X

66/ко-24

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
11.03.2024
Дата надходження документа: 
11.03.2024
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
11.03.2024
66/ко-24
Про розгляд питання щодо відповідності судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Людмили Миколаївни займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Галини ШЕВЧУК,

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА, Віталія ГАЦЕЛЮКА, Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Надії КОБЕЦЬКОЇ, Олега КОЛІУША, Руслана МЕЛЬНИКА, Олексія ОМЕЛЬЯНА, Андрія ПАСІЧНИКА, Романа САБОДАША, Сергія ЧУМАКА (доповідач),

за участі:

судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області Людмили УСЕНКО,

представника Громадської ради доброчесності Антона ЗЕЛІНСЬКОГО,

розглянувши питання щодо відповідності судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Людмили Миколаївни займаній посаді,

встановила:

І. Інформація про кар’єру судді та проходження кваліфікаційного оцінювання.

Указом Президента України від 29.09.2016 № 425/2016 Усенко Л.М. призначена на посаду судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області строком на 5 років.

Рішенням Комісії від 07.06.2018 № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Л.М.

Рішенням Комісії від 27.12.2018 № 328/зп-18 затверджено декодовані результати першого етапу «Іспит» кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді, зокрема Усенко Л.М. Комісія вирішила допустити Усенко Л.М. до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді – «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Рішенням Комісії від 12.12.2018 № 313/зп-18 призначено проведення тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, зокрема, Усенко Л.М.

За підсумками тестувань особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей психологом складено висновок від 25.02.2019.

Відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 20.07.2023 № 34/зп-23, з метою продовження процедур оцінювання, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), вирішено здійснити повторний автоматизований розподіл справ між членами Комісії стосовно осіб, п’ятирічний строк призначення яких на посаду судді закінчився.

Відповідно до протоколу повторного розподілу між членами Комісії від 27.07.2023 справу Усенко Л.М. розподілено члену Комісії Чумаку С.Ю.

На підставі викладеного вище Комісія продовжила процедуру кваліфікаційного оцінювання з моменту припинення, зокрема, стосовно Усенко Л.М. зі стадії проведення співбесіди у складі колегії Комісії.

До Комісії 27.11.2023 від Громадської ради доброчесності (далі – ГРД) надійшов висновок про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики від 26.11.2023.

29.11.2023 на адресу Комісії від Усенко Л.М. надійшли пояснення стосовно висновку ГРД. Суддя висловила незгоду з висновком та навела власні аргументи на спростування надісланої ГРД інформації.

Рішенням Комісії у складі колегії від 04.12.202337/ко-23 визначено, що суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Людмила Миколаївна за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді набрала 745,875 бала. Визнано суддю Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Людмилу Миколаївну такою, що відповідає займаній посаді.

У рішенні вказано, що воно набирає чинності відповідно до пункту 124 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

До Комісії 04.03.2024 від ГРД надійшло рішення про скасування висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики та надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації від 02.03.2024, копію якого направлено судді.

06.03.2024 до Комісії надійшли пояснення судді на спростування інформації ГРД, яка сама по собі не стала підставою для висновку, але є важливою під час кваліфікаційного оцінювання.

Комісією у пленарному складі 11.03.2024 проведено співбесіду із суддею, під час якої обговорено рішення Комісії, ухвалене у складі колегії, про підтвердження її відповідності займаній посаді, висновок та інформацію ГРД, рішення про скасування висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики та надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації, пояснення судді, інші обставини, документи та матеріали.

ІІ. Норми права та їх застосування.

Згідно з підпунктом 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Частиною першою пункту 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом, за правилами, які діяли до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри», та з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

Відповідно до частини другої пункту 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за результатами такого оцінювання колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а у випадках, передбачених цим Законом, пленарний склад Комісії, ухвалює рішення про відповідність або невідповідність судді займаній посаді. Таке рішення ухвалюється за правилами, передбаченими цим Законом для ухвалення рішення про підтвердження або про непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Частиною третьою пункту 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії або пленарного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Згідно з частиною першою статті 83 Закону кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом критеріями.

Відповідно до частини другої статті 83 Закону критеріями кваліфікаційного оцінювання є:

1) компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо);

2) професійна етика;

3) доброчесність.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджено рішенням Комісії від 03.11.2016 № 43/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13.02.2018 № 20/зп-18) (далі – Положення).

