X

88/зп-23

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
14.09.2023
Дата надходження документа: 
14.09.2023
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
14.09.2023
88/зп-23
Про розгляд заяви члена ВККСУ Омельяна О.С. щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Волкової Л.М., Гацелюка В.О., Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л., Мельника Р.І., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Сидоровича Р.М., Чумака С.Ю., Шевчук Г.М.,

розглянувши заяву члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Омельяна Олексія Сергійовича про врегулювання потенційного конфлікту інтересів,

встановила:

Рішенням Вищої ради правосуддя від 01 червня 2023 року № 602/0/15-23 Омельяна Олексія Сергійовича призначено на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Із 22 червня 2023 року Омельяна О.С. зараховано до штату Комісії.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 09 серпня 2019 року № 154/зп-19 оголошено конкурс на зайняття 346 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 285, в апеляційних судах з розгляду господарських справ – 31, в апеляційних судах з розгляду адміністративних справ – 30, участь у якому бере Омельян О.С.

22 червня 2023 року членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Омельяном О.С. подано заяву, зокрема, про врегулювання потенційного конфлікту інтересів щодо конкурсу на вакантну посаду судді апеляційного суду, оголошеного рішенням Комісії від 09 серпня 2019 року № 154/зп-19, шляхом відводу його від участі у складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в ухваленні рішень у межах цього конкурсу.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 12 липня 2023 року № 19/зп-23 розгляд заяви члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Омельяна О.С. про відвід від прийняття рішень у складі Комісії, зокрема, в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного рішенням Комісії від 09 серпня 2019 року № 154/зп-19, відкладено до прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про продовження конкурсів.

До порядку денного засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі 14 вересня 2023 року включені питання про скасування конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 09 серпня 2019 року № 154/зп-19.

Розглянувши заяву Омельяна О.С., Комісія встановила таке.

Відповідно до частин першої, третьої статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII (далі – Закон) Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України. Вища кваліфікаційна комісія суддів України складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці.

Статтею 81 Закону визначено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить за спеціальною процедурою конкурс на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII (далі – Закон № 1700-VII) потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону № 1700-VII, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані: вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Частиною другою статті 29 Закону № 1700-VII визначено, що особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

Згідно з частинами першою та третьою статті 100 Закону член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не має права брати участь у розгляді питання та ухваленні рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо наявні дані про конфлікт інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності.

За наявності таких обставин член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повинен заявити самовідвід. Із тих самих підстав відвід члену Комісії можуть заявити особи, щодо яких або за поданням яких розглядається питання.

Рішення про відвід (самовідвід) ухвалюється більшістю голосів членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які беруть участь у засіданні. Голосування проводиться за відсутності члена Комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).

З огляду на викладене Комісія дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заяви Омельяна О.С. про врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення ним повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо конкурсу на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду, оголошеного рішенням Комісії від 09 серпня 2019 року № 154/зп-19, шляхом відведення його від участі у складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в ухваленні рішень у межах цього конкурсу.

Керуючись статтями 92, 93, 100, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статтями 1, 28, 29 Закону України «Про запобігання корупції», Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

заяву Омельяна Олексія Сергійовича про врегулювання потенційного конфлікту інтересів задовольнити та відвести його від участі у складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в ухваленні рішень у межах конкурсу на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду, оголошеного рішенням Комісії від 09 серпня 2019 року № 154/зп-19.

Головуючий                                                                                   Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                                М.Б. Богоніс

                                                                                                       Л.М. Волкова

                                                                                                       В.О. Гацелюк

                                                                                                       Р.А. Кидисюк

                                                                                                       О.Л. Коліуш

                                                                                                       Р.І. Мельник

                                                                                                       А.В. Пасічник

                                                                                                       Р.Б. Сабодаш

                                                                                                        Р.М. Сидорович

                                                                                                       С.Ю. Чумак

                                                                                                       Г.М. Шевчук