X

11/зп-23

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
15.06.2023
Дата надходження документа: 
15.06.2023
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
15.06.2023
11/зп-23
Про розгляд питання щодо особливостей розподілу справ (документів) автоматизованою системою між членами Комісії, що обіймають адміністративні посади

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Волкової Л.М., Гацелюка В.О., Кидисюка Р.А. Кобецької Н.Р., Коліуша О.Л., Мельника Р.І., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Сидоровича Р.М., Чумака С.Ю., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання щодо особливостей розподілу справ (документів) автоматизованою системою між членами Комісії, що обіймають адміністративні посади,

встановила:

Відповідно до статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) Комісія є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України у складі шістнадцяти членів.

Згідно зі статтею 98 Закону Комісія пленарним складом обирає таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу Комісії Голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, заступника Голови, які є головами палат Комісії, та секретарів палат.

Голова Комісії організовує роботу Комісії, визначає обов’язки заступника Голови, веде засідання Комісії, здійснює їх підготовку та організовує діловодство.

Обов’язки Голови Комісії у разі його відсутності виконує заступник Голови Комісії, а за відсутності заступника Голови – найстарший за віком член Комісії.

Голова Комісії видає накази, розпорядження та доручення, які є обов’язковими до виконання членами Комісії та працівниками секретаріату.

Голови палат Комісії організовують роботу палат та ведуть засідання палат. Обов’язки голів палат у разі їх відсутності виконують найстарші за віком члени палат.

Голова Комісії визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії, перелік питань, що виносяться на засідання, і не пізніш як за десять днів до засідання повідомляє про це особу, стосовно якої має розглядатися питання, та оприлюднює відповідну інформацію на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (крім засідань з організаційних питань).

Голови палат Комісії визначають дату, час і місце проведення засідань відповідних палат, перелік питань, що виносяться для розгляду на засіданні відповідної палати, і не пізніш як за десять днів до засідання повідомляють про це осіб, стосовно яких має розглядатися питання, та оприлюднюють відповідну інформацію на офіційному вебсайті Комісії.

Положення Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (зі змінами), визначають аналогічні повноваження Голови Комісії та його заступника.

Таким чином, члени Комісії, обрані на посади Голови, заступника Голови, тобто на адміністративні посади, мають додаткове навантаження, виконуючи функції, пов’язані з організацією роботи Комісії.

Відповідно до частини дев’ятої статті 98 Закону для здійснення розподілу справ у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України діє автоматизована система визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який проводить підготовку до розгляду і доповідає справу. Положення про автоматизовану систему визначення членів Комісії для підготовки до розгляду і доповіді справ затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Пунктом 1.1 Положення про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ, затвердженого рішенням Комісії від 07 листопада 2016 року № 146/зп-16 (зі змінами), (далі – Положення) встановлено, що автоматизована система забезпечує об’єктивний та неупереджений розподіл справ та інших документів між членами Комісії з додержанням принципів черговості, рівної їх кількості для кожного члена Комісії.

Перелік справ, які розподіляються між членами Комісії, визначено пунктом 1.2 Положення.

Відповідно до пункту 2.10 Положення особливості автоматизованого розподілу справ (документів) визначаються Комісією, про що приймається відповідне рішення, зокрема про передачу справ (документів) на розгляд членам Комісії, які займають адміністративні посади (зокрема, це Голова Комісії, його заступник), з метою забезпечення умов для виконання ними обов’язків як за займаною посадою, так і обов’язків члена Комісії.

Обговоривши зазначене питання, проаналізувавши обсяг навантаження членів Комісії, які обіймають адміністративні посади Голови та його заступника, з метою ефективної організації роботи Комісії, забезпечення умов для виконання такими членами Комісії обов’язків як за займаною посадою, так і обов’язків члена Комісії, Комісія дійшла висновку про необхідність визначення відсотка участі Голови та його заступника у розгляді справ (документів).

Ураховуючи викладене та керуючись статтями 92, 98 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ, Комісія

вирішила:

встановити, що під час розподілу справ (документів) автоматизованою системою відсоток участі Голови Комісії становитиме 10, заступника Голови – 50.

Головуючий                                                                                           Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                                        М.Б. Богоніс

                                                                                                                      Л.М. Волкова

                                                                                                                      В.О. Гацелюк

                                                                                                                      Р.А. Кидисюк

                                                                                                                      Н.Р. Кобецька

                                                                                                                      О.Л. Коліуш

                                                                                                                     Р.І. Мельник

                                                                                                                      А.В. Пасічник

                                                                                                                      Р.Б. Сабодаш

                                                                                                                      Р.М. Сидорович

                                                                                                                      С.Ю. Чумак

                                                                                                                      Г.М. Шевчук