X

9/вс-24

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
30.04.2024
Дата надходження документа: 
30.04.2024
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
30.04.2024
9/вс-24
Про розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23, Краснопольської Людмили Петрівни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Михайла БОГОНОСА (доповідач),

членів Комісії: Надії КОБЕЦЬКОЇ, Галини ШЕВЧУК,

розглянувши питання про допуск до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23, Краснопольської Людмили Петрівни,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, з яких до: Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції – 15 посад суддів; Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – 10 посад суддів (далі – Конкурс).

Особливості проведення Комісією конкурсу на зайняття вакантної посади судді Вищого антикорупційного суду визначено статтею 79-3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Згідно з частиною третьою статті 79-3 Закону з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

1) письмову заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання;

2) документи, визначені пунктами 2–13 частини першої статті 72 цього Закону;

3) документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 72 Закону  особа, яка виявила намір стати суддею, для участі у доборі на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України: декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності кандидата на посаду судді.

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Рішенням Комісії від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23 затверджено текст Оголошення про проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Оголошення) та Умови проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Умови проведення Конкурсу).

Підпунктами 4–5 пункту 6 Оголошення визначено, що для участі в Конкурсі кандидат на посаду судді має подати заяву згідно з додатком 3 до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (зі змінами), з якою необхідно надати декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді; декларацію доброчесності кандидата на посаду судді.

Документи, передбачені підпунктами 2–16 пункту 6 Оголошення, оформлюються у вигляді додатка до заяви і мають бути розміщені в порядку їх черговості, визначеному формою заяви.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені Оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 33, 69 та 81 Закону, а також статтею 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» вимогам до кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Подаючи декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності, кандидат на посаду судді повинен дотримуватись вимог Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності кандидата на посаду судді, затверджених рішенням Комісії від 24 вересня 2018 року № 205/зп-18 (у редакції рішення Комісії від 02 листопада 2023 року № 120/зп-23, зі змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії від 11 січня 2024 року № 1/зп-24), та Правил заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді, затверджених рішенням Комісії від 31 жовтня 2016 року № 137/зп-16 (зі змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії від 24 вересня 2018 року № 204/зп-18).

Так, абзацом третім пункту 5 Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності кандидата на посаду судді встановлено, що у декларації, яка подається вперше в межах відповідної процедури конкурсу кандидатом, який є суддею, зазначаються: 1) звітний період, за який подається декларація, – минулий рік; 2) твердження щодо обставин, які мали місце упродовж звітного періоду.

Пунктом 1 Правил заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді, визначено, що декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді подається особисто кандидатом шляхом її заповнення на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із зазначенням відомостей за останні п’ять календарних років.

Отже, обов’язковою умовою для допуску до першого етапу Конкурсу –кваліфікаційного оцінювання, є подання кандидатом у встановлений строк та спосіб належно оформлених документів, перелік яких передбачено правилами проведення Конкурсу. Коли ж йдеться про декларації доброчесності та родинних зв’язків кандидата, який є суддею, то декларація доброчесності повинна бути подана за 2023 рік, а декларація родинних зв’язків – за 2019–2023 роки.

Повертаючись до оцінки поданих кандидатом документів, Комісія встановила, що у визначений строк Краснопольською Л.П. не подано декларації доброчесності кандидата на посаду судді за 2023 рік та декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді за 2019–2023 роки. Подані нею документи стосуються інших звітних періодів (2022 рік та 2018–2022 роки відповідно).

Зазначені порушення відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді та Умов проведення Конкурсу є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Керуючись статтями 79-3, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Краснопольській Людмилі Петрівні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23.

Головуючий                                                                                                    Михайло БОГОНІС

Члени Комісії:                                                                                                Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                                                           Галина ШЕВЧУК