X

Про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04.03.2024 № 145/ас-24 про відмову Ульянову Дмитру Володимировичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
15.04.2024
254/ас-24
Про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04.03.2024 № 145/ас-24 про відмову Ульянову Дмитру Володимировичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Руслана Сидоровича,

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА, Людмили ВОЛКОВОЇ, Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА (доповідач), Надії КОБЕЦЬКОЇ, Руслана МЕЛЬНИКА, Олексія ОМЕЛЬЯНА, Андрія ПАСІЧНИКА, Сергія ЧУМАКА, Галини ШЕВЧУК,

розглянувши питання про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04 березня 2024 року № 145/ас-24 про відмову Ульянову Дмитру Володимировичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04 березня 2024 року № 145/ас-24 відмовлено Ульянову Дмитру Володимировичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Рішення Комісії мотивоване тим, що Ульянов Д.В. не долучив будь-яких документів (копій судових рішень та інших процесуальних документів) на підтвердження здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років. Комісією встановлено відсутність у кандидата підтвердженого досвіду професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, що є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в Конкурсі.

До Комісії 03 квітня 2024 року надійшла заява Ульянова Д.В. про перегляд зазначеного рішення Комісії у пленарному складі.

На думку заявника, рішення Комісії є безпідставним, прийняте помилково на підставі неповного та однобічного дослідження документів, поданих для участі у конкурсі. Під час прийняття рішення від 04 березня 2024 року № 145/ас-24 Комісія у складі колегії:

- необґрунтовано не врахувала та не надала будь-якої оцінки інформації, наданої за встановленою комісією формою та у встановленому порядку, щодо досвіду здійснення представництва в національних судах, в тому числі щодо формування правових висновків на основі позиції кандидата, що в належний спосіб підтверджено посиланнями на відповідні судові рішення, а також відповідний реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі судових рішень;

- порушено принцип офіційності та не використано наявну в розпорядженні Комісії, а також публічну інформацію, оприлюднену в Єдиному державному реєстрі судових рішень, та зазначену в Анкеті кандидата на посаду судді (далі – анкета) судових рішень, винесених за участі кандидата;

- враховано виключно, на розсуд Комісії, обставини, які є несприятливими для кандидата, та не враховано ті, які є сприятливими.

На підтвердження зазначеного Ульянов Д.В. пояснив, що в пункті 3.1 розділу «Трудова діяльність» анкети заявником на підтвердження досвіду професійної діяльності адвоката зазначено, що в період з 21 лютого 2012 року до 07 червня 2022 року ним здійснювалась діяльність у сфері права адвокатом як фізичною особою-підприємцем.

На виконання пункту 4.2 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції станом на момент подання кандидатом документів) (далі – Положення), яким встановлено вимоги для підтвердження досвіду професійної роботи адвоката для самозайнятої особи або фізичної особи – підприємця, Ульянов Д.В. долучив копії свідоцтва № 1660 від 28 січня 2009 року, податкових декларацій за 2015–2022 роки та квитанцій до відповідних податкових декларацій, що також зазначено в рішенні Комісії від 04 березня 2024 року № 145/ас-24.

У пункті 6.7 «Ваш досвід професійної діяльності щодо здійснення представництва у національних судах та/або захисту від кримінального обвинувачення» анкети Ульянов Д.В. вказав рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 29 серпня 2019 року у справі № 640/2618/19, а в пункті 6.9 «Інформація про формування правових висновків на основі Вашої позиції» анкети – постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31 липня 2019 року у справі № 922/1349/18.

Також Ульянов Д.В. звернув увагу, що під час участі в конкурсі за спеціальною процедурою на зайняття вакантної посади судді касаційних судів у складі Верховного Суду, оголошеному рішенням Комісії від 07 листопада 2016 року, Комісією вже було враховано наявність у нього досвіду професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді по 2016 рік, що підтверджується рішенням Комісії від 13 грудня 2016 року № 129/вс-16.

Таким чином, на думку заявника, ним підтверджено свою відповідність вимогам пункту 3 частини першої статті 28 Закону, а саме наявність досвіду професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років, оскільки рішенням Комісії від 04 березня 2024 року № 145/ас-24 не заперечується наявність у нього досвіду професійної діяльності адвоката щонайменше сім років, а також не спростовано факт діяльності щодо здійснення представництва у національних судах, в тому числі щодо формування правових висновків на основі його позиції, наведену в анкеті кандидата на посаду судді.

Абзацом другим частини четвертої статті 101 Закону визначено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України може переглядати рішення, прийняті палатою чи колегією, щодо допуску до конкурсу або добору.

