X

141/зп-19

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
01.08.2019
Дата надходження документа: 
01.08.2019
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
01.08.2019
141/зп-19
Про розгляд питання щодо визначення результатів письмового анонімного тестування під час кваліфікаційного іспиту в межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17

Вища кваліфікаційна комісія суддів України в складі палати з питань добору і публічної служби із залученням кваліфікаційної палати:

головуючого – Устименко В.Є.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Гладія С.В., Дроздова О.М., Заріцької А.О., Макарчука М.А., Мішина М.І., Остапця С.Л., Сіроша М.В., Тітова Ю.Г., Шилової Т.С.,

розглянувши питання про визначення результатів письмового анонімного тестування під час кваліфікаційного іспиту в межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17,

встановила:

Рішенням Комісії від 24 червня 2019 року № 107/зп-19 призначено кваліфікаційний іспит у межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17, визначено дати складення кандидатами письмового анонімного тестування (далі – тестування) 25, 26, 29–31 липня та 01 серпня 2019 року, а також, зокрема, вирішено допустити до виконання практичного завдання кандидатів на посаду судді, які успішно склали тестування.

До складення кваліфікаційного іспиту допущено 370 кандидатів на посаду судді, які з’явились для складення тестування.

Сканування, опрацювання, перевірка та оцінювання бланків відповідей тестування здійснювалися у приміщенні проведення іспиту (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9) невідкладно після завершення складення тестування.

Кодовані результати тестування опубліковано на офіційному вебсайті Комісії.

Відповідно до пункту 8 розділу VI Положення про складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання кандидатів на посаду судді, затвердженого рішенням Комісії від 03 жовтня 2018 року № 211/зп-18 (зі змінами, далі – Положення) під час затвердження кодованих результатів іспиту Комісія вирішує щодо протоколів реєстрації порушень порядку, складених під час іспиту. За результатами розгляду протоколу Комісія може ухвалити рішення про припинення участі особи в іспиті та визнання її такою, що не склала іспиту.

Під час тестування 26 липня 2019 року мала місце позаштатна ситуація, яка полягала у виявленні неправильного заповнення учасником з індивідуальним кодом № 0079342 у бланку відповідей четвертого знака його коду – «0» замість «9». Водночас відповідне поле прописом було правильно зазначено учасником. За результатами автоматизованого програмного оцінювання роботи з зазначеним у ній графічним кодом 0070342 визначено оцінку 85,5 бала. Роботи з кодом № 0079342 програмним забезпеченням 26 липня 2019 року не виявлено.

Крім того, під час тестування 31 липня 2019 року стосовно учасника з індивідуальним кодом № 0068712 складено протокол реєстрації порушень за систематичне ініціювання розмови з іншим учасником. Відповідно до підпункту 8 пункту 17.2 розділу IV Положення учаснику забороняється спілкуватися з іншими учасниками іспиту.

Комісія, обговоривши позаштатну ситуацію та порушення порядку складення іспиту, вбачає можливим зарахувати результат оцінювання роботи з кодом № 0070342 учаснику з кодом № 0079342. Порушення порядку складення іспиту учасником з індивідуальним кодом № 0068712 Комісія вважає не істотним, а тому участь учасника в його складенні необхідно продовжити та визнати таким, що не має суттєвого впливу на встановлення результатів тестування.

З урахуванням наведеного є можливість затвердити кодовані результати тестування та доручити їх декодування.

Комісія, дослідивши кодовані і декодовані результати тестування, дійшла висновку про можливість їх затвердження та допуску кандидатів до виконання практичних завдань з огляду на таке.

Згідно з частиною третьою статті 78 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складення кандидатом на посаду судді письмового анонімного тестування та виконання анонімного письмового практичного завдання з метою виявлення рівня знань, практичних навичок та умінь у застосуванні закону та веденні судового засідання.

Пунктом 7 розділу І Положення передбачено, що складення тестування щодо виявлення належних теоретичних знань є етапом, обов’язковим для проходження кандидатами під час кваліфікаційного іспиту.

Відповідно до підпункту 1 пункту 12 розділу Положення особа вважається такою, що не склала іспиту, у разі набрання менше 75% максимально можливого бала за складення тестування.

Згідно з пунктом 13 розділу VІ Положення максимально можливий бал за складення тестування – 90 балів.

З огляду на наведене кількість кандидатів, які успішно склали тестування та підлягають допуску до виконання практичних завдань під час кваліфікаційного іспиту (з урахуванням того, що один кандидат припинив участь в іспиті через порушення ним порядку його складення), – 368.

Керуючись статтями 70, 78, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням, Комісія

вирішила:

  1. Визнати допущене кандидатом на посаду судді з індивідуальним кодом № 0068712 порушення порядку складення кваліфікаційного іспиту під час складення 31 липня 2019 року письмового анонімного тестування таким, що не є істотним і не має суттєвого впливу на встановлення результатів тестування.
  2. Затвердити кодовані результати складеного кандидатами письмового анонімного тестування під час кваліфікаційного іспиту, призначеного рішенням Комісії від 24 червня 2019 року № 107/зп-19, згідно з додатком 1.
  3. Затвердити декодовані результати складеного кандидатами письмового анонімного тестування під час кваліфікаційного іспиту, призначеного рішенням Комісії від 24 червня 2019 року № 107/зп-19, згідно з додатком 2.
  4. Допустити до виконання анонімних письмових практичних завдань під час кваліфікаційного іспиту, призначеного рішенням Комісії від 24 червня 2019 року № 107/зп-19, кандидатів згідно з додатком 3.
  5. Визнати такими, що не склали кваліфікаційного іспиту, кандидатів Козака Тараса Ярославовича та Штогуна Михайла Сергійовича.

Встановити, що відповідні результати є дійсними до 02 серпня 2022 року.

  1. Інформацію про результати складеного кандидатами письмового анонімного тестування під час кваліфікаційного іспиту, призначеного рішенням Комісії від 24 червня 2019 року № 107/зп-19, оприлюднити на офіційному вебсайті Комісії.

Головуючий                                                                           В.Є. Устименко

Члени Комісії:                                                                        В.І. Бутенко

                                                                                               С.В. Гладій

                                                                                               О.М. Дроздов

                                                                                               А.О. Заріцька

                                                                                               М.А. Макарчук

                                                                                               М.І. Мішин

                                                                                               С.Л. Остапець

                                                                                               М.В. Сірош

                                                                                               Ю.Г. Тітов

                                                                                               Т.С. Шилова