X

66/дс-17

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
13.10.2017
Дата надходження документа: 
13.10.2017
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
13.10.2017
66/дс-17
Про розгляд питання щодо внесення подання про відрядження суддів ( Світлицька В.М., Синянська Я.М., Римар І.А., Зосименко О.М., Нижний А.В., Скотар Р. Є., Мороз В.П., Мандро О.В., Ясельський І.В.) до Шевченківського районного суду м. Києва для здійснення правосуддя

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі палати з питань добору і публічної служби суддів:

головуючого – Устименко В.Є.,

членів Комісії: Заріцької А.О., Козлова А.Г., Луцюка П.С., Макарчука М.А., Прилипка С.М.,

розглянувши питання щодо внесення подання про відрядження суддів до Шевченківського районного суду м. Києва для здійснення правосуддя,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 07 серпня 2017 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України від 03 серпня 2017 року № 8-8823/17 про необхідність розгляду питання щодо відрядження строком на шість місяців шістьох суддів до Шевченківського районного суду м. Києва у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження.

За даними обліку Комісії про кількість посад суддів у судах, зокрема вакантних, та з урахуванням інформації, наданої Державною судовою адміністрацією України, штатна чисельність суддів у Шевченківському районному суді м. Києва становить 42 (сорок дві) посад, фактична – 36 (тридцять шість) суддів.

За повідомленням Державної судової адміністрації України, відрядження шістьох суддів строком на шість місяців дозволить врегулювати навантаження та забезпечить належні умови для доступу до правосуддя у вказаному суді.

На виконання приписів пункту 1 розділу III Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17, Комісією призначено до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження суддів до Шевченківського районного суду м. Києва для здійснення правосуддя.

У відповідності до вимог пункту 2 розділу III вказаного Порядку на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розміщено оголошення про призначення до розгляду зазначеного питання.

Для розгляду Комісією питання щодо внесення подання про відрядження до Шевченківського районного суду м. Києва надали згоду на відрядження:

суддя Рубіжанського міського суду Луганської області Синянська Яна Миколаївна;

суддя Березівського районного суду Одеської області Римар Ігор Анатолійович;

суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко Олександр Миколайович;

суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Нижний Андрій Валерійович;

суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Скотар Роман Євгенович;

суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мороз Віктор Павлович;

суддя Чуднівського районного суду Житомиської області Мандро Олег Вікторович;

суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Світлицька Вікторія Миколаївна;

суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський Ігор Віталійович.

З метою забезпечення розгляду питання щодо внесення подання про відрядження до Шевченківського районного суду м. Києва, Комісією 07 вересня 2017 року за № 21-4696/17 зроблено додатковий запит до Державної судової адміністрації суддів України, стосовно доцільності відрядження вказаних суддів до вищезазначеного суду у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження.

Одночасно направлено запити до голів судів відносно суддів, які надали згоду на відрядження, про надання інформації стосовно входження суддів до складу колегії суддів щодо розгляду судових справ, які розглядаються колегіально, а також про те, чи не змінювалася територіальна підсудність щодо розгляду справ у випадках, передбачених процесуальним законом, і чи призведе відрядження одного з суддів до іншого суду до неможливості утворення колегії суддів для розгляду окремих категорій судових справ.

Відповідно до повідомлення Державної судової адміністрації суддів України від 15 вересня 2017 року № 8-10679/17 кількість суддів у судах, зазначених у запиті, визначена наказом ДСА України від 08 серпня 2017 року № 843 "Про визначення кількості суддів у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, м. Києва".

З урахуванням Рекомендованих показників середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за категоріями в місцевих загальних судах, затверджених рішенням Ради суддів України від 09 червня 2016 № 46, для Рубіжанського районного суду Луганської області визначено оптимальну (нормативну, модельну) кількість суддів, яка складає 6 (шість) суддів.

У Рубіжанському районному суді Луганської області фактично перебувають на посаді 10 (десять) суддів, з них здійснюють правосуддя 8 (вісім) суддів. Відрядження судді Синянської Яни Миколаївни до Шевченківського районного суду м. Києва суттєво не вплине на рівень судового навантаження в Рубіжанському районному суді Луганської області.