Відповідно до статті 87 Закону з метою сприяння Комісії у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється ГРД, яка, зокрема, надає Комісії інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав – висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Згідно з частиною першою статті 88 цього Закону Комісія ухвалює мотивоване рішення про підтвердження або непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Якщо ГРД у своєму висновку встановила, що суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити вмотивоване рішення про підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане двома третинами голосів призначених членів Комісії, але не менше ніж дев’ятьма голосами.

Абзацом першим пункту 101 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13.10.2016 № 81/зп-16 (в редакції від 12.02.2024 № 58/зп-24, далі – Регламент), передбачено, що рішення Комісії у пленарному складі ухвалюється більшістю від установленого Законом складу Комісії.

Рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді (відповідність судді займаній посаді), за наявності висновку ГРД, приймається Комісією у пленарному складі згідно з абзацом другим частини першої статті 38 Закону (абзац перший пункту 124 Регламенту).

Згідно з абзацом другим пункту 124 Регламенту у разі надання Комісії ГРД рішення про скасування висновку до моменту його розгляду Комісією у пленарному складі питання щодо набрання чинності рішенням про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді (відповідності судді займаній посаді) розглядається Комісією відповідно до абзацу першого пункту 101 цього Регламенту.

ІІІ. Висновок Громадської ради доброчесності від 26.11.2023.

1. Суддя без поважних причин допускала судову тяганину, що призвело до порушення розумних строків розгляду справ, внаслідок чого справи було закрито у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності, а правопорушники уникнули покарання.

1.1. Справа № 576/1459/17 розподілена на суддю Усенко Л.М. 09.08.2017, протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), було складено 07.08.2017.

Надалі 16.08.2017 той самий чоловік, стосовно якого було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 КУпАП, не впорався з керуванням і спричинив ДТП, повторно перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння (частина друга статті 130 та стаття 124 КУпАП). Авторозподіл на суддю Усенко Л.М. здійснено 17.08.2017.

Постановою від 03.10.2017 після 45 днів з часу розподілення справи суддя Усенко Л.М. справу про адміністративне правопорушення за частиною першою та частиною другою статті 130, статтею 124 КУпАП повернула на доопрацювання до Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області з такою мотивацією:

«З довідок Укрпошти на повернених до суду конвертах з кореспонденцією щодо розгляду справи, які неодноразово були надіслані правопорушнику, встановлено, що причиною їх повернення є неправильне зазначення адреси одержувача».

Після повторного розподілу 06.11.2017 суддя прийняла постанову від 17.11.2017 про закриття провадження у справі про вчинення правопорушень, передбачених статтею 124, частиною першою статті 130 КУпАП, у зв’язку зі спливом строків притягнення до адміністративної відповідальності.

ГРД вказує, що попри неординарні обставини справи, а саме: стосовно особи було двічі складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 130 КУпАП, суддя не розглянула повторно ці обставини протягом 06.11.2017–07.11.2017, хоча в іншій справі постанову про закриття провадження у справі за спливом строків про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 130 КУпАП суддя прийняла за 1 день після надходження справи до розгляду.

Також ГРД вважає, що варто звернути увагу на особу правопорушника. Ця особа є фізичною особою – підприємцем та здійснює діяльність за КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво, 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Указаний правопорушник був притягнений до відповідальності за статтею 130 КУпАП близько 10 разів. Крім того, у 2023 році стосовно нього було відкрито кримінальне провадження щодо злочинів, передбачених частиною першою статті 263, частинами першою та другою статті 317 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

У зв’язку з указаним ГРД зазначає, що встановити зв’язок між суддею Усенко Л.М. та зазначеним вище правопорушником не вдалося, проте вважає, що уникнення цією особою покарання за вчинені правопорушення через несвоєчасний розгляд справи суддею Усенко Л.М. опосередковано могло впливати на здійснення правопорушень указаною особою надалі, зокрема вчинення злочинів у пов’язаній сфері.

1.2. У справі № 576/747/17 постановою від 27.07.2017 відповідно до частини першої статті 130 КУпАП суддя Усенко Л.М. закрила провадження через сплив строків притягнення до адміністративної відповідальності.

