X

Про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04.03.2024 № 40/ас-24 про відмову Чорноіваненку Денису Олександровичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
15.04.2024
252/ас-24
Про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04.03.2024 № 40/ас-24 про відмову Чорноіваненку Денису Олександровичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА, Людмили ВОЛКОВОЇ, Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Надії КОБЕЦЬКОЇ (доповідач), Руслана МЕЛЬНИКА, Олексія ОМЕЛЬЯНА, Андрія ПАСІЧНИКА, Сергія ЧУМАКА, Галини ШЕВЧУК,

розглянувши питання про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04 березня 2024 року № 40/ас-24 про відмову Чорноіваненку Денису Олександровичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп- 23) оголошено конкурс на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах.

До Комісії 31 грудня 2023 року звернувся Чорноіваненко Д.О. із заявою про допуск до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного загального суду (цивільна юрисдикція) як особа, яка відповідає вимогам пункту 3 частини першої статті 28 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), тобто має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

Рішенням Комісії у складі колегії від 04 березня 2024 року № 40/ас-24 відмовлено Чорноіваненку Д.О. в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Указане рішення мотивовано тим, що додані до заяви кандидата копії податкових декларацій підтверджують форму організаційної діяльності адвоката і в сукупності з іншими процесуальними документами могли б підтверджувати професійну діяльність адвоката щодо представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення. Утім кандидатом не надано процесуальних документів, у тому числі судових рішень чи/або звернень адвоката до суду з відміткою про їх реєстрацію, на підтвердження стажу професійної діяльності адвоката з представництва інтересів інших осіб у суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше за сім років. Крім цього, посилання в анкеті кандидата на рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 07 березня 2023 року у справі № 43/2022 не є підтвердженням наявності адвокатського стажу у відповідному році, оскільки в Комісії відсутня можливість перевірити інформацію щодо участі саме адвоката Чорноіваненка Д.О. у розгляді цієї справи в арбітражному суді.

До Комісії 18 березня 2024 року надійшло звернення (скарга) Чорноіваненка Д.О., в якому останній просив переглянути рішення Комісії від 04 березня 2024 року № 40/ас-24 та ухвалити нове рішення, яким допустити його до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Чорноіваненко Д.О. в обґрунтування своїх доводів вказав на те, що на виконання пункту 3.5 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (зі змінами та доповненнями) (далі – Положення), ним подано щонайменше один документ на підтвердження професійної діяльності адвоката за кожен рік, а саме податкові декларації фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) за 2014 – 2018 роки та податкові декларації Адвокатського бюро «Чорноіваненко і партнери» за 2018 – 2023 роки, засновником та єдиним учасником якого є адвокат Чорноіваненко Д.О. Комісією у складі колегії не враховано, що основним економічним видом діяльності адвоката Чорноіваненка Д.О. як ФОП, так і засновника та учасника адвокатського бюро, є діяльність у сфері права і сплата податків у цій сфері свідчить про те, що адвокат Чорноіваненко Д.О. є практикуючим адвокатом, у тому числі і щодо представництва інтересів клієнтів у судах. Водночас зазначив, що неподання ним більшої кількості процесуальних документів (судових рішень тощо) було пов’язано зі складністю завантаження таких документів через електронний кабінет суддівської кар’єри, зокрема технічними причинами перенавантаження сервера Комісії.

Заявник також послався на незаконність рішення Комісії у складі колегії від 04 березня 2024 року № 40/ас-24, оскільки, на його думку, Комісія, мотивуючи свою відмову, застосувала неіснуючі пункти Положення, які не відповідають чинним пунктам цього Положення на момент прийняття оскаржуваного рішення. Чорноіваненко Д.О., зокрема, вказав, що подані на підтвердження професійного стажу документи оцінено з посиланням на пункт 4.2 Положення, зміст якого не відповідає змісту пункту 4.2 чинного Положення, та які необхідно було оцінювати з урахуванням приписів абзаців другого та четвертого пункту 3.4 та пункту 3.5 Положення (у редакції рішення Комісії від 29 лютого 2024 року № 72/зп-24). Їх правовий аналіз дає підстави для висновку, що досвід адвоката підтверджується одним або кількома документами, наведеними в переліку.

Згідно з частиною п’ятою статті 92 Закону порядок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначається цим Законом. Процедурні питання діяльності Комісії відповідно до цього Закону визначаються Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 101 Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України може переглядати рішення, прийняті палатою чи колегією, щодо допуску до конкурсу або добору.

Пунктом 58.15 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (в редакції рішення Комісії від 19 жовтня 2023 року № 119/зп-23 (з наступними змінами) встановлено, що Комісія у пленарному складі переглядає рішення, прийняте палатою чи колегією, щодо допуску до конкурсу або добору.

Перевіривши обставини, викладені у зверненні Чорноіваненка Д.О., дослідивши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Відповідно до частини першої статті 79 Закону конкурс на зайняття вакантної посади судді проводиться відповідно до цього Закону та положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, з дотриманням вимог законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Частиною другою статті 79-3 Закону встановлено, що в конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду може брати участь особа, яка відповідає вимогам до кандидата на посаду судді, зокрема одній із вимог, визначених частиною першою статті 28 цього Закону.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 28 Закону суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також, зокрема, має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду та формує його досьє.