Синянська Я.М. призначена на посаду судді Рубіжанського міського суду Луганської області Указом Президента України від 29 вересня 2016 року № 425/2016, спеціалізація – кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення.

Згідно з інформацією про кількість судових справ із зазначенням категорій, розглянутих суддею за останні 2 роки перебування на посаді, встановлено, що суддею Синянською Я.М. у 2016 році справи не розглядалися, в 2017 році розглянуто 41 кримінальну справу та 129 справ про адміністративні правопорушення. Змінених та скасованих рішень немає.

На даний час у провадженні судді перебуває 68 кримінальних справ, з яких понад три місяці – 25. У провадженні суддів Рубіжанського міського суду Луганської області перебуває 166 кримінальних справ, 128 цивільних справ, 25 адміністративних справ та 75 справ про адміністративні правопорушення.

За повідомленням голови Рубіжанського міського суду Луганської області від 12 вересня 2017 року № 01-11/1194/2014, у судді Синянської Я.М. перебуває на розгляді дев’ять кримінальних проваджень в складі колегії суддів під її головуванням, крім цього вказана суддя бере участь у розгляді ще трьох кримінальних проваджень. У разі відрядження судді Синянської Я.М. до іншого суду утворення колегії суддів для розгляду окремих категорій судових справ відбуватиметься з певними труднощами.

У Березівському районному суді Одеської області кількість суддів становить (чотири) посади, фактично здійснюють правосуддя 4 (четверо) суддів.

Оскільки вказаний суд є малочисельним, відрядження судді Римаря Ігоря Анатолійовича до Шевченківського районного суду м. Києва може негативно вплинути на доступ до правосуддя у Березівському районному суді Одеської області.

Римар І.А. призначений на посаду судді Березівського районного суду Одеської області Указом Президента України від 07 листопада 2013 року № 620/2013, спеціалізація судді відсутня.

Згідно з інформацією про кількість судових справ із зазначенням категорій, розглянутих суддею за останні 2 роки перебування на посаді, встановлено, що суддею Римарем І.А. у 2016 році розглянуто 166 кримінальних справ, 244 цивільних справ, 12 адміністративних справ та 123 справи про адміністративні правопорушення, в 2017 році розглянуто 106 кримінальних справ, 125 цивільних справ, 4 адміністративні справи та 59 справ про адміністративні правопорушення. Скасованих рішень за 2016- 2017 роки – 15, змінених – 2.

На даний час у провадженні судді перебуває 5 кримінальних справ, з яких понад три місяці – 0 справ, 31 цивільна справа, з яких понад три місяці – 1 справа. У провадженні суддів Березівського районного суду Одеської області перебуває кримінальні справи, 157 цивільних справ, 2 справи про адміністративні правопорушення.

За повідомленням голови Березівського районного суду Одеської області від 08 вересня 2017 року, № 1/728/2017, суддя Римар І.А. не входить до складу колегії суддів щодо розгляду судових справ, які розглядаються колегіально. У вказаному судді суддя Римар І.А. та суддя Лебединський С.Й. є слідчими суддями, а у разі розгляду слідчим суддею Лебединським С.И. матеріалів про застосування заходів забезпечення кримінального провадження та відрядження судді Римаря І.А. у зазначеному суді залишаться двоє суддів, що призведе до неможливості утворення колегії суддів.

У 2016 році змінювалася територіальна підсудність щодо розгляду 4 справ, у 2017 - 2 справ.

У Богунському районному суді м. Житомира кількість суддів становить 20 (двадцять) посад, фактично перебувають на посаді 18 (вісімнадцять) суддів, з них здійснюють правосуддя 8 (вісім) суддів.

Відрядження судді Зосименка Олександра Миколайовича до Шевченківського районного суду м. Києва суттєво збільшить рівень судового навантаження та негативно вплине на доступ до правосуддя в Богунському районному суді м. Житомира.

Зосименко О.М. призначений на посаду судді Богунського районного суду м. Житомира Указом Президента України від 07 листопада 2013 року № 620/2013, спеціалізація – цивільна, слідчий суддя.

Згідно з інформацією про кількість судових справ із зазначенням категорій, розглянутих суддею за останні 2 роки перебування на посаді, встановлено, що суддею Зосименком О.М. у 2016 році розглянуто 532 кримінальні справи, 666 цивільних справ, 45 адміністративних справ, в 2017 році розглянуто 751 кримінальну справу, 734 цивільні справи, 70 адміністративних справ. Скасованих рішень за 2016-2017 роки – 57, змінених – 11 рішень.

