X

9/зп-23

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
15.06.2023
Дата надходження документа: 
15.06.2023
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
15.06.2023
9/зп-23
Про розгляд заяви члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Богоноса Михайла Богдановича щодо самовідводу від прийняття рішень у складі Комісії щодо добору на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Волкової Л.М., Гацелюка В.О., Кидисюка Р.А., Кобецької Н.Р., Коліуша О.Л., Мельника Р.І., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Сидоровича Р.М., Чумака С.Ю., Шевчук Г.М.,

розглянувши заяву члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Богоноса Михайла Богдановича щодо самовідводу від прийняття рішень у складі Комісії щодо добору на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17,

встановила:

Рішенням Вищої ради правосуддя від 01 червня 2023 року № 595/0/15-23 Богоноса Михайла Богдановича призначено на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, з 12 червня 2023 року зараховано до штату Комісії.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду, участь в якому бере дружина Богоноса М.Б. – Богоніс Наталія Ярославівна.

12 червня 2023 року членом Комісії Богоносом М.Б. подано заяву про врегулювання потенційного конфлікту інтересів щодо добору кандидатів на посаду судді, оголошеного рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17, шляхом відводу його від прийняття рішень у складі Комісії стосовно цього добору.

Розглянувши заяву, Комісія встановила таке.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24 червня 2019 року № 107/зп-19 призначено кваліфікаційний іспит у межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17.

Згідно з пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припинено; Вища кваліфікаційна комісія суддів України протягом двох місяців з дня формування її нового складу завершує процедуру добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17.

Відповідно до статей 70, 72 та 78 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кваліфікаційний іспит є завершальною стадією добору на посаду судді та проводиться шляхом складення кандидатом на посаду судді письмового анонімного тестування та виконання анонімного письмового практичного завдання з метою виявлення рівня знань, практичних навичок та умінь у застосуванні закону та веденні судового засідання.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 01 серпня 2019 року № 141/зп-19 до виконання анонімних письмових практичних завдань допущено 368 кандидатів на посаду судді.

У визначені Комісією дати участь у виконанні практичних завдань взяло 368 кандидатів на посаду судді:

  1. з адміністративної спеціалізації – 342 кандидати на посаду судді;
  2. з господарської спеціалізації – 321 кандидат на посаду судді;
  3. із загальної спеціалізації – 365 кандидатів на посаду судді.

На виконання частини п’ятої статті 78 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03 жовтня 2018 року № 211/зп-18 (зі змінами) затверджено Положення про складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів на посаду судді (далі – Положення).

Згідно з пунктом 6 розділу І Положення іспит проводиться шляхом складення письмового анонімного тестування (далі – тестування) та виконання анонімного письмового практичного завдання (далі – практичне завдання) зі спеціалізації місцевого загального суду та/або місцевого адміністративного суду та/або місцевого господарського суду на вибір кандидата на посаду судді.

Відповідно до пункту 13 розділу ІІ Положення сукупність завдань для відповідного етапу іспиту становить базу, яка затверджується Комісією та завантажується до програмного забезпечення, що використовується Комісією для формування завдань відповідного етапу іспиту, забезпечення деперсоніфікації екзаменаційних матеріалів з метою їх перевірки та проведення їх оцінювання (далі – програмне забезпечення Комісії).

Пунктом 3 розділу VI «Визначення результатів іспиту» Положення встановлені стадії та черговість визначення кодованих результатів етапу іспиту:

1) відкриття сейф-пакетів із роботами учасників (бланками відповідей або зошитами для виконання практичного завдання);

2) сканування робіт (бланків відповідей або зошитів для виконання практичного завдання) та завантаження скан-копій до програмного забезпечення Комісії;

3) опрацювання, перевірка та оцінювання робіт;

4) оприлюднення кодованих результатів відповідного етапу іспиту.

Пунктами 5 – 10 розділу VI «Визначення результатів іспиту» Положення визначено:

5. Опрацювання, перевірка та оцінювання кодованих робіт учасників іспиту проводиться з використанням програмного забезпечення Комісії, в якому на цей момент відсутня інформація про згенеровані для учасників індивідуальні коди.

6. Перевірка виконаних учасниками іспиту практичних завдань здійснюється членами Комісії та/або відповідними фахівцями у складі екзаменаційної комісії, затвердженої Комісією.

7. Кодовані результати відповідного етапу іспиту затверджуються Комісією й оприлюднюються на її офіційному веб-сайті не пізніше наступного робочого дня після їх затвердження.

8. Під час затвердження кодованих результатів іспиту Комісія вирішує питання щодо робіт, які не було розпізнано або виявлено програмним забезпеченням, а також протоколів реєстрації порушень порядку, складених під час іспиту (за наявності таких випадків).

За результатами розгляду протоколу Комісія може ухвалити рішення про припинення участі особи в іспиті та визнання її такою, що не склала іспиту.

9. Розгляд питання щодо порушень учасниками іспиту порядку складення іспиту (за наявності таких випадків) здійснюється до моменту декодування робіт відповідного етапу іспиту.

10. Результати відповідного етапу іспиту декодуються після проведення оцінювання всіх його завдань.

Отже, результати проведеного іспиту, зокрема виконання практичного завдання, визначаються членами Комісії за результатами перевірки кодованих робіт, персоніфікація (декодування) яких здійснюється лише після оцінювання всіх завдань, що унеможливлює у будь-який спосіб впливати на перевірку та оцінку конкретної роботи членом Комісії.

У зв’язку з викладеним Комісія дійшла висновку, що підстави для відводу Богоноса Михайла Богдановича від прийняття рішень у складі Комісії щодо добору на посаду судді, оголошеного рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17, відсутні,  тому в задоволенні заяви слід відмовити.

Керуючись статтями 92, 93, 100, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

відмовити члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Богоносу Михайлу Богдановичу у відведенні від прийняття рішень у складі Комісії щодо добору на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17.

 

Головуючий                                                                         Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                      Л.М. Волкова

                                                                                              В.О. Гацелюк

                                                                                              Р.А. Кидисюк

                                                                                              Н.Р. Кобецька

                                                                                              О.Л. Коліуш

                                                                                              Р.І. Мельник

                                                                                              А.В. Пасічник

                                                                                              Р.Б. Сабодаш

                                                                                              Р.М. Сидорович

                                                                                              С.Ю. Чумак

                                                                                              Г.М. Шевчук