X

Про дослідження досьє та проведення співбесіди в межах кваліфікаційного оцінювання судді Арбузинського районного суду Миколаївської області Догарєвої Ірини Олегівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
13.12.2023
48/ко-23
Про дослідження досьє та проведення співбесіди в межах кваліфікаційного оцінювання судді Арбузинського районного суду Миколаївської області Догарєвої Ірини Олегівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі тимчасової колегії:

головуючого – Омельяна О.С.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Кидисюка Р.А. (доповідач),

дослідивши досьє та провівши співбесіду в межах кваліфікаційного оцінювання судді Арбузинського районного суду Миколаївської області Догарєвої Ірини Олегівни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з підпунктом 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Частинами першою та другою статті 83 Закону визначено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом критеріями.

Критеріями кваліфікаційного оцінювання є:

1) компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо);

2) професійна етика;

3) доброчесність.

Відповідно до частини першої статті 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

1) складення іспиту;

2) дослідження досьє та проведення співбесіди.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Згідно з пунктами 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі – Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та в сукупності.

Рішенням Комісії від 07 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Арбузинського районного суду Миколаївської області Догарєвої Ірини Олегівни.

Догарєва І.О. склала анонімне письмове тестування, за результатами якого набрала 84,375 бала. За результатами виконаного практичного завдання Догарєва І.О. набрала 94,5 бала. На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 178,875 бала.

Рішенням Комісії від 27 липня 2018 року № 182/зп-18 суддю Догарєву І.О. допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 12 грудня 2018 року № 313/зп-18 запроваджено тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Догарєва І.О. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок від 23 лютого 2019 року та визначено рівні показників критеріїв особистісної, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 20 липня 2023 року № 34/зп-23 з метою продовження процедур оцінювання, передбачених Законом, вирішено здійснити повторний автоматизований розподіл справ між членами Комісії стосовно осіб, п’ятирічний строк призначення яких на посаду судді закінчився.

Відповідно до протоколу повторного розподілу між членами Комісії від 25 липня 2023 року справу Догарєвої І.О. розподілено члену Комісії Кидисюку Р.А.

Співбесіду з Догарєвою І.О. призначено на 13 грудня 2023 року.

Статтею 87 Закону визначено, що з метою сприяння Комісії у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності (далі – ГРД), яка, зокрема, надає Комісії інформацію стосовно судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав – висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Пунктом 120 розділу II Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 19 жовтня 2023 року № 119/зп-23), передбачено, що висновок або інформація ГРД розглядаються Комісією під час проведення співбесіди та дослідження досьє судді (кандидата на посаду судді) на відповідному засіданні з метою встановлення наявності або спростування обґрунтованого сумніву щодо відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики.

05 грудня 2023 року ГРД затверджено рішення про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації, відповідно до якого ГРД виявила дані, які не є самостійною підставою для висновку, однак є такими, що характеризують суддю та можуть бути використані під час оцінювання.

ГРД звертає увагу на такі обставини:

1) у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік суддя зазначила, що ОСОБА_1 (чоловік судді до 17 січня 2019 року) 15 березня 2019 року набув право власності на автомобіль «Mazda 323» 1998 року випуску, вона має право користування цим автомобілем. Потребує уточнення реальна дата набуття права на автомобіль;

2) згідно з інформацією з декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік чоловік судді ОСОБА_1 має право користування житловим будинком площею 46,8 м2 у м. Вознесенськ, дата набуття права – 31 серпня 1995 року. Проте суддя не зазначила цей житловий будинок у деклараціях за 2015 та 2016 роки;

3) у 2019 році суддя задекларувала автомобіль «Mazda 323» 1998 року випуску, вартістю 46 629 грн, що на дату набуття за офіційним курсом НБУ становить 1 745 доларів США. На думку ГРД, у 2019 році вартість такого автомобіля могла бути вищою;

4) суддя 11 листопада 2011 року притягалась до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Водночас в анкеті судді суддя вказує, що не притягалась до адміністративної відповідальності.