ГРД додатково повідомило, що подія відбулася 23.04.2017, авторозподіл справи відбувся 24.04.2017.

Причиною несвоєчасного розгляду справи названо таке:

«Судові засідання неодноразово відкладались через відсутність на час розгляду справи відомостей про отримання судових повісток. Судове засідання, призначене на 18.05.2017, відкладене за його заявою через хворобу, що підтверджено копією листка непрацездатності».

У зв’язку з указаним ГРД вважає, що суддя Усенко Л.М. не вжила достатньо заходів для розгляду справи у строки, передбачені законодавством, що призвело до уникнення особою відповідальності.

1.3. У справі № 576/1308/17 постановою від 20.10.2017 відповідно до статті 122-2 та частини першої статті 130 КУпАП суддя закрила провадження через сплив строків притягнення до адміністративної відповідальності.

Так, подія відбулася 11.07.2017, авторозподіл справи відбувся 18.07.2017. Причини несвоєчасного розгляду справи в тексті постанови наведені не були.

У зв’язку з указаним ГРД вважає, що суддя Усенко Л.М. не вжила достатньо заходів для розгляду справи у строки, передбачені законодавством, що призвело до уникнення особами відповідальності.

Крім того, на думку розсудливого спостерігача, невмотивоване порушення строків розгляду цих справ сприяє безкарності порушників, породжує сумніви суспільства в чесності та непідкупності судових органів, негативно впливає на авторитет суду та є одним з найпоширеніших способів ухилення правопорушників від покарання за допомогою саме судді, що є ламанням принципу невідворотності покарання.

Аргументи судді про те, що справи неодноразово відкладались через відсутність на час розгляду відомостей про отримання особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, судових повісток, на думку ГРД, не унеможливлюють подальший розгляд справи з огляду на те, що відповідно до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.11.2015 № 1376, протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Форма протоколу, затверджена тим самим наказом, передбачає повідомлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про дату, час та місце розгляду справи щодо неї.

У зв’язку з указаним ГРД вважає, що особа вже на етапі складення протоколу (який нею підписується) є обізнаною про дату розгляду справи, а тому надалі така особа має виявляти безпосередню зацікавленість розглядом справи про притягнення її до адміністративної відповідальності.

Крім того, додатково надано Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію, яка сама по собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснень суддею, а саме:

1. Щорічні декларації судді як особи, уповноваженої на виконання функцій держави, містять невідповідності або в таких деклараціях відсутня інформація, що підлягає декларуванню.

1.1. Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) від 23.08.2019 «Про результати здійснення повторної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Усенко Людмилою Миколаївною, суддею Глухівського міськрайонного суду Сумської області» НАЗК виявила такі порушення: неправильно обрала тип посади та помилково відповіла «так» на запитання «Чи належить ваша посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків»; не зазначила об’єктів нерухомості, якими користуються син та колишній чоловік; не надала інформації про доходи колишнього чоловіка, обравши позначку «член сім'ї не надав інформацію», хоча така інформація підлягала декларуванню; неправильно вказала розмір зобов’язань за кредитом, зазначивши загальну суму отриманого кредиту замість залишку зобов’язання станом на 31.12.2017.

1.2. ГРД також зазначає, що в деклараціях суддя вказує квартиру у м. Чернігів загальною площею 89,5 кв. м, право власності на яку зареєстровано 28.02.2005.

Згідно з деклараціями за 2016, 2017, 2018 роки зазначена квартира повністю належить судді на праві приватної власності. Проте в деклараціях за 2015 рік, 20192022 роки вказано, що квартира належить їй на праві спільної сумісної власності з ОСОБА_1.

1.3. У деклараціях за 2016, 2017 роки суддя не зазначила доходи свого колишнього чоловіка ОСОБА_1, а в декларації за 2022 рік не вказала доходи свого сина, зазначивши, що член сім'ї не надав інформацію.

1.4. Попри значні доходи та відсутність витрат на придбання майна суддя не декларує жодних заощаджень на банківських рахунках або в готівкових коштах. Відсутність будь-яких заощаджень, на думку розсудливого спостерігача, є малоймовірною.

