X

83/дс-24

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
01.02.2024
Дата надходження документа: 
01.02.2024
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
01.02.2024
83/дс-24
Про проведення співбесіди з переможницею конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23, Кузьменко Тетяною Олексіївною

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі тимчасової колегії:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА (доповідач),

членів Комісії: Романа КИДИСЮКА, Олега КОЛІУША,

провівши співбесіду з переможницею конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23, Кузьменко Тетяною Олексіївною,

встановила:

Стислий виклад інформації про кандидатку.

Кузьменко Тетяна Олексіївна, _____ рік народження, громадянка України.

У 2004 році Кузьменко Т.О. закінчила Академію адвокатури України та отримала дипломом спеціаліста за спеціальністю правознавство.

Відповідно до державного сертифіката володіє державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня.

Стаж професійної діяльності у сфері права на момент подання заяви про допуск до участі в конкурсі становив понад 16 років.

Інформація про етапи добору та конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.

Рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду.

Кузьменко Т.О. 05 травня 2017 року подала заяву про допуск до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Рішенням Комісії від 25 вересня 2017 року № 75/дс-17 Кузьменко Т.О. допущено до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду та складення відбіркового іспиту як особу, яка не має трирічного стажу роботи на посаді помічника судді.

Рішенням Комісії від 07 червня 2018 року № 254/дс-18 Кузьменко Т.О. визнано такою, що за результатами спеціальної перевірки відповідає установленим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII (далі – Закон) вимогам до кандидата на посаду судді.

Рішенням Комісії від 01 серпня 2023 року № 45/зп-23 продовжено термін дії результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого загального, адміністративного, господарського судів, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та затверджено резерв кандидатів на заміщення вакантних посад суддів.

Рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів. Встановлено загальний порядок та строки подання кандидатами заяв та документів для участі в конкурсі, затверджено умови проведення конкурсу на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів, та визначено, що питання допуску до участі в конкурсі вирішується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у складі колегій.

До Комісії 28 вересня 2023 року звернулась Кузьменко Т.О. із заявою щодо допуску до участі в оголошеному конкурсі як особа, яка відповідає вимогам статті 69 Закону, перебуває в резерві на заміщення вакантних посад суддів та не займає суддівської посади.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ заяву Кузьменко Т.О. передано на розгляд члену Комісії Сидоровичу Р.М.

Рішенням Комісії від 01 грудня 2023 року № 11/дс-23 Кузьменко Т.О. допущено до участі в оголошеному конкурсі.

Рішенням Комісії від 12 грудня 2023 року № 167/зп-23 затверджено та оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих господарських судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23. Зокрема, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді Господарського суду Чернігівської області, у якому Кузьменко Т.О. займає переможну позицію.

Комісією 01 лютого 2024 року проведено співбесіду з Кузьменко Т.О.

Джерела права та їх застосування.

Відповідно до частини третьої статті 127 Конституції України на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.

Згідно з пунктом 58 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошений рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09 грудня 2023 року № 3511-IX.

Частиною першою статті 69 Закону визначено, що на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Частинами першою та другою статті 795 Закону передбачено, що після визначення переможця конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своєму засіданні проводить з ним співбесіду. За результатами співбесіди Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про рекомендацію або про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді.

Відповідно до частини п’ятої статті 795 Закону конкурс на зайняття вакантної посади судді завершується ухваленням Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про рекомендацію про призначення кандидатів суддями.

Згідно з частиною шостою статті 795 Закону за результатами конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України надсилає до Вищої ради правосуддя відповідно до кількості вакантних посад суддів рекомендації про призначення кандидатів суддями.

Висновок Комісії за результатами проведеної співбесіди.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє в системі правосуддя України, основною метою якого є формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів.

На етапах добору та призначення на посаду судді, визначених Законом, встановлюються відповідність кандидата передбаченим Конституцією України та Законом вимогам, зокрема критеріям доброчесності і професійної етики. Комісія має перевірити наявність інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку із призначенням кандидата на посаду судді. Ці заходи об’єднані метою забезпечити авторитет та довіру до судової влади, що формуються залежно від персонального складу осіб, які призначаються на посади суддів.

Під час співбесіди з кандидаткою та дослідження досьє Комісією встановлено її належність до громадянства України, перевірено дотримання вікового та професійного цензу, а також надано оцінку документу про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до визначеного стандарту.

Комісією не отримано інформації про кандидатку, яка б породжувала обґрунтовані сумніви у незалежності, чесності, неупередженості, непідкупності, сумлінності, у дотриманні нею етичних норм, у бездоганній поведінці у професійній діяльності та особистому житті, а також щодо законності джерел походження її майна, відповідності рівня життя кандидатки на посаду судді або членів сім’ї задекларованим доходам.

Отже, за результатами проведеної із Кузьменко Т.О. співбесіди Комісія дійшла висновку про її відповідність вимогам до кандидатів, визначеним Конституцією України та Законом, що є підставою для ухвалення рішення про рекомендування кандидата для призначення на посаду судді Господарського суду Чернігівської області.

Керуючись статтями 69, 795, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

рекомендувати призначити Кузьменко Тетяну Олексіївну на посаду судді Господарського суду Чернігівської області.

 

 

Головуючий                                                                            Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                        Людмила ВОЛКОВА

                                                                                               Роман КИДИСЮК