X

70/зп-23

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
06.09.2023
Дата надходження документа: 
06.09.2023
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
06.09.2023
70/зп-23
Про відрядження судді до Лугинського районного суду Житомирської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Першої палати:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Гацелюка В.О., Мельника Р.І., Пасічника А.В., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання про відрядження судді до Лугинського районного суду Житомирської області,

встановила:

До Вищої ради правосуддя 24 травня 2023 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про необхідність розгляду питання щодо відрядження 1 (одного) судді до Лугинського районного суду Житомирської області у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у цьому суді.

У повідомленні зазначено, що наказом ДСА України від 08 серпня 2017 року № 843 «Про визначення кількості суддів у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, міста Києва» в Лугинському районному суді Житомирської області визначено 5 (п’ять) посад суддів, фактично перебувають на посадах 4 (чотири) судді. Однак повноваження суддів Гребенюка В.В., Данчука В.В., Денисюк І.І., Свинченко Г.Д. припинено у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку, на який їx було призначено, тому правосуддя в Лугинському районному суді Житомирської області не здійснюється.

За інформацією ДСА України, нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за І квартал 2023 року, становить у середньому по Україні 91 день для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ.

ДСА України вважає, що вирішення питання відновлення доступу до правосуддя та врегулювання часу розгляду справ у Лугинському районному суді Житомирської області можливе за умови відрядження до цього суду 1 (одного) судді. У такому разі нормативний час розгляду справ становитиме 23 дні на одного суддю.

У повідомленні ДСА України просить врахувати, що відрядження суддів із судів, територіальну підсудність яких змінено, не вплине на доступ до правосуддя в цих судах.

Пунктом 2-2 розділу І Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами) (далі – Порядок), передбачено, що в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про відрядження судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі повідомлення Державної судової адміністрації України.

01 червня 2023 року сформовано повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Указане стало підставою для передачі Вищою радою правосуддя до Комісії матеріалів та документів, зокрема про відрядження суддів, розгляд яких не завершено.

Відповідно до протоколу розподілу між членами Комісії від 11 липня 2023 року доповідачем за повідомленням ДСА України про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Лугинського районного суду Житомирської області (єдиний унікальний номер справи 32дпс-7/23) визначено члена Комісії Богоноса М.Б.

Абзацом шостим розділу VII Порядку визначено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України невідкладно продовжує розгляд матеріалів про відрядження судді та про дострокове закінчення відрядження судді, розгляд яких не завершено Вищою радою правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, та завершує його протягом розумного строку.

На виконання вимог, визначених пунктом 2 розділу ІІІ Порядку, 19 липня 2023 року на офіційному вебсайті Комісії розміщено оголошення про розгляд питання щодо внесення подання про відрядження судді (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Лугинського районного суду Житомирської області. В оголошенні, крім іншого, вказано семиденний строк для подання згоди  на відрядження, який закінчився 26 липня 2023 року.

Протягом зазначеного в оголошенні строку, жоден суддя не надав згоди на відрядження до Лугинського районного суду Житомирської області.

У зв’язку з цим Комісією ухвалено рішення № 48/зп-23 від 9 серпня 2023 року про продовження строку розгляду питання про відрядження 1 (одного) судді до Лугинського районного суду Житомирської області до 08 вересня 2023 року, про що на офіційному вебсайті Комісії розміщено відповідне оголошення.

У вказаному оголошені зазначено про необхідність подачі до Комісії документів, у тому числі згоди на відрядження, в семиденний строк з дня оприлюднення цього оголошення, тобто до 17 серпня 2023 року.

Упродовж зазначеного строку жоден суддя не виявив бажання бути відрядженим до Лугинського районного суду Житомирської області.

Абзацом другим пункту 11 розділу ІІІ Порядку передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді у разі відсутності суддів, які виявили бажання бути відрядженими до іншого суду.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні в Комісії матеріали, врахувавши, що строк розгляду питання про відрядження судді до Лугинського районного суду Житомирської області вже продовжувався, проте відповідної згоди від суддів не надійшло, Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку про необхідність залишення без розгляду повідомлення про необхідність розгляду питання відрядження 1 (одного) судді до Лугинського районного суду Житомирської області.

Керуючись статтями 55, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

залишити без розгляду та повернути до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання відрядження 1 (одного) судді до Лугинського районного суду Житомирської області.

Головуючий                                                                                   Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                                М.Б. Богоніс

                                                                                                       В.О. Гацелюк

                                                                                                       Р.І. Мельник

                                                                                                       А.В. Пасічник

                                                                                                       Г.М. Шевчук