Комісією у пленарному складі встановлено, що Чорноіваненко Д.О. у своїй заяві просив допустити його до участі в конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 3 частини першої статті 28 Закону, оскільки він має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

Відповідно до пункту 4.2 розділу IV Положення (у редакції, чинній станом на час подання заяви про участь у конкурсі) досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, підтверджується копією свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю, копією витягу з реєстру адвокатів та документами:

1) договорами, ордерами або іншими документами, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності;

2) деклараціями про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи або фізичної особи – підприємця;

3) довідками з місця роботи, про заробітну плату, трудовою книжкою – для осіб, що здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання;

4) документами про доходи за період здійснення професійної діяльності адвоката;

5) належним чином засвідченими копіями судових рішень та інших процесуальних документів, які у сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні);

6) іншими документами, поданими відповідно до умов проведення конкурсу.

Досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, який здійснював таку діяльність до набрання чинності Законом України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року № 2887-XII, підтверджується засвідченою належним чином копією рішення про прийом у члени колегії адвокатів.

Документи передбачені підпунктами 1-5 абзацу першого цього пункту, необхідно подавати за період, яким підтверджується досвід професійної діяльності адвоката.

Комісія наголошує, що посилання на пункт 4.2 розділу IV Положення (в редакції, чинній станом на час подання заяви про участь у конкурсі) при оцінці поданих кандидатом документів відповідає конституційному принципу дії нормативно-правового акта в часі.

Крім того, формулювання пункту 4.2 розділу IV Положення в редакції рішення Комісії від 07 грудня 2023 року № 161/зп-23 (чинного на момент подання кандидатом документів для участі в конкурсі), за змістом є тотожним формулюванню, викладеному у абзацах другому та четвертому пункту 3.4 розділу 3 Положення в редакції рішення Комісії від 29 лютого 2024 року № 72/зп-24, згідно з якими досвід професійної діяльності адвоката підтверджується не одним або кількома документами, що наведені в переліку, як зазначає Чорноіваненко Д.О., а таким пакетом документів, який може підтвердити практичний досвід адвоката з представництва інтересів осіб у суді та/або захисту від кримінального обвинувачення не менше семи років. Отже, при вирішенні питання про допуск кандидата до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, Комісія виходила з необхідності пересвідчитись у відповідності кандидата на посаду судді апеляційного суду вимогам до кандидатів на посаду судді відповідного суду.

Кандидат на посаду судді, який виявив намір взяти участь в конкурсі, зобов’язаний був надати Комісії, з-поміж іншого, такий пакет документів, який би містив достовірну і вичерпну інформацію про досвід (стаж) своєї професійної діяльності, на основі якого Комісія змогла б упевнитись у тому, що кандидат дійсно відповідає вимогам, встановленим пунктом 3 частини першої статті 28 Закону, без необхідності додаткового з’ясування (підтвердження, співставлення) наданої інформації чи пошуку нової.

Відповідно до положення пункту 3 частини першої статті 28 Закону підтвердженню підлягає саме практичний семирічний досвід щодо представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглядаючи справу про визнання протиправним і скасування рішення Комісії від 05 грудня 2016 року № 22/вс-16 про відмову в допуску до участі в конкурсі на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, зазначив, що «для підтвердження практичного досвіду щодо представництва в суді потрібно надати або копії процесуальних документів суду (як-от: судові рішення, протоколи судових засідань, розписки про отримання повістки), або копії звернень адвоката до суду (у формі позовної заяви, апеляційної/касаційної скарги, клопотання тощо), на яких була б відмітка про їх реєстрацію в суді. Тобто надати слід було такі документи, з яких однозначно і безпосередньо висновується, що в адвоката безсумнівно є практичний десятирічний досвід по представництву в суді (захисті від кримінального обвинувачення)» (рішення від 06 лютого 2018 року у справі № 800/653/16).

Комісія констатує, що кандидатом Чорноіваненком Д.О. не подано документів на підтвердження стажу професійної діяльності адвоката щонайменше за сім років, на основі яких Комісія змогла б достовірно упевнитись у тому, що кандидат дійсно відповідає вимогам, встановленим пунктом 3 частини першої статті 28 Закону, оскільки надані податкові декларації за 2014 – 2023 роки не містять інформації про досвід (стаж) професійної діяльності щодо представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення.

З огляду на викладене Комісія у складі колегії дійшла обґрунтованою висновку, що Чорноіваненко Д.О. не подав Комісії документів, які б підтверджували необхідний досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, що стало підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на посаду судді апеляційного суду.

Керуючись статтями 79-3, 92, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Чорноіваненку Денису Олександровичу в задоволенні заяви про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04 березня 2024 року № 40/ас-24 про відмову Чорноіваненку Денису Олександровичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Головуючий                                                                                                                Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                                            Михайло БОГОНІС

                                                                                                                                   Людмила ВОЛКОВА

                                                                                                                                   Ярослав ДУХ

                                                                                                                                   Роман КИДИСЮК

                                                                                                                                   Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                                                                   Руслан МЕЛЬНИК

                                                                                                                                   Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                                  Андрій ПАСІЧНИК

                                                                                                                                   Сергій ЧУМАК

                                                                                                                                   Галина ШЕВЧУК