X

11/зп-24

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
11.01.2024
Дата надходження документа: 
11.01.2024
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
11.01.2024
11/зп-24
Про розгляд заяви члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Шевчук Г.М. щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого Сидоровича Р.М.,

членів Комісії: Духа Я.М., Кидисюка Р.А., Кобецької Н.Р., Коліуша О.Л., Мельника Р.І. (доповідач), Омельяна О.С., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Чумака С.Ю.,

розглянувши заяву члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Шевчук Галини Михайлівни про врегулювання потенційного конфлікту інтересів,

встановила:

Рішенням Вищої ради правосуддя від 01 червня 2023 року № 600/0/15-23 Шевчук Г.М. призначено на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах.

Із заявою про участь у цьому конкурсі звернулася Середзінська Т.Ф., дочка Шевчук Г.М.

28 грудня 2023 року та 02 січня 2024 року Шевчук Г.М. подала заяви, в яких повідомила про наявність потенційного конфлікту інтересів під час здійснення нею повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо спеціальної процедури призначення на посаду судді апеляційного суду її дочки, Середзинської Т.Ф., у межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23. Просила врегулювати конфлікт інтересів у спосіб, передбачений Законом України «Про запобігання корупції».

Розглянувши заяву Шевчук Г.М., Комісія встановила таке.

Відповідно до частини першої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII (далі – Закон) конкурс на зайняття вакантної посади судді проводиться відповідно до цього Закону та Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

Згідно з частиною другою статті 791 Закону заяви для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді подаються до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у встановлений Комісією строк.

Відповідно до частин першої, третьої статті 92 Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України. Вища кваліфікаційна комісія суддів України складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці.

Згідно з пунктами 2, 3 та 7 частини першої статті 93 Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить добір кандидатів для призначення на посаду судді, у тому числі організовує проведення щодо них спеціальної перевірки відповідно до закону та приймає кваліфікаційний іспит; вносить до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення кандидата на посаду судді; проводить кваліфікаційне оцінювання.

Підпунктами 4.1, 4.6 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 на підставі поданих кандидатом документів член Комісії – доповідач здійснює перевірку: 1) відповідності осіб, які звернулися для участі в конкурсі, вимогам до кандидатів на посаду судді, встановлених Конституцією України та Законом; 2) дотримання кандидатом встановлених умовами конкурсу строку та процедури звернення для участі в конкурсі; 3) поданих документів на відповідність переліку та вимогам до їх оформлення.

За результатами проведеної перевірки членом Комісії – доповідачем на найближчому засіданні палати або колегії відповідно до повноважень, визначених Комісією при оголошенні конкурсу, ухвалюється рішення про допуск до участі в конкурсі.

У пункті 5 рішення Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23) визначено, що питання допуску до участі в конкурсі на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах вирішується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у складі колегій.

Формування рейтингу та питання рекомендування для призначення кандидатів суддями розглядається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у пленарному складі (пункт 6 цього рішення).

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII (далі – Закон № 1700-VII) потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону № 1700-VII особи, зазначені в пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані: вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Частиною другою статті 29 Закону № 1700-VII визначено, що особи, зазначені в пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

Згідно з частинами першою та третьою статті 100 Закону член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не має права брати участь у розгляді питання та ухваленні рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо наявні дані про конфлікт інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності.

За наявності таких обставин член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повинен заявити самовідвід. Із тих самих підстав відвід члену Комісії можуть заявити особи, щодо яких або за поданням яких розглядається питання.

Рішення про відвід (самовідвід) ухвалюється більшістю голосів членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які беруть участь у засіданні. Голосування проводиться за відсутності члена Комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).

Частиною першою статті 101 Закону визначено, що рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі ухвалюється більшістю від установленого цим Законом складу Комісії. Голосування проводиться за відсутності особи, щодо якої вирішується питання, та інших осіб, які не є членами Комісії.

Рішенням Комісії від 07 вересня 2023 року № 75/зп-23 затверджено постійні колегії у складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а саме: колегія членів Комісії № 1 у складі Богоноса М.Б., Кобецької Н.Р. та Шевчук Г.М.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ заява кандидата на посаду судді апеляційного суду Середзінська Т.Ф. розподілена на члена Комісії, який не входить до складу колегії Комісії № 1.

На етапі допуску до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, об’єктивність члена Комісії забезпечується чіткими підставами не допуску, прийняття рішень колегіально та забезпечення можливості перегляду рішень, прийнятих колегією, щодо допуску до конкурсу.

Отже, Комісія вважає, що на етапі допуску до участі у конкурсі дочки члена Комісії Шевчук Г.М., потенційний конфлікт інтересів під час здійснення нею повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії відсутній.

Водночас на інших етапах цього конкурсу у випадку наявності потенційного конфлікту інтересів таке питання може бути врегульовано відповідно до статті 100 Закону, а саме шляхом відводу (самовідводу) члена Комісії.

Таким чином, заява Шевчук Г.М. про врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення нею повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо проведення спеціальної процедури призначення на посаду судді апеляційного суду Середзінської Т.Ф., яка є її дочкою, у межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, на етапі допуску до участі в конкурсі задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 92, 93, 100, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити в задоволенні заяви члена Комісії Шевчук Галини Михайлівни про врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення нею повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на етапі допуску до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, її дочки Середзінської Тетяни Федорівни.

Головуючий                                                                                    Р.М. Сидорович

Члени Комісії:                                                                                Я.М. Дух

                                                                                                        Р.А. Кидисюк

                                                                                                        Н.Р. Кобецька

                                                                                                        О.Л. Коліуш

                                                                                                        Р.І. Мельник

                                                                                                        О.С. Омельян

                                                                                                       А.В. Пасічник

                                                                                                      Р.Б. Сабодаш

                                                                                                      С.Ю. Чумак