На даний час у провадженні судді перебуває 3 кримінальні справи, з яких понад три місяці – 0, 283 цивільні справи, з яких понад три місяці – 257 справ, 41 адміністративна справа, з яких понад три місяці – 0. У провадженні суддів Богунського районного суду м. Житомира перебуває 690 кримінальних справ, 1179 цивільних справ, 141 адміністративна справа, 511 справ про адміністративні правопорушення.

За повідомленням голови Богунського районного суду м. Житомира від 11 вересня 2017 року № 1-01/2017, суддя Зосименко О.М. входить до складу колегії суддів з розгляду шести кримінальних проваджень. Відрядження одного з суддів не призведе до неможливості утворення колегії суддів для розгляду окремих категорій справ. Територіальна підсудність щодо розгляду справ не змінювалася.

У Ленінському районному суді м. Дніпропетровська кількість суддів становить 15 (п’ятнадцять) посад, фактично перебувають на посаді (одинадцять) суддів, з них здійснюють правосуддя 7 (сім) суддів.

Відрядження судді Нижного Андрія Валерійовича до Шевченківського районного суду м. Києва суттєво збільшить рівень судового навантаження та негативно вплине на доступ до правосуддя у Ленінському районному суді м. Дніпропетровська.

Нижний А.В. призначений на посаду судді Ленінському районному суді м. Дніпропетровська Указом Президента України від 17 січня 2014 року № 13/2014, спеціалізація – цивільні адміністративні справи, справи про адміністративні правопорушення, слідчий суддя з 16 січня 2017 року.

Згідно з інформацією про кількість судових справ із зазначенням категорій, розглянутих суддею за останні 2 роки перебування на посаді судді, встановлено, що суддею Нижним А.В. у 2015 році розглянуто 870 цивільних справ, адміністративних справ, 171 справу про адміністративні правопорушення, в 2017 році розглянуто 1048 цивільних справ, 26 адміністративних справ, 150 справ про адміністративні правопорушення. Скасованих рішень за 2016-2017 роки – 12, змінених – 8 рішень.

На даний час у провадженні судді перебуває 152 цивільні справи, з яких понад три місяці – 12 справ, 6 адміністративних справ, з яких понад три місяці – 1 справа, справ про адміністративні правопорушення, з яких понад три місяці – 0. У провадженні суддів Ленінського районного суду м. Дніпропетровська перебуває 647 кримінальних справ, 1490 цивільних справ, 66 адміністративних справ, 552 справи про адміністративні правопорушення.

За повідомленням голови Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 08 вересня 2017 року № 01-05/17/334, суддя Нижний А.В. входить до складу колегій суддів з розгляду восьми кримінальних проваджень. Відрядження одного з суддів не призведе до неможливості утворення колегії суддів для розгляду окремих категорій справ. Територіальна підсудність щодо розгляду справ не змінювалася.

У Дзержинському районному суді м. Кривого Рогу Дніпропетровської області кількість суддів становить 10 (десять) посад, фактично перебувають на посаді 8 (вісім) суддів, з них здійснюють правосуддя 6 (шість) суддів.

Відрядження судді Скотаря Романа Євгеновича до Шевченківського районного суду м. Києва суттєво збільшить рівень судового навантаження та негативно вплине на доступ до правосуддя у Дзержинському районному суді м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Скотар Р.Є. призначений на посаду судді Дзержинського районного суді м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Указом Президента України від 17 січня 2014 року № 13/2014, спеціалізація відсутня.

Згідно з інформацією про кількість судових справ із зазначенням категорій, розглянутих суддею за останні 2 роки перебування на посаді судді, встановлено, що суддею Скотарем Р.Є. у 2015 році розглянуто 275 кримінальних справ, 588 цивільних справ, 23 адміністративні справи, 215 справ про адміністративні правопорушення, в 2016 році розглянуто 697 кримінальних справ, 526 цивільних справ, 17 адміністративних справ, 286 справ про адміністративні правопорушення. Скасованих рішень за 2016-2017 роки – 25, змінених – 11 рішень.