Відповідно до пункту 58.15 параграфа 7 розділу І Регламенту Комісія у пленарному складі переглядає рішення, прийняте палатою чи колегією, щодо допуску до конкурсу або добору.

Розглянувши заяву Ульянова Д.В. про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04 березня 2024 року № 145/ас-24, Комісія дійшла висновку про відсутність підстав для її задоволення з огляду на таке.

Частиною першою статті 28 Закону передбачено, що суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1–3 цієї частини, щонайменше сім років.

Ульянов Д.В. у своїй заяві просив допустити його до участі в Конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 3 частини першої статті 28 Закону, оскільки він має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

Пунктом 4.2 Положення визначено, що досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, підтверджується копією свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю, копією витягу з реєстру адвокатів та документами:

1) договорами, ордерами або іншими документами, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності;

2) деклараціями про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи або фізичної особи – підприємця;

3) довідками з місця роботи, про заробітну плату, трудовою книжкою – для осіб, що здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання;

4) документами про доходи за період здійснення професійної діяльності адвоката;

5) належним чином засвідченими копіями судових рішень та інших процесуальних документів, які у сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні);

6) іншими документами, поданими відповідно до умов проведення конкурсу.

Досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, який здійснював таку діяльність до набрання чинності Законом України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року № 2887-XII, підтверджується засвідченою належним чином копією рішення про прийом у члени колегії адвокатів.

Документи, передбачені підпунктами 1–5 абзацу першого цього пункту, необхідно подавати за період, яким підтверджується досвід професійної діяльності адвоката.

Таким чином, відповідно до підпункту п’ять абзацу першого пункту 4.2 Положення для підтвердження досвіду професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, необхідно долучити належним чином засвідчені копії судових рішень та інших процесуальних документів, які у сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні).

А згідно з абзацом три пункту 4.2 Положення копії таких рішень необхідно подавати за період, яким підтверджується досвід професійної діяльності адвоката, тобто в цьому випадку за період щонайменше сім років.

Однак, як встановлено у рішенні Комісії у складі колегії від 04 березня 2024 року № 145/ас-24, на підтвердження досвіду професійної діяльності адвоката кандидатом долучено копії свідоцтва № 1660 від 28 січня 2009 року, податкових декларацій за 2015–2022 роки та квитанцій до відповідних податкових декларацій.

Комісія звертає увагу заявника, що для визначення відповідності кандидата вимогам пункту 3 частини першої статті 28 Закону та допуску до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, необхідним є встановлення досвіду професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

Ульянов Д.В. не долучив копій будь-яких судових рішень чи інших процесуальних документів на підтвердження здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення.

Зазначені ним в анкеті рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 29 серпня 2019 року у справі № 640/2618/19 та постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31 липня 2019 року у справі № 922/1349/18 не дозволяють підтвердити необхідні щонайменше сім років досвіду здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення.

На підставі долучених копій свідоцтва № 1660 від 28 січня 2009 року, податкових декларацій за 2015–2022 роки та квитанцій до відповідних податкових декларацій неможливо встановити необхідний саме досвід здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення.

Стосовно тверджень заявника про врахування Комісією його досвіду професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді по 2016 рік, що підтверджується рішенням Комісії від 13 грудня 2016 року №129/вс-16, то Комісія звертає увагу заявника, що умови конкурсу на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, оголошеного рішенням Комісії від 07 листопада 2016 року № 145/зп-16, а також рішення, прийняті в межах такого конкурсу, не стосуються процедури проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, затверджені рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, є однаковими та обов’язковими для виконання всіма учасниками, а участь кандидатів в інших конкурсах та подання ними документів в межах таких конкурсів не звільняють їх від обов’язку дотримання умов.

З огляду на викладене Комісія дійшла висновку, що рішення Комісії у складі колегії від 04 березня 2024 року № 145/ас-24 про відмову Ульянову Дмитру Володимировичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, є обґрунтованим та прийнятим відповідно до вимог чинних на час подання кандидатом документів Закону та Положення, підстави для його перегляду відсутні.

Керуючись статтею 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пунктом 58.15 розділу І Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Ульянову Дмитру Володимировичу в задоволенні заяви про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04 березня 2024 року № 145/ас-24 про відмову Ульянову Дмитру Володимировичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

 

 

Головуючий                                                                                                  Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                               Михайло БОГОНІС

                                                                                                                      Людмила ВОЛКОВА

                                                                                                                      Ярослав ДУХ

                                                                                                                      Роман КИДИСЮК

                                                                                                                      Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                                                      Руслан МЕЛЬНИК

                                                                                                                      Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                      Андрій ПАСІЧНИК

                                                                                                                      Сергій ЧУМАК

                                                                                                                      Галина ШЕВЧУК