировичу в задоволенні заяви про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04 березня 2024 року № 93/ас-24 про відмову Кривці Миколі Володимировичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Головуючий                                                                                                     Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                                  Михайло БОГОНІС

                                                                                                                          Людмила ВОЛКОВА                                                                                                                         

                                                                                                                           Віталій ГАЦЕЛЮК

                                                                                                                            Ярослав ДУХ                

                                                                                                                           Роман КИДИСЮК

                                                                                                                           Надія КОБЕЦЬКА                                                                                                                      

                                                                                                                             Олег КОЛІУШ

                                                                                                                           Руслан МЕЛЬНИК

                                                                                                                           Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                           Андрій ПАСІЧНИК                                                                                                                     

                                                                                                                             Роман САБОДАШ

                                                                                                                           Сергій ЧУМАК

                                                                                                                           Галина ШЕВЧУК