X

Про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 квітня 2024 року № 241/ас-24 про відмову Миргород Валентині Степанівні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами)

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
15.05.2024
275/ас-24
Про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 квітня 2024 року № 241/ас-24 про відмову Миргород Валентині Степанівні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами)

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА, Людмили ВОЛКОВОЇ, Віталія ГАЦЕЛЮКА, Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Олега КОЛІУША, Руслана МЕЛЬНИКА (доповідач), Олексія ОМЕЛЬЯНА, Андрія ПАСІЧНИКА, Романа САБОДАША, Сергія ЧУМАКА,

розглянувши питання про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 квітня 2024 року № 241/ас-24 про відмову Миргород Валентині Степанівні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами),

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67 (далі – Конкурс).

До Комісії із заявою про допуск до участі в Конкурсі 29 грудня 2023 року звернулась Миргород В.С.

Рішенням Комісії від 02 квітня 2024 року № 241/ас-24 відмовлено Миргород В.С. в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в Конкурсі. Підставою відмови слугувало неподання кандидаткою витягу із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.

Від кандидата на посаду судді апеляційного суду Миргород В.С. 22 квітня 2024 року до Комісії надійшла заява, в якій вона просила допустити її до наступного етапу Конкурсу, урахувавши, що 29 березня 2024 року вона на електронyу пошту Комісії надіслала повідомлення, в якому зазначила, що іспит з української мови нею успішно складено лише 26 березня 2024 року у зв’язку з відсутністю вільних місць. До заяви Миргород В.С. додала Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою на середньому рівні другого ступеня від 04 квітня 2024 року.

Дослідивши заяву Миргород В.С., подані документи, заслухавши доповідача, Комісія дійшла висновку про відмову в задоволенні заяви з огляду на таке.

Відповідно до частини четвертої статті 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII (далі – Закон) Вища кваліфікаційна комісія суддів України може переглядати рішення, прийняті палатою чи колегією, щодо допуску до конкурсу або добору.

Згідно з пунктом 2 частини третьої статті 79-3 Закону (у редакції станом на момент подання Миргород В.С. заяви та документів 29 грудня 2023 року) з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі, зокрема, на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України документи, визначені пунктами 2–13 частини першої статті 72 цього Закону.

Пунктом 12 частини першої статті 72 Закону визначено, що особа, яка виявила намір стати суддею, для участі у доборі на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України копію документа, що підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу, затверджених рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

Згідно з підпунктом 13 пункту 3.5.1 розділу III Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції станом на день подання заяви) (далі – Положення), документом, що підтверджує відповідність кандидата на посаду судді окремим вимогам статті 69 Закону, є, зокрема, витяг із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 затверджено текст Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах. Відповідно до пункту 3 цього оголошення витяг із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою можна подати до 01 березня 2024 року (включно).

У зв’язку з тим, що Національною комісією зі стандартів державної мови з 19 грудня 2023 року оголошено перерву в проведенні іспитів на рівень володіння державною мовою, яка тривала до 23 січня 2024 року, рішенням Комісії від 22 лютого 2024 року № 64/зп-24 внесено зміни до абзацу другого пункту 3 додатка 3 до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23), а саме цифри «01» замінено цифрами «13».

Відтак однією із обов’язкових умов для допуску до першого етапу Конкурсу, а саме проходження кваліфікаційного оцінювання, є подання кандидатом витягу із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою у строк до 13 березня 2024 року (включно).

Згідно з пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Відповідно до пункту 4.2 розділу 4 Положення (у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 29 лютого 2024 року № 72/зп-24) за результатами проведеної членом Комісії – доповідачем перевірки в засіданні колегії Комісії ухвалюється рішення щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та/або участі в конкурсі.

Отже, Миргород В.С. у визначений Умовами проведення Конкурсу строк не подала витягу із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.

Окрім того, відповідно до пункту 10 частини першої статті 9 Закону України від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (далі – Закон № 2704-VIII) судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють правосуддя на професійній основі, зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Пунктом 4 рішення Національної комісії зі стандартів державної мови «Про затвердження класифікації рівнів володіння державною мовою та вимог до них» від 24 червня 2021 року № 31 передбачено, що особи, визначені в частинах першій і другій статті 9 Закону № 2704-VIII, мають володіти державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня (С1) або на рівні вільного володіння другого ступеня (С2).

Своєю чергою зі вказаного рішення вбачається, що рівень володіння державною мовою не нижче середнього рівня першого ступеня (В1, В2) є достатнім для набуття громадянства України. Миргород В.С. надала до Комісії сертифікат про володіння державною мовою на середньому рівні другого ступеня (В2), який не відповідає визначеному Національною комісією зі стандартів державної мови рівню володіння державною мовою, яким має володіти особа, яка претендує на посаду судді апеляційного суду.

Ураховуючи наведене вище, колегія Комісії дійшла обґрунтованого висновку про відмову в допуску Миргород В.С. до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в Конкурсі, у зв’язку з чим підстави для перегляду зазначеного рішення та допуску кандидатки до проходження кваліфікаційного оцінювання й участі в Конкурсі відсутні.

Посилання Миргород В.С. на те, що лише 26 березня 2024 року нею успішно складено іспит з української мови через відсутність вільних місць для проходження такого іспиту в Одеській області, що завадило їй своєчасно надати до Комісії повний перелік визначених Законом та Умовами проведення Конкурсу документів, висновків колегії Комісії не спростовують. Комісія вважає, що три місяці з дати оголошення Конкурсу і до дня початку подачі документів (з 14 вересня до 15 грудня 2023 року) є достатнім строком для формування кандидатом належного і повного пакета документів, неподання якого виключає можливість допуску такого кандидата до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в Конкурсі. Окрім того, строк для подання сертифікатів про рівень володіння державною мовою Комісією було визначений окремо: спочатку такий сертифікат необхідно було подати до 01 березня 2024 року, а в подальшому строк продовжено до 13 березня 2024 року, що надавало кандидатці ще більше часу за для подання сертифіката.

Керуючись статтями 72, 79-3, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Положенням про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Миргород Валентині Степанівні в задоволенні заяви про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 квітня 2024 року № 241/ас-24 про відмову в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

 

 

Головуючий                                                                                         Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                     Михайло БОГОНІС

                                                                                                            Людмила ВОЛКОВА

                                                                                                            Віталій ГАЦЕЛЮК

                                                                                                            Ярослав ДУХ

                                                                                                            Роман КИДИСЮК

                                                                                                            Олег КОЛІУШ

                                                                                                            Руслан МЕЛЬНИК

                                                                                                            Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                            Андрій ПАСІЧНИК

                                                                                                            Роман САБОДАШ

                                                                                                            Сергій ЧУМАК