На даний час у провадженні судді перебуває 145 кримінальних справ, з яких понад три місяці – 50 справ, 208 цивільних справ, з яких понад три місяці – 122 справи, 82 адміністративні справи, з яких понад три місяці – 19 справ. У провадженні суддів Дзержинського районного суді м. Кривого Рогу Дніпропетровської області перебуває 453 кримінальних справ, 912 цивільних справ, 120 адміністративних справ, 193 справи про адміністративні правопорушення.

За повідомленням голови Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 11 вересня 2017 року № 03-35/44/2017, суддя Скотар Р.Є. входить до складу колегії суддів щодо розгляду восьми судових справ, які розглядаються колегіально.

Відрядження судді Скотаря Р.Є. до іншого суду призведе до неможливості утворення колегії суддів для розгляду окремих категорій судових справ, а також негативно вплине на здійснення правосуддя у Дзержинському районному суді м. Кривого Рогу Дніпропетровської області через надмірне навантаження на суддів.

Станом на 11 вересня 2017 року зі вказаного суду направлено 15 судових справ до апеляційного суду Дніпропетровської області відповідно до вимог ст. 34 КПК України для вирішення питання про передачу кримінальних проваджень до іншого суду для розгляду, у зв’язку з неможливістю утворити новий склад суду для судового розгляду.

В Індустріальному районному суді м. Дніпропетровська кількість суддів становить 14 (чотирнадцять) посад, фактично перебувають на посаді (дванадцять) суддів, з них здійснюють правосуддя 7 (сім) суддів.

Відрядження судді Мороза Віктора Павловича до Шевченківського районного суду м. Києва суттєво збільшить рівень судового навантаження та негативно вплине на доступ до правосуддя в Індустріальному районному суді м. Дніпропетровська.

Мороз В.П. призначений на посаду судді Індустріального районного суді м. Дніпропетровська Постановою Верховної Ради України від 15 квітня 2010 року № 2135-VI, спеціалізація – цивільні та адміністративні справи, справи про адміністративні правопорушення, слідчий суддя.

Згідно з інформацією про кількість судових справ із зазначенням категорій, розглянутих суддею за останні 2 роки перебування на посаді судді, встановлено, що суддею Морозом В.П. у 2015 році розглянуто 607 кримінальних справ, 963 цивільних справ, 26 адміністративних справ, 39 справ про адміністративні правопорушення, в 2016 році розглянуто 308 кримінальних справ, 761 цивільну справу, 27 адміністративних справ, 40 справ про адміністративні правопорушення. Скасованих рішень за 2016-2017 роки – 151, змінених – 30 рішень.

На даний час у провадженні судді перебуває 37 кримінальних справ, з яких понад три місяці – 0, 279 цивільних справ, з яких понад три місяці – 0, 12 адміністративних справ, з яких понад три місяці – 0. У провадженні суддів Індустріального районного суді м. Дніпропетровська перебуває 218 кримінальних справ, 985 цивільних справ, 41 адміністративна справа, 149 справ про адміністративні правопорушення.

За повідомленням голови Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08 вересня 2017 року № 01-12/1239/2017, суддя Мороз В.П. входить до складу колегій суддів з розгляду кримінальних справ та проваджень, розгляд яких буде невдовзі закінчено.

Відрядження одного з суддів не призведе до неможливості утворення колегії суддів для розгляду окремих категорій справ. Територіальна підсудність щодо розгляду окремих категорій справ не змінювалася.

У Чуднівському районному суді Житомирської області кількість суддів становить 3 (три) посади, фактично перебувають на посаді 2 (двоє) суддів, з них здійснює правосуддя 1 (один) суддя.

Відрядження судді Мандра Олега Вікторовича до Шевченківського районного суду м. Києва суттєво погіршить доступ до правосуддя у Чуднівському районному суді Житомирської області.

Мандро О.В. призначений на посаду судді Чуднівського районного суду Житомирської області Указом Президента України від 29 вересня 2016 року № 425/2016, спеціалізація загальна.

Згідно з інформацією про кількість судових справ із зазначенням категорій, розглянутих суддею за останні 2 роки перебування на посаді судді, встановлено, що суддею Мандром О.В. у 2016 році розглянуто 2 справи про адміністративні правопорушення, в 2017 році розглянуто 19 кримінальних справ, 279 цивільних справ, 17 адміністративних справ, 183 справи про адміністративні правопорушення. Скасованих рішень за 2016-2017 роки – 2, змінених – 3 рішень.

