X

Про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04.03.2024 № 44/ас-24 про відмову Яковенку Андрію Олександровичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
01.05.2024
272/ас-24
Про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04.03.2024 № 44/ас-24 про відмову Яковенку Андрію Олександровичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА, Віталія ГАЦЕЛЮКА, Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Надії КОБЕЦЬКОЇ, Олега КОЛІУША, Руслана МЕЛЬНИКА, Олексія ОМЕЛЬЯНА, Андрія ПАСІЧНИКА, Романа САБОДАША, Сергія ЧУМАКА, Галини ШЕВЧУК (доповідач),

розглянувши питання про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04 березня 2024 року № 44/ас-24 про відмову Яковенку Андрію Олександровичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами),

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах (далі – Конкурс).

29 грудня 2023 року на електронну адресу Комісії надійшла заява Яковенка А.О. про участь у Конкурсі, проведення кваліфікаційного оцінювання та рекомендування його для призначення на вакантну посаду судді Запорізького апеляційного суду.

Рішенням Комісії у складі колегії від 04 березня 2024 року № 44/ас-24 відмовлено Яковенку А.О. в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами).

Указане рішення мотивовано тим, що Яковенко А.О. не подав у строк та спосіб, встановлені Комісією, заяву та документи, обов’язкові для участі в Конкурсі.

До Комісії 15 квітня 2024 року звернувся Яковенко А.О. із заявою, у якій просив переглянути рішення Комісії від 04 березня 2024 року № 447/ас-24 та ухвалити нове рішення, яким допустити його до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року.

На думку Яковенка А.О., рішення Комісії, яким його не допущено до проходження кваліфікаційного оцінювання в Конкурсі, є передчасним висновком, який прийнятий з формальних підстав та не відповідає конституційному принципу рівності прав та свобод й усталеній практиці Європейського суду з прав людини з огляду на обмеження його можливостей збору та оформлення відповідних документів у зв’язку з виконанням конституційного обов’язку із захисту незалежності України. 

Згідно з частиною п’ятою статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) порядок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначається цим Законом. Процедурні питання діяльності Комісії відповідно до цього Закону визначаються Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 101 Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України може переглядати рішення, прийняті палатою чи колегією, щодо допуску до конкурсу або добору.

Пунктом 58.15 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 19 жовтня 2023 року № 119/зп-23 (зі змінами), встановлено, що Комісія у пленарному складі переглядає рішення, прийняте палатою чи колегією, щодо допуску до конкурсу або добору.

Перевіривши обставини, викладені в заяві Яковенка А.О., дослідивши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Згідно з частиною першою статті 79 Закону конкурс на зайняття вакантної посади судді проводиться відповідно до цього Закону та положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, з дотриманням вимог законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду та формує його досьє.

Частинами другою та третьою статті 79 Закону передбачено, що для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про його оголошення, розміщує (оприлюднює) відповідну інформацію на своєму офіційному вебсайті та офіційному вебпорталі судової влади України. У рішенні про оголошення конкурсу зазначаються найменування судів, де є вакантні посади суддів, кількість таких посад, умови проведення конкурсу, дата, час і місце його проведення.

Рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 затверджено оголошення про проведення конкурсу на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах згідно з додатком 3 та умови проведення конкурсу на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах згідно з додатком 2.

Відповідно до Умов до участі у першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

Пунктом 5 оголошення передбачено, що для участі у Конкурсі кандидат на посаду судді має подати заяву згідно з додатком 3 до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, та визначено перелік документів, які необхідно подати разом із заявою.

Умовами проведення Конкурсу визначено строк подання документів для участі у Конкурсі – з 15 грудня 2023 року до 31 грудня 2023 року (включно).

Комісія зауважує, що визначений строк подання документів є присічним та, незалежно від причин його пропуску, не може бути поновлений.

