X

68/ко-23

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
18.12.2023
Дата надходження документа: 
18.12.2023
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
18.12.2023
68/ко-23
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Дзержинського міського суду Донецької області Довженко Ольги Віталіївни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Гацелюка В.О.,

членів Комісії: Коліуша О.Л., Мельника Р.І. (доповідач),

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Дзержинського міського суду Донецької області Довженко Ольги Віталіївни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Указом Президента України від 29 вересня 2016 року № 425/2016 Довженко О.В. призначено на посаду судді Дзержинського міського суду Донецької області строком на п’ять років.

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Суддею Дзержинського міського суду Донецької області Довженко О.В. подано до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України заяву щодо проведення стосовно неї кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді.

Рішенням Комісії від 26 квітня 2018 року № 99/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Дзержинського міського суду Донецької області Довженко О.В.

Згідно з частиною першою статті 83 Закону кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом критеріями.

Відповідно до частини другої статті 83 Закону критеріями кваліфікаційного оцінювання є:

1) компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо);

2) професійна етика;

3) доброчесність.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджено рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі – Положення).

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та у сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

  1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);
  2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 12 грудня 2018 року № 313/зп-18 призначено проведення тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей стосовно 2479 суддів у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Дзержинського міського суду Донецької області Довженко О.В.

За підсумком тестувань особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей психологом складено висновок від 23 лютого 2019 року стосовно судді Довженко О.В.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було припинено, що унеможливило завершення процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно Довженко О.В.

Відповідно до пункту 21 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує процедури кваліфікаційного оцінювання, розпочаті до набрання чинності Законом, за правилами, які діяли на день початку такого кваліфікаційного оцінювання. Судді, які за результатами цих процедур підтвердили свою здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді, не проходять процедуру кваліфікаційного оцінювання для підтвердження відповідності займаній посаді.

Повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України сформовано 01 червня 2023 року.

З метою вирішення питання щодо продовження процедур оцінювання, передбачених Законом, рішенням Комісії від 20 липня 2023 року № 34/зп-23 здійснено повторний автоматизований розподіл справ між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зокрема, стосовно осіб, п’ятирічний строк призначення яких на посаду судді закінчився.

Відповідно до протоколу повторного розподілу між членами Комісії від 25 липня 2023 року справу Довженко О.В. розподілено члену Комісії Мельнику Р.І.

Співбесіду з Довженко О.В. призначено на 18 грудня 2023 року.

Під час співбесіди та дослідження матеріалів суддівського досьє встановлено таке.

Главою 2 розділу II Положення визначено показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

Відповідність cудді критерію професійної компетентності оцінено за такими показниками:

  1. Рівень знань у сфері права оцінено за результатами анонімного письмового тестування – Довженко О.В. набрала 75,375 бала.
  2. Рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні оцінено за результатами виконаного практичного завдання – Довженко О.В. набрала 73 бали.

На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 148,375 бала, що становить 70,65 відсотка від максимально можливого бала, встановленого в межах цього іспиту.

Відповідно до пункту 9 розділу V Положення мінімально допустимий бал іспиту під час кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді – 50 відсотків від максимально можливого бала, встановленого у межах цього іспиту.

  1. Ефективність здійснення правосуддя оцінено за показниками: загальна кількість розглянутих справ; кількість скасованих судових рішень та підстави їх скасування; інформація про рішення, постановлені за участі судді, що були предметом розгляду міжнародними судовими установами та іншими міжнародними організаціями, за результатами якого було встановлено порушення Україною міжнародно-правових зобов’язань; кількість змінених судових рішень та підстави їх зміни; дотримання строків розгляду справ, зокрема кількість справ, розгляд яких триває понад встановлені законом строки; середня тривалість виготовлення повного тексту вмотивованого рішення, дотримання строків його виготовлення та оприлюднення в Єдиному державному реєстрі судових рішень; судове навантаження порівняно з іншими суддями у відповідному суді, регіоні з урахуванням інстанційності, спеціалізації суду та судді; підтверджена інформація щодо дотримання суддею засад і принципів здійснення правосуддя, встановлених процесуальним законом, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а також іншими міжнародно-правовими актами та зобов’язаннями; результати регулярного оцінювання; здійснення повноважень на адміністративних посадах, в органах суддівського врядування та самоврядування; інші дані щодо ефективності здійснення правосуддя суддею, отримані Комісією відповідно до Закону.