IV. Пояснення судді.

Суддя Усенко Л.М. надала Комісії пояснення, в яких щодо пункту 1 висновку ГРД пояснила, що у висновку про невідповідність займаній посаді ГРД посилається на Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затверджену наказом МВС України від 06.11.2015 № 1376 у частині повідомлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про дату, час та місце розгляду справи шляхом їх зазначення у відповідній графі протоколу про адміністративне правопорушення та вручення особі примірника такого протоколу.

Однак порядок розгляду справи про адміністративні правопорушення врегульовано главою 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що має вищу юридичну силу, ніж накази міністерства.

Так, стаття 277-2 КУпАП визначає обов’язок вручити особі повістку із зазначенням дати і місця розгляду справи не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді. При цьому жоден нормативний акт не надає органам поліції права та не покладає обов’язку визначати дату та час судового засідання замість суду.

На виконання наказу Державної судової адміністрації України від 07.12.2017 № 1087 «Про затвердження Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання» матеріали справ про адміністративні правопорушення № 576/1459/17, № 576/1308/17 та № 576/747/17 знищені у зв’язку зі спливом трирічного терміну зберігання.

Однак постанови у вказаних справах наявні та з них встановлено, зокрема, що у справі № 576/1459/17, яка надійшла до суду 09.08.2017, особі декілька разів були надіслані судові повістки на адресу, що була зазначена в протоколах. Судові повістки повернені Укрпоштою у зв’язку з неправильною адресою. За таких обставин особу не можна вважати такою, що повідомлена належним чином про дату, час та місце розгляду справи. Тому 03.10.2017 для з’ясування дійсної адреси суд був вимушений повернути протокол про адміністративне правопорушення до органу, який його склав.

Водночас у період з 11.09.2017 до 29.09.2017 суддя перебувала ІНФОРМАЦІЯ_1, що призвело до затримки з’ясування адреси особи, стосовно якої складено протоколи про адміністративні правопорушення. Після доопрацювання протоколи повторно надійшли до суду 06.11.2017, що з урахуванням необхідності обов’язково призначити судове засідання та викликати особу унеможливило розгляд справи по суті в межах тримісячного строку.

Справа № 576/1308/17, що надійшла до суду 18.07.2017, двічі відкладалась через неявку заявлених особою, яка притягалась до адміністративної відповідальності, свідків, була знята з розгляду ІНФОРМАЦІЯ_2 (як зазначено вище у період з 11.09.2017 до 29.09.2017). Також у період з 03.10.2017 до 18.10.2017 суддя перебувала в додатковій відпустці для підготовки та складання вступних іспитів в аспірантурі.

Справа № 576/747/17 надійшла до суду 24.04.2017, у травні 2017 року була відкладена з огляду на неявку особи до судового засідання та відсутністю відомостей про отримання судової повістки, що не є належним повідомленням про розгляд справи. Про судове засідання, яке було призначене на 18.05.2017, особа повідомлена, але не з’явилась, направивши до суду клопотання про відкладення справи у зв’язку з хворобою та документ на підтвердження цього. Керуючись вимогами статті 268 КУпАП, суд задовольнив вказане клопотання та призначив наступне судове засідання на 14.07.2017. З 24.05.2017 до 27.06.2017 суддя Усенко Л.М. зазначає, що перебувала в щорічній відпустці. У судове засідання 14.07.2017 особа не з’явилась, поштове повідомлення про отримання судової повістки також відсутнє.

З огляду на встановлені обставини та надані суддею пояснення Комісія дійшла висновку про відсутність підстав для обґрунтованого сумніву, що суддя при розгляді вказаних ГРД справ про адміністративні правопорушення допускала судову тяганину чи в інший спосіб без поважних причин зволікала із ухваленням рішень.

Стосовно додатково наданій Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації Усенко Л.М. зазначила про таке.

1.1. НАЗК встановило низку неточностей при заповненні декларації. Так, в декларації некоректно зазначено тип посади, джерела доходів (замість Державної судової адміністрації України як джерела доходів вказана вона та її син), не зазначено, якою нерухомістю протягом 2017 року користувались її син та колишній чоловік, неточно вказано метраж орендованої нею у м. Глухів квартири (правильно 35,9 кв. м замість вказаних у декларації 38 кв. м), замість залишку суми кредиту вказана вся сума.

Стосовно орендованої квартири у м. Глухів, то її загальна площа 38 кв. м вказана суддею в декларації зі слів власника.