Суддя Догарєва І.О. надала Комісії пояснення від 11 грудня 2023 року щодо рішення ГРД про надання інформації, у яких зазначила, зокрема, що реальною датою набуття ОСОБА_1 права власності на автомобіль є 15 березня 2019 року, як вказано в декларації. На підтвердження зазначеного до пояснень долучено копію повідомлення Територіального сервісного центру 4844 Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (далі – ТСЦ 4844 РСЦ МВС в Миколаївській області) від 15 лютого 2020 року № 31/14/4-Д-02, копію повідомлення ТСЦ 4844 РСЦ МВС в Миколаївській області від 08 грудня 2023 року № 31/Д-02-14-4 та копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Суддя пояснила, що ОСОБА_1 зареєстрований за місцем проживання його батьків, однак тривалий час не проживає в цьому будинку. Із 2015 року та надалі не існує жодних письмових чи інших угод, які надають йому право користування цим майном. Тому, складаючи декларації за 2015 та 2016 роки, вона була переконана, що підстави декларувати право користування її чоловіком будинком за зареєстрованим місцем проживання відсутні. Водночас суддя не приховувала вказані відомості, оскільки зазначала у деклараціях зареєстроване місце проживання ОСОБА_1. Після опублікування відповідних роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції суддя вказувала право ОСОБА_1 користуватись житлом за зареєстрованим місцем проживання. Також зазначала, що фактично вказане майно в його користуванні не перебуває.

Стосовно вартості автомобіля «Mazda 323» на дату набуття ОСОБА_1 права власності – 15 березня 2019 року, то таку вартість вказано Догарєвою І.О. на підставі відомостей із повідомлення ТСЦ 4844 РСЦ МВС в Миколаївській області від 15 лютого 2020 року № 31/14/4-Д-02. На момент придбання автомобіль не був у технічно та косметично гарному стані, мав корозійні пошкодження, пошкодження лакофарбового покриття та інші недоліки.

Заповнюючи пункт 5 розділу 3 Анкети судді від 19 червня 2018 року, Догарєва І.О. вважала, що їй необхідно зазначити – «не притягувалася до адміністративної відповідальності», оскільки постанову суду про притягнення її до адміністративної відповідальності винесено 01 листопада 2011 року, і на час заповнення Анкети суддя вважалася такою, що не була піддана адміністративному стягненню, а також, зважаючи на значний проміжок часу з моменту винесення постанови та на відсутність роз’яснень щодо порядку заповнення Анкети судді, зокрема часового проміжку, який мають охоплювати вказані в цьому пункті відомості.

Дослідивши досьє судді, надану ГРД інформацію та результати співбесіди із суддею, під час якої вивчено питання про відповідність судді Арбузинського районного суду Миколаївської області Догарєвої І.О. критеріям кваліфікаційного оцінювання, Комісія дійшла таких висновків.

Главою 2 розділу ІІ Положення визначено показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

І. За критеріями компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя загалом набрала 390,875 бала.

За критерієм професійної компетентності Догарєву І.О. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1–5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Догарєву І.О. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6–7 глави 2 розділу II Положення.

Загалом за критерієм професійної компетентності Догарєва І.О. набрала 230,875 бала, з яких:

  • 84,375 бала – рівень знань у сфері права, який оцінено за результатами складеного Догарєвою І.О. анонімного письмового тестування;
  • 94,5 бала – рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні, який оцінено за результатами виконаного Догарєвою І.О. практичного завдання;
  • 50 балів – ефективність здійснення правосуддя. Комісією надано оцінку рівню навантаження судді порівняно з іншими суддями у відповідному суді, кількості скасованих та змінених судових рішень, а також випадкам порушень суддею строків надсилання тексту судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень;
  • 2 бали – діяльність щодо підвищення фахового рівня. Комісією враховано діяльність судді щодо підготовки та підвищення кваліфікації впродовж перебування на посаді, участь у професійних заходах (дискусіях, круглих столах, конференціях тощо).

На підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди Догарєва І.О. за критерієм особистої компетентності отримала 72 бали, за критерієм соціальної компетентності – 88 балів.

ІІ. За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 148 балів. За цим критерієм Догарєву І.О. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

ІІІ. За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 158 балів. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

Стосовно наданої ГРД інформації Комісія вважає пояснення судді під час співбесіди достатніми та такими, що повністю спростовують будь-які обґрунтовані сумніви в невідповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області Догарєва І.О. набрала 696,875 бала, що становить більше 69,6875 відсотка від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Таким чином, Комісія дійшла висновку про відповідність судді Арбузинського районного суду Миколаївської області Догарєвої І.О. займаній посаді.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83–86, 88, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

1. Визначити, що суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області Догарєва Ірина Олегівна за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді набрала 696,875 бала.

2. Визнати суддю Арбузинського районного суду Миколаївської області Догарєву Ірину Олегівну такою, що відповідає займаній посаді.

Головуючий                                                                                                                      О.С. Омельян

Члени Комісії:                                                                                                                  М.Б. Богоніс

                                                                                                                                          Р.А. Кидисюк