Комісією надано оцінку порушенню суддею строків надсилання тексту судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, кількості скасованих та змінених судових рішень, навантаженню судді порівняно з іншими суддями у відповідному суді. За результатами дослідження досьє і співбесіди з урахуванням пояснень судді цей показник оцінено у 70 балів.

  1. Діяльність щодо підвищення фахового рівня оцінено за показниками: підготовка та підвищення кваліфікації судді впродовж перебування на посаді; здійснення наукової та викладацької діяльності, участь у законопроєктній роботі; наявність наукових публікацій у сфері права; участь у професійних заходах (дискусіях, круглих столах, конференціях тощо); наявність наукового ступеня, вченого звання.

За результатами дослідження досьє і проведення співбесіди з урахуванням пояснень судді та наданих підтверджувальних документів Комісія оцінила цей показник у 1 бал.

Таким чином, критерій професійної компетентності оцінено Комісією у 219,375 бала.

Відповідність судді Довженко О.В. критерію особистої компетентності визначено за показниками тестувань таких особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, як: когнітивні якості особистості (логічне мислення; абстрактне мислення; вербальне мислення; загальний показник), емотивні якості особистості (стресостійкість; емоційна стабільність; контроль емоцій; контроль імпульсів; патопсихологічні ризики) та мотиваційно-вольові якості особистості (відповідальність; стійкість робочої мотивації; рішучість; дисциплінованість; кооперативність; здатність відстоювати власні переконання). Комісією оцінено ці показники на підставі висновку про підсумки тестувань, за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди у 56 балів.

Відповідність судді Довженко О.В. критерію соціальної компетентності визначено за показниками тестувань таких особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, як: комунікативність, організаторські здібності, управлінські властивості особистості, моральні риси особистості, а саме: чесність, порядність, розуміння і дотримання правил та норм, відсутність схильності до контрпродуктивних дій, дисциплінованість. Комісією оцінено ці показники на підставі висновку про підсумки тестувань, за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди у 68 балів.

Відповідність судді Довженко О.В. критерію професійної етики визначено за показниками тестувань таких особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, як: розуміння і дотримання правил та норм, здатність відстоювати власні переконання, дисциплінованість, повага до інших. Комісією оцінено ці показники на підставі висновку про підсумки тестувань, за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди у 40 балів.

Критерій професійної етики також встановлено за такими показниками, як: відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам; відповідність судді вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; політична нейтральність; дотримання поведінки, що забезпечує довіру до суддівської посади та авторитет правосуддя, дотримання суддівської етики, наявність обставин, передбачених пунктами 3, 5–8, 13 частини першої статті 106 Закону; інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію професійної етики. Комісією оцінено ці показники за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди у 140 балів.

Таким чином, критерій професійної етики оцінено Комісією у 180 балів.

Відповідність судді Довженко О.В. критерію доброчесності визначено за показниками тестувань таких особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, як: чесність і порядність; відсутність контрпродуктивних дій; відсутність схильності до зловживань. Комісією оцінено ці показники на підставі висновку про підсумки таких тестувань, за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди у 35 балів.

Критерій доброчесності також встановлено за такими показниками, як: відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї задекларованим доходам; відповідність способу (рівня) життя судді та членів його сім’ї задекларованим доходам; відповідність поведінки судді іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; наявність обставин, передбачених пунктами 1, 2, 9–12, 15–19 частини першої статті 106 Закону; наявність фактів притягнення судді до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про недоброчесність судді; наявність незабезпечених зобов’язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя суддею; інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію доброчесності. Комісією оцінено ці показники за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди у 130 балів.

Таким чином, критерій доброчесності оцінено Комісією у 165 балів.

Громадською радою доброчесності (далі – ГРД) 04 листопада 2023 року надіслано рішення про надання Комісії інформації стосовно судді Дзержинського міського суду Донецької області Довженко О.В. (далі – Рішення). ГРД вважає, що зазначені в Рішенні обставини ані кожна окремо, ані в сукупності не дають підстав для складення висновку про невідповідність судді Довженко О.В. критеріям доброчесності та професійної етики, але можуть бути враховані Комісією під час проведення процедур кваліфікаційного оцінювання.