Крім того, рішенням Комісії від 07 грудня 2023 року № 163/зп-23 визначено, що форма направлення документів для участі в конкурсі, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 – електронна, та передбачено подання документів через офіційний вебсайт Комісії (ksk.vkksu.gov.ua).

Згідно з пунктом 3.8 розділу III Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції станом на день подання заяви), заява та документи в електронній формі для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді подаються кандидатом через офіційний вебсайт Комісії шляхом заповнення відповідних форм, шаблонів, завантаження сканованих копій документів та у вигляді файлів. Заяву та документи, які подаються для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді, кандидат підписує електронним цифровим підписом, чим засвідчує їх достовірність.

Відтак обов’язковою умовою для допуску до першого етапу Конкурсу, а саме проходження кваліфікаційного оцінювання, є подання кандидатом заяви та повного переліку документів.

Яковенко А.О. в порушення Умов та Положення про проведення Конкурсу направив на електронну адресу Комісії письмову заяву про участь в Конкурсі.

У заяві від 29 грудня 2023 року, яка надійшла на електронну адресу Комісії, Яковенко А.О. зазначив, що з 10 жовтня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться поза межами можливостей збору та оформлення відповідних документів для участі у Конкурсі, покладення обов’язку подання останніх на нього при вказаних обставинах вважає дискримінаційними. Відповідні документи містяться у суддівському досьє судді Коломацького районного суду Харківської області Яковенка А.О., а також у документах, які він подавав як кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду та Запорізького апеляційного суду під час попередніх конкурсних процедур, що перебувають у розпорядженні Комісії. Вважає, що вказана обставина свідчить про можливість допуску його як кандидата на вакантну посаду судді апеляційного суду.

12 лютого 2024 року Яковенко А.О. звернувся до Комісії із заявою, в якій просив допустити його до участі у Конкурсі, провести кваліфікаційне оцінювання та за результатами конкурсу рекомендувати для призначення на вакантну посаду судді Запорізького апеляційного суду за кримінальною спеціалізацією.

Також Яковенко А.О. у заяві зазначив, що має обмеження у доступі до інтернет - ресурсів державних органів через специфіку роду теперішньої службової діяльності, тому подав до Комісії лише заяву про допуск до участі в Конкурсі.

Водночас, підпунктами 3.5.3, 3.5.4 пункту 3.5 розділу ІІІ Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції станом на день подання заяви) визначено, що за достовірність поданих до Комісії документів і правильність їх оформлення несе відповідальність особа, яка їх подає. Інформація, яка міститься в документах (матеріалах), що подаються кандидатом для участі у конкурсі, має бути актуальною на момент їх направлення до Комісії.

Разом з тим, Комісія акцентує, що Умови проведення конкурсу є однаковими та обов’язковими для виконання всіма учасниками і не можуть ставитися в залежність від тих чи інших обставин. Наявність будь-яких причин у кандидатів, які вони вважають поважними, не звільняє їх від обов’язку дотримання цих умов.

З огляду на викладене Комісія у складі колегії дійшла обґрунтованого висновку, що Яковенко А.О. не подав у строк та спосіб, встановлені Комісією, заяву та документи, які обов’язкові для участі в Конкурсі.

Керуючись статтями 79-3, 92, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Яковенку Андрію Олександровичу у задоволенні заяви про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04 березня 2024 року № 44/ас-24 про відмову Яковенку Андрію Олександровичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами).

 

Головуючий                                                                                                            Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                            Михайло БОГОНІС

                                                                                                                        Віталій ГАЦЕЛЮК

                                                                                                                        Ярослав ДУХ

                                                                                                                        Роман КИДИСЮК

                                                                                                                        Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                                                        Олег КОЛІУШ

                                                                                                                        Руслан МЕЛЬНИК

                                                                                                                        Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                        Андрій ПАСІЧНИК

                                                                                                                        Роман САБОДАШ

                                                                                                                        Сергій ЧУМАК

                                                                                                                        Галина ШЕВЧУК