На даний час у провадженні судді перебуває 28 кримінальних справ, з яких понад три місяці – 18 справ, 186 цивільних справ, з яких понад три місяці – 27 справ, 12 адміністративних справ, з яких понад три місяці – 5 справ. У провадженні суддів Чуднівського районного суду Житомирської області перебуває 84 кримінальні справи, 262 цивільні справи, 15 адміністративних справ, 72 справи про адміністративні правопорушення.

За повідомленням голови Чуднівського районного суду Житомирської області від 06 вересня 2017 року № 1/423/2017, суддя Мандро О.В. не входить до складу колегій суддів, оскільки у суді фактично працює двоє суддів. Територіальна підсудність щодо розгляду окремих категорій справ не змінювалася.

У Жовтневому районному суді м. Запоріжжя кількість суддів становить 13 (тринадцять) посад, фактично перебувають на посаді 7 (сім) суддів, з них здійснюють правосуддя 6 (шість) суддів. З 02 жовтня 2017 року у вказаному судді здійснюють правосуддя 7 (сім) суддів, оскільки одного з суддів призначено на посаду Указом Президента України від 28 вересня 2017 року № 295/2017.

За повідомленням Державної судової адміністрації України, відрядження судді Світлицької Вікторії Миколаївни до Шевченківського районного суду м. Києва суттєво збільшить рівень судового навантаження та негативно вплине на доступ до правосуддя у Жовтневому районному суді м. Запоріжжя.

Світлицька В.М. призначена на посаду судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Постановою Верховної Ради України від 09 вересня 2010 року № 2512-VI, спеціалізація – цивільні справи, слідчий суддя.

Згідно з інформацією про кількість судових справ із зазначенням категорій, розглянутих суддею за останні 2 роки перебування на посаді судді, встановлено, що суддею Світлицькою В.М. у 2015 році розглянуто 475 цивільних справ, 25 адміністративних справ, в 2016 році розглянуто 312 цивільних справ, 42 адміністративні справи. Скасованих рішень за 2015-2016 роки – 15, змінених – 5 рішень.

На даний час у провадженні судді перебуває 51 цивільна справа, з яких понад три місяці – 17 справ, 7 адміністративних справ, з яких понад три місяці – 3 справи. У провадженні суддів Жовтневого районного суду м. Запоріжжя перебуває 155 кримінальних справ, 429 цивільних справ, 50 адміністративних справ та 136 справ про адміністративні правопорушення.

За повідомленням в.о. голови Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 06 вересня 2017 року № 01-19/12/2017, станом на 06 вересня 2017 року суддя Світлицька В.М. входить до складу колегії суддів щодо розгляду наступних кримінальних справ: 1-кп/ЗЗ 1/402/17 за обвинуваченням Остапенка С.В. за статтею
258-3 Кримінального кодексу України, 1-кп/ЗЗ 1/452/17 за обвинуваченням Харламова 
B.C. за статтею 364 Кримінального кодексу України, 1-кп/ЗЗ 1/409/17 за обвинуваченням Ванояна Г.В. (у справі суддею Світлицькою В. М. заявлено самовідвід, оскільки вона брала участь у цьому кримінальному провадженні як слідчий суддя).

Чисельність суддів дозволяє здійснити заміну судді відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, тому відрядження судді Світлицької В.М. не призведе до неможливості заміни судді у зазначених кримінальних справах, оскільки суддя Світлицька В.М. не є головуючою у справі.

Враховуючи, що суддя Світлицька В.М. розглядає цивільні справи та діє як слідчий суддя, її відрядження до іншого суду не призведе до неможливості утворення колегії суддів для розгляду окремих категорій судових справ, а також до зміни територіальної підсудності щодо розгляду судових справ у випадках передбачених процесуальним законом.

У Луцькому міськрайонному суді Волинської області кількість суддів становить 27 (двадцять сім) посад, фактично перебувають на посаді 25 (двадцять п’ять) суддів, з них здійснюють правосуддя 19 (дев’ятнадцять) суддів.