Решту помилок пов’язує зі складністю форми декларації та відсутністю досвіду її заповнення на той час.

1.2. Належна судді квартира у м. Чернігів зареєстрована на її ім’я загалом, тобто 1/1. Однак квартиру придбано в період шлюбу з ОСОБА_1, тому є спільною сумісною власністю подружжя. Після розірвання шлюбу у 2007 році розподіл майна подружжя не здійснювався, квартира до цього часу перебуває в режимі спільної власності подружжя. Щодо декларацій за 2016–2018 роки, то з огляду на відсутність розгалужених роз’яснень суддя Усенко Л.М. вважала, що в графі «Інформація щодо прав на об’єкт» слід відображати лише особу, яка вказана в документах на право власності. Помилку виправила. Декларація за 2015 рік не зберіглась.

1.3. З цього приводу суддя Усенко Л.М. зазначає, що після розірвання шлюбу її колишній чоловік ОСОБА_1 проживав у їх спільній квартирі. З кінця березня – початку квітня 2017 року проживає окремо в іншому населеному пункті, що відображено нею в декларації родинних зв’язків за 2017 рік. З цього часу спілкування майже відсутнє, відомостей про доходи за 2016–2017 роки чоловік не надав. У висновку НАЗК та інших матеріалах, що є в суддівському досьє, наявна інформація про дохід ОСОБА_1 за 2017 рік в розмірі 8 822,11 грн. За 2016 рік інформація про його доходи судді невідома, також відсутні підстави вважати їх значними.

Стосовно невідображення доходів сина судді – ОСОБА_2 у декларації за 2022 рік Усенко Л.М. пояснила, що 24.02.2022 її син разом з іншими студентами був евакуйований сторонніми особами з м. Харкова до м. Рівне, де і проживав протягом всього часу активних бойових дій в Київській, Чернігівській та Сумській областях, а також протягом декількох місяців після їх завершення. У м. Рівне евакуйовані студенти, в тому числі її син, отримували соціальну допомогу. Суддя Усенко Л.М. у цей час перебувала в зоні бойових дій в Чернігівській області, у зв’язку з чим не була обізнана про його доходи. При заповненні декларації за 2022 рік попросила сина повідомити про доходи та сформувати відповідну довідку в електронному кабінеті платника податків. За довідкою сукупна сума його доходу від роботодавця ТОВ «Нова пошта» та соціальних виплат становила 29 000 грн. Однак сума доходу, яку підрахував її син, була приблизно на 4 000 грн більшою. Ураховуючи події у країні, вона припустила, що на момент формування довідки у податковій службі не сформовані остаточні дані, тому, не бажаючи спотворити відомості про доходи, зазначила про відсутність необхідної інформації.

1.4. Заощаджень на банківських рахунках та готівкових коштів на кінець року не декларує з огляду на їх відсутність у розмірі, який підлягає декларуванню.

Під час співбесіди у засіданні колегії суддя підтвердила надані раніше Комісії письмові пояснення.

V. Результати кваліфікаційного оцінювання судді на відповідність займаній посаді.

Рішенням Комісії у складі колегії від 04.12.202337/ко-23 визначено, що суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Людмила Миколаївна за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді набрала 745,875 бала. Визнано суддю Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Людмилу Миколаївну такою, що відповідає займаній посаді.

Рішення обґрунтовано тим, що Усенко Л.М. склала анонімне письмове тестування, за результатами якого набрала 84,375 бала. За результатами виконаного практичного завдання Усенко Л.М. набрала 89,5 бала. На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 173,875 бала. За критеріями компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя Усенко Л.М. набрала 355,875 бала, за критерієм професійної етики – 190 балів та за критерієм доброчесності – 200 балів.

У підсумку за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Людмила Миколаївна набрала 745,875 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв, у зв’язку з чим Комісія дійшла висновку, що суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Л.М. відповідає займаній посаді.

Дослідивши висновок ГРД та заслухавши пояснення судді, Комісія вважала зазначені вище обставини в частині помилкового заповнення суддею майнових декларацій такими, що впливають на оцінку відповідності судді критеріям професійної етики та доброчесності, у зв’язку з чим Комісія оцінила показники професійної етики та доброчесності у 140 балів кожний.

