X

97/зп-23

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
20.09.2023
Дата надходження документа: 
20.09.2023
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
20.09.2023
97/зп-23
Про відрядження суддів до Котовського міськрайонного суду Одеської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Першої палати:

головуючого – Шевчук Г.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Гацелюка В.О., Кобецької Н.Р., Мельника Р.І., Пасічника А.В.,

розглянувши питання про відрядження суддів до Котовського міськрайонного суду Одеської області,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 23 серпня 2023 року (за вх. № 32дпс-146/23) надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про наявність підстав для відрядження 2 (двох) суддів до Котовського міськрайонного суду Одеської області у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження в цьому суді.

За інформацією ДСА України, у штаті Котовського міськрайонного суду Одеської області 9 (дев’ять) посад суддів, фактично перебувають на посадах 4 (чотири) судді.

Суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Ващук О.В. ІНФОРМАЦІЯ_1.

Нормативний час, який потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за І півріччя 2023 року, становить у середньому по Україні 190 днів для одного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20).

У Котовському міськрайонному суді Одеської області нормативний час розгляду справ є більшим за середній по Україні та становить 300 днів для одного повноважного судді, що дає ДСА України підстави стверджувати про наявність у суді надмірного навантаження.

Вирішення питання врегулювання нормативного часу для розгляду справ у Котовському міськрайонному суді Одеської області можливе за умови відрядження до цього суду 2 (двох) суддів.

Відповідно до протоколу розподілу між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 серпня 2023 року доповідачем за вказаним повідомленням ДСА України визначено члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Шевчук Г.М.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Згідно з вимогами пункту 1 розділу III Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого  рішенням  Вищої  ради  правосуддя  від  24  січня  2017 року № 54/0/15-17 (далі – Порядок), питання щодо внесення до Вищої ради правосуддя подання про відрядження суддів до Котовського міськрайонного суду Одеської області для здійснення правосуддя призначено до розгляду на 20 вересня 2023 року.

Відповідно до вимог пункту 2 розділу III Порядку на офіційному вебсайті Комісії 28 серпня 2023 року розміщено оголошення про призначення до розгляду зазначеного питання, у якому вказано семиденний строк із дня оприлюднення цього оголошення для надання суддями, які виявили бажання бути відрядженими до вказаного суду, документів, визначених пунктом 5 розділу ІІІ Порядку.

Протягом зазначеного в оголошенні строку жоден суддя не надав згоди на відрядження до Котовського міськрайонного суду Одеської області.

Згідно з абзацом першим пункту 15 розділу ІІІ Порядку, якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не отримано згоди судді на відрядження у строки, встановлені пунктами 2, 3 розділу ІІІ Порядку, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді або продовження строку розгляду такого питання.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні в Комісії матеріали, з метою врегулювання навантаження та забезпечення належних умов доступу до правосуддя в Котовському міськрайонному суді Одеської області Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку про продовження строку розгляду питання відрядження 2 (двох) суддів до Котовского міськрайонного суду Одеської області до 20 жовтня 2023 року.

Керуючись статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

продовжити строк розгляду питання відрядження 2 (двох) суддів до Котовського міськрайонного суду Одеської області до 20 жовтня 2023 року.

Головуючий                                                                                                               Г.М Шевчук

Члени Комісії:                                                                                                          М.Б. Богоніс

                                                                                                                                 В.О. Гацелюк

                                                                                                                                 Н.Р. Кобецька

                                                                                                                                 Р.І. Мельник

                                                                                                                                 А.В. Пасічник