X

Про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04 березня 2024 року № 51/ас-24 про відмову Грибу Олегу Васильовичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
01.05.2024
266/ас-24
Про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04 березня 2024 року № 51/ас-24 про відмову Грибу Олегу Васильовичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА, Віталія ГАЦЕЛЮКА Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Надії КОБЕЦЬКОЇ, Олега КОЛІУША, Руслана МЕЛЬНИКА, Олексія ОМЕЛЬЯНА, Андрія ПАСІЧНИКА, Романа САБОДАША (доповідач), Сергія ЧУМАКА, Галини ШЕВЧУК,

розглянувши питання про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04 березня 2024 року № 51/ас-24 про відмову Грибу Олегу Васильовичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23,

встановила:

 

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67 (далі – конкурс).

До Комісії із заявою про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання звернувся Гриб Олег Васильович.

Рішенням Комісії від 04 березня 2024 року № 51/ас-24 Грибу О.В. відмовлено в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Це рішення мотивовано тим, що Грибом М.Д. не надано копій документів, які б підтверджували наявність досвіду професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років, що не узгоджується з вимогами Закону України «Про судоустрій і статус судів» (далі – Закон), Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції станом на день подання заяви) (далі – Положення) та Умов проведення конкурсу.

Не погодившись із зазначеним рішенням Комісії, 28 березня 2024 року Гриб О.В. звернувся із заявою про його перегляд. Обґрунтовуючи заяву, Гриб О.В. зазначає, що як доказ наявності в нього досвіду професійної діяльності адвоката ним долучалась копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. Гриб О.В. вказує, що ним не було узято до уваги необхідності надання окремих доказів представництва справ у судах на підтвердження здійснення ним адвокатської діяльності за кожен рік її ведення. Також у поданій заяві Гриб О.В. посилається на низку судових рішень, ухвалених протягом 2015–2017 років, у справах, у яких він брав участь як адвокат.

Ураховуючи викладене, Гриб О.В. просив переглянути рішення Комісії від 04 березня 2024 року № 51/ас-24, взяти до уваги ті докази які були ним надані додатково, та допустити його до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Абзацом другим частини четвертої статті 101 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України може переглядати рішення, прийняті палатою чи колегією, щодо допуску до конкурсу або добору.

Відповідно до пункту 58.15 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 19 жовтня 2023 року № 119/зп-23 зі змінами), Комісія у пленарному складі переглядає рішення, прийняте палатою чи колегією, щодо допуску до конкурсу або добору.

Перевіривши обставини, викладені в заяві Гриба О.В., дослідивши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Відповідно до Умов проведення конкурсу, затверджених  рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, до участі в першій стадії конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені цим оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

У визначений строк до Комісії надійшла заява Гриба О.В. про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання.

Перевіривши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Згідно з частиною першою статті 69 Закону на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Відповідно до частини першої статті 28 Закону суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1–3 цієї частини, щонайменше сім років.

Гриб О.В. у заяві просив допустити його до участі в конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 3 частини першої статті 28 Закону, оскільки він має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

Відповідно до пункту 4.2 розділу IV Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 2 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції на момент подання заяви про участь у конкурсі), досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, підтверджується копією свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, копією витягу з реєстру адвокатів та документами: 1) договорами, ордерами або іншими документами, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності; 2) деклараціями про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи або фізичної особи – підприємця; 3) довідками з місця роботи, про заробітну плату, трудовою книжкою – для осіб, що здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання; 4) документами про доходи за період здійснення професійної діяльності адвоката; 5) належним чином засвідченими копіями судових рішень та інших процесуальних документів, які у сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні); 6) іншими документами, поданими відповідно до умов проведення конкурсу.

Так, Грибом О.В. для підтвердження досвіду професійної діяльності адвоката упродовж 7 років надано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 23 грудня 2014 року серії ЛВ № 000151 та копію заяви до Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України, Ради адвокатів Львівської області від 04 червня 2020 року. Також для підтвердження свого досвіду професійної діяльності адвоката Гриб О.В. в анкеті кандидата на посаду судді посилається на справи, у яких він брав участь як адвокат, а саме: №№ 753/2672/18, 607/8152/17, 607/3312/21, 598/294/18 та 607/3126/22.

Під час перевірки вказаних вище документів Комісія у складі колегії, маючи повний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, встановила, що досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді підтверджено кандидатом копіями судових рішень тільки за 6 років, а саме за 2018–2023 роки. Інших документів, які б підтверджували наявність досвіду професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді, кандидатом до Комісії не надавалось. З урахуванням викладеного Комісія у складі колегії констатувала відсутність у Гриба О.В. досвіду професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

У заяві про перегляд рішення Комісії у складі колегії Гриб О.В. наводить низку судових рішень у справах, ухвалених протягом 2015–2017 років, які, на його переконання, дозволяють встановити його участь у справах як адвоката у вказаний проміжок часу та свідчать про наявність у нього необхідного досвіду професійної діяльності як адвоката.

Однак зазначена інформація стосовно кандидата не була у розпорядженні Комісії у складі колегії під час вирішення питання про допуск Гриба О.В. до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі, а відтак не досліджувалась під час ухвалення колегією Комісії рішення від 04 березня 2024 року № 51/ас-24.

Отже, Комісія у складі колегії, вирішуючи питання про допуск Гриба О.В до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів на підставі поданих ним документів, дійшла правильного висновку про подання ним документів без дотримання вимог Закону, Положення та Умов проведення конкурсу, що стало підставою для відмови в допуску кандидата до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів.

Керуючись статтею 92, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Грибу Олегу Васильовичу в задоволенні заяви про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04 березня 2024 року № 30/ас-24 про відмову Грибу Олегу Васильовичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

 

 

Головуючий                                                                                                Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                             Михайло БОГОНІС

                                                                                                                       Віталій ГАЦЕЛЮК

                                                                                                                       Ярослав ДУХ

                                                                                                                       Роман КИДИСЮК

                                                                                                                       Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                                                       Олег КОЛІУШ

                                                                                                                      Руслан МЕЛЬНИК

                                                                                                                       Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                       Андрій ПАСІЧНИК

                                                                                                                       Роман САБОДАШ

                                                                                                                       Сергій ЧУМАК

                                                                                                                       Галина ШЕВЧУК