Стосовно інших зазначених у висновку ГРД обставин Комісія вважала, що суддею надані чіткі та переконливі докази, а також обґрунтовані пояснення, які повністю спростовують сумніви ГРД у відповідності судді критеріям професійної етики та доброчесності.

Водночас, як зазначалось вище, до Комісії 04.03.2024 від ГРД надійшло рішення про скасування висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики та надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації від 02.03.2024, яке мотивоване тим, що надані суддею документи та пояснення, в тому числі під час співбесіди 04.12.2023, спростовують підстави для висновку.

Водночас ГРД надала Комісії інформацію, яка не є підставою для висновку, але є важливою під час кваліфікаційного оцінювання. При цьому зазначена інформація повністю співпадає з обставинами, які раніше були підставою для висновку та інформації в рішенні ГРД від 26.11.2023.

Стосовно додатково наданої Комісії інформації Усенко Л.М. зазначила, що питання, про які раніше вказувала ГРД у висновку та інформації від 26.11.2023 залишилися незмінними та містяться в оновленій інформації від 02.03.2024, а тому надала пояснення, що є аналогічними тим, які наведені Комісією вище, та підтвердила їх у засіданні Комісії 11.03.2024.

VI. Висновок Комісії за результатами розгляду справи.

За результатами перевірки обставин, викладених у рішенні ГРД про скасування висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики та надання інформації, взявши до уваги наданні суддею Усенко Л.М. пояснення, дослідивши матеріали суддівського досьє, Комісія не встановила фактів, які б свідчили про невідповідність судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Л.М. критеріям доброчесності та професійної етики та могли б вплинути на результати кваліфікаційного оцінювання.

Так, зокрема, Комісія вважає, що суддею надано чіткі та переконливі докази, а також обґрунтовані пояснення, які повністю спростовують сумніви у її відповідності критеріям професійної етики та доброчесності.

Певні недоліки в частині помилкового заповнення суддею майнових декларацій Комісією у складі колегії враховані як такі, що впливають на оцінку відповідності судді критеріям професійної етики та доброчесності, у зв’язку з чим Комісія оцінила це при визначенні показників зазначених критеріїв.

З огляду на вказане Комісія у пленарному складі, заслухавши доповідача, дослідивши рішення Комісії у складі колегії від 04.12.2023 № 37/ко-23, висновок ГРД від 26.11.2023, рішення ГРД про скасування висновку та наданні інформації від 02.03.2024, пояснення судді Усенко Л.М., інші, зазначені вище в рішенні обставини, документи та матеріали, дійшла висновку, що колегією прийнято обґрунтоване рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді за критеріями професійної етики та доброчесності, а тому одноголосно визнає її такою, що відповідає займаній посаді.

Комісія не знаходить підстав для оцінки зазначеної в рішенні ГРД інформації іншим чином, ніж це здійснено колегією в рішенні від 04.12.2023.

Відповідно до абзацу шостого пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя, призначений на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», повноваження якого припинилися із закінченням строку, на який його було призначено, за поданням Вищої ради правосуддя та за умови підтвердження відповідності цій посаді згідно з підпунктами 2 та 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України може бути призначений на посаду судді до суду, до якого він був призначений або переведений (крім тимчасового переведення шляхом відрядження) на день припинення повноважень.

Положеннями частини другої статті 36 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання судді на відповідність займаній посаді, Комісія дійшла висновку про необхідність внесення рекомендації про призначення Усенко Л.М. на посаду судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 88, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», абзацом шостим пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Комісія одноголосно

вирішила:

Визнати суддю Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Людмилу Миколаївну такою, що відповідає займаній посаді.

Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення Усенко Людмили Миколаївни на посаду судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області.

Головуючий                                                                                                     Галина ШЕВЧУК

Члени Комісії:                                                                                                  Михайло БОГОНІС

                                                                                                                           Віталій ГАЦЕЛЮК

                                                                                                                           Ярослав ДУХ

                                                                                                                           Роман КИДИСЮК

                                                                                                                           Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                                                           Олег КОЛІУШ

                                                                                                                           Руслан МЕЛЬНИК

                                                                                                                           Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                           Андрій ПАСІЧНИК

                                                                                                                           Роман САБОДАШ

                                                                                                                           Сергій ЧУМАК