X

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
23.11.2023
145/зп-23
Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Волкової Л.М., Гацелюка В.О., Кидисюка Р.А.,  Кобецької Н.Р., Коліуша О.Л. (доповідач), Мельника Р.І., Омельяна О.С., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Сидоровича Р.М., Чумака С.Ю., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду,

встановила:

Згідно з частиною першою статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) та частиною першою статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», положенням про проведення конкурсу та з урахуванням передбачених статтею 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» особливостей.

Частиною третьою статті 79 Закону передбачено, що для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про його оголошення, розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті і веб-порталі судової влади та публікує її у визначених нею друкованих засобах масової інформації не пізніш як за місяць до дня проведення конкурсу.

Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді затверджено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (зі змінами) (далі – Положення).

Відповідно до пункту 2.1 Положення конкурс оголошується на підставі рішення Комісії. Рішення про проведення конкурсу ухвалюється на засіданні Комісії у пленарному складі.

Згідно з пунктом 2.3 Положення в оголошенні про конкурс зазначаються:

1) найменування судів, де є вакантні посади суддів;

2) кількість вакантних посад суддів;

3) порядок та строки подання заяви для участі в конкурсі;

4) перелік документів, що додаються до заяви, та вимоги до них;

5) умови проведення конкурсу;

6) дата, час і місце проведення конкурсу;

7) інша необхідна інформація.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 26 вересня 2023 року № 930/0/15-23 визначено тимчасово, до затвердження нормативів кадрового забезпечення судів та здійснення на їх підставі нових розрахунків, кількість суддів у Вищому антикорупційному суді – 63 посади, з яких суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – 21 посада.

26 вересня 2023 року до Комісії надійшов лист голови Вищого антикорупційного суду, в якому викладено доводи щодо необхідності оголошення та проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду.

За даними обліку Комісії, на сьогодні у Вищому антикорупційному суді вакантними є 25 посад суддів, з яких в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду – 10 посад суддів.

Обговоривши питання порядку денного, Комісія дійшла висновку про необхідність оголошення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді.

Керуючись статтями 79, 81, 93 та 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

1. Оголосити конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, з яких до:

Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції – 15 посад суддів;

Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – 10 посад суддів.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду згідно з додатком 1.

3. Затвердити текст оголошення про проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду згідно з додатком 2.

4. Розмістити оголошення про проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду на офіційному вебсайті Комісії, вебпорталі судової влади та опублікувати в газеті «Голос України».

5. Питання допуску до участі у конкурсі на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду вирішити у складі постійних колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

6. Питання формування рейтингу та рекомендування для призначення кандидатів на посаду судді розглянути пленарним складом Комісії.

Головуючий                                                                                Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                             М.Б. Богоніс

                                                                                                     Л.М. Волкова

                                                                                                     В.О. Гацелюк

                                                                                                     Р.А. Кидисюк

                                                                                                     Н.Р. Кобецька

                                                                                                     О.Л. Коліуш

                                                                                                     Р.І. Мельник

                                                                                                     О.С. Омельян

                                                                                                     А.В. Пасічник

                                                                                                     Р.Б. Сабодаш

                                                                                                     Р.М. Сидорович

                                                                                                     С.Ю. Чумак

                                                                                                     Г.М. Шевчук