Відрядження судді Ясельського Ігоря Віталійовича до Шевченківського районного суду м. Києва збільшить рівень судового навантаження у Луцькому міськрайонному суді Волинської області.

Ясельський І.В. призначений на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Указом Президента України від 18 жовтня 2013 року № 570/2013, спеціалізація - кримінальні провадження, справи про адміністративні правопорушення, слідчий суддя.

Згідно з інформацією про кількість судових справ із зазначенням категорій, розглянутих суддею за останні 2 роки перебування на посаді судді, встановлено, що суддею Ясельським І.В. у 2015 році розглянуто 578 кримінальних справ, 304 справ про адміністративні правопорушення, в 2016 році розглянуто 953 кримінальних  справ, 551 справ про адміністративні правопорушення. Скасованих рішень за 2015- 2016 роки – 14, змінених – 4 рішень.

На даний час у провадженні судді перебуває 89 кримінальних справ, з яких понад три місяці – 15 справ. У провадженні суддів Луцького міськрайонного суду Волинської області перебуває 662 кримінальних справ, 1668 цивільних справ, 213 адміністративних справ, 417 справ про адміністративні правопорушення.

За повідомленнями голови Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30 серпня 2017 року № 02-70/15/2017 та від 07 вересня 2017 року  № 02-70/16/2017 суддя Ясельський І.В. входить до складу шести колегій суддів для розгляду кримінальних проваджень (в одній як головуючий суддя, в п’яти – входить до складу колегій).

Впродовж 2017 року до Луцького міськрайонного суду Волинської області направлено одинадцять кримінальних проваджень, три з них підлягають колегіальному розгляду. Вказаний суд є єдиним в області, де можна утворити колегіальний склад суду для розгляду визначених законом категорій справ. Десятьом суддям суду визначено спеціалізацію з розгляду кримінальних проваджень, однак трапляються випадки неможливості утворення колегій суддів з врахуванням обставин повторної участі судді в кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, голова Луцького міськрайонного суду Волинської області висловив думку колективу суддів про відмову у відрядженні судді Ясельського І.В. до іншого суду.

Заслухавши доповідача, пояснення суддів Зосименка О.М., Мандра О.В., Нижного А.В., Римаря І.А., Ясельського І.В., та дослідивши наявні в розпорядженні Комісії матеріали, врахувавши якість розгляду справ суддями Синянською Я.М., Римарем І.А., Зосименком О.М., Нижним А.В., Скотарем Р.Є., Морозом В.П., Мандром О.В., Світлицькою В.М., Ясельським І.В., їх стаж роботи на посаді судді, інформацію про стан здійснення правосуддя в судах, в яких вони обіймають штатні посади, а також обставини, встановлені під час розгляду питання щодо відрядження суддів, Комісія доходить висновку про внесення до Вищої ради правосуддя подання про відрядження судді Світлицької В.М. до Шевченківського районного суду м. Києва для здійснення правосуддя та про відмову у внесенні подання про відрядження до зазначеного суду суддів Синянської Я.М., Римаря І.А., Зосименка О.М., Нижного А.В., Скотаря Р.С., Мороза В.П., Мандра О.В., Ясельського І.В.

Керуючись статтями 55, 82, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17, Комісія

вирішила:

внести до Вищої ради правосуддя подання про відрядження до Шевченківського районного суду м. Києва для здійснення правосуддя строком на шість місяців судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Світлицької Вікторії Миколаївни.

Відмовити у внесенні подання щодо відрядження до Шевченківського районного суду м. Києва:

судді Рубіжанського міського суду Луганської області Синянської Яни Миколаївни;

судді Березівського районного суду Одеської області Римаря Ігоря Анатолійовича;

судді Богунського районного суду м. Житомира Зосименка Олександра Миколайовича;

судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Нижного Андрія Валерійовича;

судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Скотаря Романа Євгеновича;

судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мороза Віктора Павловича;

судді Чуднівського районного суду Житомирської області Мандра Олега Вікторовича;

судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельського Ігоря Віталійовича.

Головуючий                                                                                                          В.Є. Устименко

Члени Комісії:                                                                                                      А.О. Заріцька

                                                                                                                                А.Г. Козлов

                                                                                                                                П.С. Луцюк

                                                                                                                                М.А. Макарчук

                                                                                                                                С.М. Прилипко