X

97/ас-24

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
04.03.2024
Дата надходження документа: 
04.03.2024
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
04.03.2024
97/ас-24
Про розгляд питання допуску Павлюк Олени Олексіївни до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Романа ІГНАТОВА,

членів Комісії: Ярослава ДУХА, Олексія ОМЕЛЬЯНА (доповідач),

розглянувши питання допуску Павлюк Олени Олексіївни до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67 (далі – Конкурс).

Згідно з пунктом 5 зазначеного рішення питання допуску до участі в Конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах вирішуються колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особливості проведення Комісією конкурсу на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду визначено статтею 79-3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу, затверджених рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року  94/зп-23, до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені цим оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

У визначений строк до Комісії із заявою про участь в Конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання звернулася Павлюк Олена Олексіївна.

Кандидат у своїй заяві просила допустити її до участі в Конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 1 частини першої статті 28 Закону, тобто має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років.

Перевіривши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Указом Президента України від 07 липня 2020 року № 268/2020 Павлюк Олену Олексіївну призначено на посаду судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області.

Згідно з частиною четвертою статті 81 Закону (у редакції станом на момент подання кандидатом документів) з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

1) письмову заяву про участь у Конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання;

2) документи, визначені пунктами 2 – 13 частини першої статті 71 Закону;

3) документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 Закону відповідно.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 71 Закону (у редакції станом на момент подання кандидатом документів) для участі в доборі кандидат на посаду судді подає копію трудової книжки, послужного списку (за наявності) або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді.

Натомість Павлюк Олена Олексіївна не подала Комісії документів, які б підтверджували необхідний п’ятирічний стаж роботи на посаді судді, що є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в Конкурсі на посаду судді апеляційного суду.

Керуючись статтями 79-3, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Комісія одноголосно

вирішила:

відмовити Павлюк Олені Олексіївні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами).

 

Головуючий                                                                                                    Роман ІГНАТОВ

Члени Комісії:                                                                                               Ярослав ДУХ

                                                                                                                         Олексій ОМЕЛЬЯН