ГРД повідомило про необґрунтоване отримання житлової субсидії матір’ю судді.

У майнових деклараціях із 2015 до 2020 роки суддя вказує свою матір ОСОБА_1 як члена сім’ї суб’єкта декларування. До 2019 року суддя не задекларувала жодного нерухомого майна, що належить її матері на праві власності, користування чи володіння. Лише з 2019 року Довженко О.В. декларує права своєї матері на користування квартирою в місті Новомосковськ.

Отже, на думку представника ГРД, ОСОБА_1, проживаючи із суддею в одній квартирі, отримувала субсидію на оплату житлово-комунальних послуг у 2017, 2019 та 2020 роках.

Під час співбесіди суддя пояснила, що у 2017 та 2020 роках вона не проживала спільно зі своєю матір’ю, а у 2018 та 2019 роках, проживаючи разом, не мала з матір’ю спільного бюджету. Указані обставини надавали можливість ОСОБА_1 отримувати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг у зазначений період.

Також у Рішенні зазначено про невідповідність у декларації судді за 2020 рік інформації щодо автомобіля «Suzuki Vitara» 2019 року випуску.

Відповідно до декларації за 2020 рік 05 травня 2020 року Довженко О.В. набула у власність транспортний засіб «Suzuki Vitara» 2019 року випуску за 500000 грн. Проте задекларованих суддею коштів станом на 05 травня 2020 року не було достатньо для придбання зазначеного автомобіля.

У розділі «Фінансові зобов’язання» декларації суддя вказала кредит у розмірі 4000000 грн, дата виникнення якого – 06 травня 2020 року, тобто на наступний день після придбання автомобіля. У розділі «Видатки» вона також задекларувала правочин – придбання рухомого майна вартістю 4000000 грн, дата вчинення – 06 травня 2020 року.

Стосовно вказаної інформації Довженко О.В. зазначила, що фактично автомобіль було придбано не 05, а 06 травня 2020 року, у розділі «Видатки» декларації нею зазначено меншу суму, оскільки не враховано завдаток, сплачений попередньо в розмірі, який декларуванню не підлягав.

Окрім того, у Рішенні йшлося про не зазначення Довженко О.В. у деклараціях інформації щодо права користування або права власності на житло.

У 2016-2017 роках суддя вказувала в майнових деклараціях фактичним місцем проживання місто Торецьк, у якому розташований знаходиться Дзержинський міський суд Донецької області. Проте в цих деклараціях відсутні відомості про право користування або право власності на житло в місті Торецьк. З 2018 року суддя фактично проживає в місті Новомосковську, що розташоване на відстані близько 192 км від міста Торецьк. У зв’язку із цим ГРД потребує пояснень стосовно факту здійснення Довженко О.В. судочинства в місті Торецьк з фактичним проживанням у місті Новомосковськ.

Суддя під час співбесіди пояснила, що у вказані ГРД періоди не зазначала право користування або право власності на житло у місті Торецьк, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1, а тому фактично проживала за місцем реєстрації. Окрім того, у 2020 році, внаслідок погіршення ситуації з винайманням житла у місті Торецьк, вона змушена була постійно змінювати орендоване житло.

Дослідивши досьє судді, надані нею пояснення та результати співбесіди, під час якої вивчено питання про відповідність судді Довженко О.В. критеріям кваліфікаційного оцінювання, Комісія вважає надані пояснення достатніми та такими, що не викликають обґрунтований сумнів у звичайної розсудливої людини.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Дзержинського міського суду Донецької області Довженко О.В. набрала 688,375 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Таким чином, Комісія дійшла висновку щодо відповідності судді Дзержинського міського суду Донецької області Довженко О.В. займаній посаді.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83–86, 88, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

          Визначити, що суддя Дзержинського міського суду Донецької області Довженко Ольга Віталіївна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрала 688,375 бала.

          Визнати суддю Дзержинського міського суду Донецької області Довженко Ольгу Віталіївну такою, що відповідає займаній посаді.

 

Головуючий                                                                                                                  В.О. Гацелюк

Члени Комісії:                                                                                                              О.Л. Коліуш

                                                                                                                                      Р.І. Мельник