X

66/зп-24

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
26.02.2024
Дата надходження документа: 
26.02.2024
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
26.02.2024
66/зп-24
Про розгляд заяви члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігнатова Романа Миколайовича про самовідвід

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА, Людмили ВОЛКОВОЇ, Віталія ГАЦЕЛЮКА, Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Надії КОБЕЦЬКОЇ, Олега КОЛІУША, Руслана МЕЛЬНИКА (доповідач), Андрія ПАСІЧНИКА, Романа САБОДАША, Сергія ЧУМАКА, Галини ШЕВЧУК,

розглянувши заяву члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігнатова Романа Миколайовича про самовідвід,

встановила:

Рішенням Вищої ради правосуддя від 01 червня 2023 року № 598/0/15-23 Ігнатова Р.М.. призначено на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах.

Заяву про участь у конкурсі подав Бичков Ігор Геннадійович, суддя Ковпаківського районного суду міста Суми.

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігнатов Р.М. 23 лютого 2024 року подав заяву про самовідвід щодо участі у прийнятті рішень стосовно судді Ковпаківського районного суду міста Суми Бичкова І.Г. у межах конкурсу на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

У заяві зазначено, що член Комісії Ігнатов Р.М. та суддя Бичков І.Г. у 2005 – 2009 роках працювали разом в Краснолуцькому міському суді Луганської області, між ними були товариські стосунки.

Розглянувши заяву Ігнатова Р.М., Комісія встановила таке.

Згідно з частиною першою статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII (далі – Закон) конкурс на зайняття вакантної посади судді проводиться відповідно до цього Закону та положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

Частинами першою, третьою статті 92 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України. Вища кваліфікаційна комісія суддів України складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці.

Згідно з пунктами 2, 3 та 7 частини першої статті 93 Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить добір кандидатів для призначення на посаду судді, у тому числі організовує проведення щодо них спеціальної перевірки відповідно до закону та приймає кваліфікаційний іспит; вносить до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення кандидата на посаду судді; проводить кваліфікаційне оцінювання.

Пунктами 4.1, 4.6 розділу IV Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16, встановлено, що на підставі поданих кандидатом документів член Комісії – доповідач здійснює перевірку: 1) відповідності осіб, які звернулися для участі в конкурсі, вимогам до кандидатів на посаду судді, встановлених Конституцією України та Законом; 2) дотримання кандидатом встановлених умовами конкурсу строку та процедури звернення для участі в конкурсі; 3) поданих документів на відповідність переліку та вимогам до їх оформлення.

Згідно з частинами першою та третьою статті 100 Закону член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не має права брати участь у розгляді питання та ухваленні рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо наявні дані про конфлікт інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності.

За наявності таких обставин член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повинен заявити самовідвід. Із тих самих підстав відвід члену Комісії можуть заявити особи, щодо яких або за поданням яких розглядається питання.

Рішення про відвід (самовідвід) ухвалюється більшістю голосів членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які беруть участь у засіданні. Голосування проводиться за відсутності члена Комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).

Частиною першою статті 101 Закону визначено, що рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі ухвалюється більшістю від установленого цим Законом складу Комісії. Голосування проводиться за відсутності особи, щодо якої вирішується питання, та інших осіб, які не є членами Комісії.

Відповідно до частини дев’ятої статті 98 Закону для здійснення розподілу справ у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України діє автоматизована система визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який проводить підготовку до розгляду і доповідає справу.

Згідно з протоколом розподілу між членами Комісії справу стосовно судді Ковпаківського районного суду міста Суми Бичкова І.Г. передано для підготовки до розгляду та доповіді члену Комісії Ігнатову Р.М.

З огляду на викладене Комісія дійшла висновку про наявність підстав для задоволення самовідводу Ігнатова Р.М. щодо участі у прийнятті рішень стосовно судді Ковпаківського районного суду міста Суми Бичкова І.Г. в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів з метою усунення обставин, що можуть викликати сумніви в безсторонності члена Комісії, а також забезпечення об’єктивності та неупередженості роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Керуючись статтями 92, 93, 100, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одинадцятьма голосами «ЗА», двома голосами «ПРОТИ»

вирішила:

  1. Задовольнити заяву члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігнатова Романа Миколайовича про самовідвід щодо участі у прийнятті рішень стосовно судді Ковпаківського районного суду міста Суми Бичкова Ігоря Геннадійовича в межах конкурсу на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.
  2. Здійснити повторний автоматизований розподіл справи стосовно участі судді Ковпаківського районного суду міста Суми Бичкова Ігоря Геннадійовича у конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Головуючий                                                                                 Руслан СИДОРОВИЧ «ЗА»

Члени Комісії:                                                                             Михайло БОГОНІС «ЗА»

                                                                                                         Людмила ВОЛКОВА «ПРОТИ»

                                                                                                         Віталій ГАЦЕЛЮК «ЗА»

                                                                                                         Ярослав ДУХ «ЗА»

                                                                                                         Роман КИДИСЮК «ЗА»

                                                                                                         Надія КОБЕЦЬКА «ЗА»

                                                                                                         Олег КОЛІУШ «ПРОТИ»

                                                                                                         Руслан МЕЛЬНИК «ЗА»

                                                                                                         Андрій ПАСІЧНИК «ЗА»

                                                                                                        Роман САБОДАШ «ЗА»

                                                                                                        Сергій ЧУМАК «ЗА»

                                                                                                         Галина ШЕВЧУК «ЗА»